Sunteți pe pagina 1din 1

Filimon 1

(1:1) Pavel, întemniţat al lui Cristos Isus, şi fratele Timotei, către iubitul Filimon, lucrător
împreună cu noi,
(1:2) către sora Apfia, către Arhip, ostaş împreună cu noi, şi către biserica din casa ta:
(1:3) har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!
(1:4) De fiecare dată când mă rog, te menţionez şi Îi mulţumesc Dumnezeului meu,
(1:5) pentru că am auzit de dragostea pe care o ai faţă de toţi sfinţii şi de credinţa pe care o ai
în Domnul Isus;
(1:6) mă rog ca părtăşia ta, potrivit credinţei tale, să fie eficientă pentru a înţelege fiecare
lucru bun, care este lucrat în noi, ca să fim conduşi la plinătatea lui Cristos.
(1:7) Dragostea ta ne-a adus multă bucurie şi încurajare, pentru că inimile sfinţilor au fost
încurajate prin tine, frate.
(1:8) De aceea, deşi am suficient curaj în Cristos ca să-ţi poruncesc ce ar trebui să faci,
(1:9) te rog, totuşi, datorită dragostei – şi eu, Pavel, fac aceasta ca un bătrân, şi acum ca un
întemniţat pentru Cristos –
(1:10) te rog, deci, pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanţuri – Onisim.
(1:11) Cândva, el nu ţi-a fost de nici un folos, dar acum îţi este folositor atât ţie, cât şi mie.
(1:12) Ţi-l trimit înapoi – pe el, inima mea.
(1:13) Am vrut să-l ţin cu mine, ca să mă ajute în locul tău cât sunt în lanţuri pentru
Evanghelie,
(1:14) dar am preferat să nu fac nimic înainte de a şti părerea ta, pentru ca fapta ta bună să nu
fie ceva obligatoriu, ci un lucru făcut de bună voie.
(1:15) De aceea, probabil, a fost despărţit de tine pentru un timp: ca să-l ai înapoi pentru
totdeauna,
(1:16) nu numai ca un sclav, ci mai mult decât un sclav, ca un frate iubit, în special de mine şi
cu atât mai mult de tine, atât în trup, cât şi în Domnul.
(1:17) Aşadar, dacă mă consideri partenerul tău, primeşte-l cum m-ai fi primit pe mine!
(1:18) Dacă ţi-a făcut ceva rău, sau dacă-ţi datorează ceva – pune-le în socoteala mea!
(1:19) Eu, Pavel, scriu aceasta cu mâna mea: eu îţi voi plăti înapoi – ca să nu spun nimic
despre faptul că tu însuţi mi te datorezi mie.
(1:20) Da, frate, vreau să primesc ajutorul tău în Domnul; înviorează-mi inima în Cristos!
(1:21) Îţi scriu fiind convins de ascultarea ta, ştiind că vei face şi mai mult decât îţi spun.
(1:22) Încă un lucru: pregăteşte o cameră pentru mine, pentru că sper ca datorită rugăciunilor
voastre să vă fiu dat înapoi.
(1:23) Epafras, închis al lui Cristos Isus împreună cu mine, îţi trimite salutări;
(1:24) de asemenea şi Marcu, Aristarh, Dima şi Luca, lucrători împreună cu mine.
(1:25) Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!