Sunteți pe pagina 1din 3

Elaborarea metodică Nr.

6
(anul II, semestrul III)

Tema: Coroane fizionomice(Jacket) acrilice, composite. Etapele clinico-tehnice


de confecționare prin metoda clasică și modernă.
Locul lucrării: laboratorul dentar.
Scopul lucrării: De a însuşi etapele clinico-tehnice de confecționare a
coroanelor fizionomice(Jacket) acrilice, composite
Planul lucrării: 1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea tehnicii de modelarea a machetei din ceară,
ambalarea, topirea cerii, procesul de polimerizare, dezambalarea și aplicarea
și polimerizarea straturilor de compozit- 30 min.
3. Practic studenții modelează macheta din ceară a viitoarei
coroanei artificiale acrilice- 45min.
4. Generalizare – 15 min.
Întrebări de control:

1.Indicații la confecționarea coroanelor fizionomice.

Coroanele Jacket sunt microproteze de acoperire, confecţionate din materiale (porţelan, acrilat
sau mase compozit) ce prezintă aspecte cromatice identice cu cele ale dinţilor naturali.
Aceste coroane menţin vitalitatea ţesuturilor dentare şi păstrează sau restabilesc toate
condiţiile impuse de aspectele cromatice variate.

Indicaţiile coroanei estetice sunt următoarele:


- restaurarea aspectului coloristic al dinţilor devitalizaţi;
- restaurarea integrităţii morfologiei dinţilor frontali fracturaţi, ce nu beneficiază de tratament
conservativ (obturaţii);
- restaurarea aspectului estetic al dinţilor frontali cu procese carioase profunde;
- restaurarea estetică a dinţilor cu anomalii de formă, volum şi poziţie;
- restaurarea estetică a dinţilor ce prezintă displazii ale smalţului la nivelul feţelor
vestibulare;
- restaurarea volumului şi formei dinţilor abrazaţi când relaţia ocluzală este favorabilă
(confecţionate pe o preparaţie echilibrată).

2.Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor fizionomice acrilice,


compozite. Rășinile autopolimerizabile și termopolimerizabile.

Confecționarea:
• Elementul dentar se prepară sub forma unui bont cilindro-conic neretentiv.
• Prepararea se realizează secvenţial prin reducerea (frezarea/slefuirea) feţelor
axiale+marginea incizo-ocluzală.
• Reducerea este mai accentuată prin frezare pe feţele vizibile (faţa
vestibulară+marginea incizală-suprafaţa ocluzală) pentru a crea un spaţiu
necesar obţinerii unui rezultat estetic bun.
Prepararea bontului pentru materiale moderne: răşini diacrilice
(compozite), polisticle, ceromeri:
• Necesită un bont cilindro-conic, neretentiv cu terminaţie cervicală sub forma
unui prag semirotund CHAMFREIN cu reducere oral 0,8mm, fetele axiale
1-2mm, incizal 1,5mm.
• Este o preparaţie amprentabilă relativ usor. Conferă estetică, proprietăţi
mecanice, tehnologie modernă, tripolimerizare (căldură, presiune, fascicul
luminos).
Amprenta:
Etapa clinică - înregistrarea elementelor câmpului protetic, îndeosebi a
bontului.
Metode de amprentare:
• Amprenta segmentară(de hemiarcadă) cu cele două variante:
• rigid-elastică (Stents+elastomeri);
• în dublu amestec siliconic(Kettenbach);
• Sunt metode de amprentare mult utilizate dar nu cele mai indicate.
• Amprenta de arcadă :
• de corectare ;
• metoda dublului amestec ;
Amprenta clasică cu inel de cupru şi supraamprenta de material siliconic. Rar
utilizata.

Procedee tehnologice moderne :


-fotopolimerizare (polisticle+ceromeri-ART GLASS si TARGIS-VECTRIS)
BELLE GLASS polimerizeaza sub presiune si sub mediu de amoniac (135ºC)
rezultand structuri compacte cu proprietati mecanice superioare si calitati
estetice adecvate).
-fototermobaroplimerizare (tripla polimerizare, pentru R.D.C). Prelucrarea se
realizeaza cu instrumente rotative (abrazive) specifice : freze extradure
diamantate, polipanturi din piele cu paste speciale pentru lustrul final (aici se
deosebeste de masele ceramice).

3.Avantajele coroanelor din acrilat confecționate prin metoda modernă față de


cea clasică.
In tehnologia moderna se elimina etapele de machetare, ambalare, tipar. R.D.C.,
polisticle, ceromerioi-aplicare direct pe bont (“Step by step”)

Avantaje :
-prepararea bontului : conservativa ;
-adaptare marginala/proximala mult mai exacta (pe bont mobil) ;
-rezultate estetice superioare ;
-pretul de cost mai mic comparativ cu tehnologia integral ceramica;
-se elimina subetapele tehnologice (machetare, ambalare, polimerizare in vase);
-anticipeaza tehnologia metalo-ceramica;
-se pot fixa adeziv (cimentari adezive) dupa conditionarea fetei interne
(obtinerea unor suprafete aspre prin frezare sau sablare).

4.Condițiile și etapele de polimerizare a coroanelor din acrilat.

Acrilatul este o rasina plastica care se prelucreaza prin polimerizare in cuptoare


specifice. Temperatura la care se realizeaza procesul este de 150-200 grade Celsius,
mult inferioara celei de ardere a ceramicii (care este 1000 grade).