Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa I V.

11
UNITATEA................................................

DISPOZIŢIE DE ŞANTIER
Nr ..................din ....................

Contract: ......................................Beneficiar........................... ...........

Lucrarea:....................................... ......................................................
Faza de lucrare neconformă: .......................................................... .....
Documentaţia de execuţie: ............................................................ .......
Zona de lucru în care a apărut neconformitatea: ................................ .......
Raport de neconformitate nr./dată: ................................................. .......
Descrierea neconformităţii şi a modului de rezolvare: ................................

............................................................. ......................................................

......................................................... ........................................................

Concluzii:
- s-a constatat rezolvarea neconformităţii conform soluţiei date în raportul de
leconformitate;
- se dispune continuarea lucrărilor.

Numele Prenumele Semnătura


Inspector de şantier: ............................................................. ,.
Responsabil tehnic cu execuţia:

S-ar putea să vă placă și