Sunteți pe pagina 1din 2

ANTET

DECIZIE
cu privire la modalitatile de utilizare a autovehiculelor din patrimoniul si/sau folosinta SC … SRL a caror
masa totala maxima autorizata este de pana la 3.500 kg si au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si
scaunul soferului

ADMINISTRATORUL ....... SRL, D-l .......

Avand in vedere necesitatea utilizarii in mod eficient a autovehiculelor din patrimoniul si/sau folosinta
Societatii,

Tinand seama de dispozitiile din Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal si din HG nr. 44/2004 pentru
aprobarea N.m. de aplicare a Codului Fiscal (in continuare legislatie fiscala), referitoare la tratamentul fiscal
al cheltuielilor cu aceste autovehicule precum si al TVA,

DECIDE:

1. In scopul utilizarii in mod eficient si in deplina conformitate cu dispozitiile din legislatia fiscala,
autovehiculele aflate in proprietatea si/sau in folosinta Societatii, prezentate in Tabelul nr. 1 de mai
jos, se vor utiliza/folosi in stricta concordanta cu dispozitiile din prezenta decizie:

Tabelul nr. 1
Marca Categoria Nr. inmatriculare Situatia juridica
Dacia autoturism proprietate
Audi A3 autoturism proprietate
Mercedes autoturism folosinta (leasing)

2. Autovehiculele prezentate la pct. 1 de mai sus se utilizeaza in Societate in exclusivitate in scopul si


pentru activitatile prezentate in Tabelul nr. 2 de mai jos:

Tabelul nr. 2
Nr.inmatriculare Scopul utilizarii Locul de parcare
- Servicii de paza - Cluj-N., Str. …, nr. …
- Agent de vanzari
- Integral in scopul activitatii
economice
- Integral in scopul activitatii
economice
- Partial in scopul activitatii
economice

Locul de parcare se stabileste de comun acord cu persoana care utilizeaza in mod frecvent
autovehiculul, care are obligatia sa asigure conditii pentru parcarea legala si protejarea
autovehiculului pe perioada dinafara orelor de serviciu. In cazul in care se utilizeaza garaj se poate
incheia un contract de inchiriere in acest sens.

1
3. Toate cheltuielile direct atribuibile autovehiculelor vor avea la baza documente justificative adecvate
(facturi, bonuri fiscale, contracte, decizii de impunere, etc), care trebuie sa se refere explicit la
fiecare autovehicul in parte.
Pentru justificarea consumului de carburant se va intocmi Foaia de parcurs dupa modelul prezentat
in Anexa.

4. Cheltuielile direct atribuibile autovehiculelor pot fi:


(a) Cheltuieli de functionare, intretinere si reparatii (carburant, lubrifianti, piese de schimb, revizii,
servicii, etc),
(b) Cheltuieli cu impozite si taxe,
(c) Cheltuieli cu asigurarile obligatorii si facultative,
(d) Cheltuieli cu chiriile,
(e) Cheltuieli in cadrul contractelor de leasing (chirie, dobanda, diferente de curs valutar,
comisioane),
(f) Alte cheltuieli atribuibile.

5. Persoanele/salariatii care utilizeaza autovehiculele sunt obligate ca la sfarsitul fiecarei luni sa


prezinte Foaia de parcurs completata cu toate datele cerute de formular si sa justifice alimentarile
cu carburant (din bonurile fiscale) pe baza consumului specific (normat). In cazul in care consumul
efectiv este mai mare decat cel normat (care depaseste restul in rezervor), diferentele se vor
suporta de catre salariat.

6. In cazul in care un salariat doreste sa utilizeze autovehiculul in interes personal va adresa


conducerii societatii o cerere in acest sens in care va mentiona perioada de utilizare si locul de
deplasare. In cazul in care cererea va fi aprobata se vor stabili de catre conducerea Societatii
conditiile concrete de utilizare a autovehiculului, respectiv:

(a) Carburantul necesar pentru deplasare (dus-intors) se va asigura (alimenta) de catre salariat,
(b) Salariatul va plati societatii un tarif pe km determinat pe baza cheltuielilor efective anuale, dupa
formula: [(amortizare anuala + cheltuieli anuale atribuibile estimate) x cota de profit] / km
estimati pe an. Suma totala de plata, determinata prin inmultirea km efectivi parcursi cu tariful pe
km si prin aplicarea cotei de TVA, se va factura salariatului, care se obliga sa faca plata pana
cel tarziu la proxima data stabilita pentru plata drepturilor salariale,
(c) Salariatul va intocmi o Foaia de parcurs in acest sens pe care o va prezenta societatii.

Prezenta decizie se aduce la cunostinta tuturor salariatilor care utilizeaza autovehiculele societatii si
se aplica incepand cu data de …

ADMINISTRATOR,