Sunteți pe pagina 1din 14

UriSelect™4

20 63726
100 63727
500 g 64694
Mediu cromogen neselectiv pentru izolarea, diferenţierea şi enumerarea directă a agenţilor
patogeni din tractul urinar

882044 - 2013/11

Cuprins

1. SCOPUL UTILIZĂRII

2. REZUMATUL ŞI EXPLICAREA TESTULUI

3. PRINCIPIILE PROCEDURII

4. REACTIVI

5. AVERTISMENT ŞI MĂSURI DE PRECAUŢIE

6. PROBE

7. PROCEDURĂ

8. LIMITELE TESTULUI

9. VALORI PRECONIZATE

10. CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ

11. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1 [RO]
1. SCOPUL UTILIZĂRII
UriSelect™4 este un mediu agar cromogen neselectiv pentru izolarea, diferenţierea şi enumerarea agenţilor patogeni din tractul
urinar. UriSelect™4 permite diferenţierea şi identificarea bacteriilor Escherichia coli, Enterococcus spp. şi Proteus mirabilis,
precum şi identificarea prezumtivă a altor câtorva agenţi patogeni din urină, în special din grupul KESC Enterobacteria
(Klebsiella, Enterobacter, Serratia şi Citrobacter) şi din grupul PMP (Proteus-Morganella-Providencia).

2. REZUMATUL ŞI EXPLICAREA TESTULUI


Infecţiile tractului urinar (ITU) se numără printre cele mai comune infecţii bacteriene şi reprezintă o parte semnificativă a
volumului de muncă din laboratoarele de microbiologie clinică. Escherichia coli, enterococii, grupurile Klebsiella-Enterobacter-
Serratia (KES) şi Proteus-Morganella-Providencia sunt organisme întâlnite frecvent în infecţiile tractului urinar (ITU).
Staphylococcus saprophyticus şiStreptococcus agalactiae pot fi, de asemenea, izolaţi de la pacienţi de sex feminin, deşi acest
lucru se întâmplă mai puţin frecvent.
Datorită tiparelor diferite de susceptibilitate antimicrobiană ale microorganismelor implicate, este necesară identificarea până la
nivel de specie pentru o terapie antimicrobiană eficientă(1). Laboratorul trebuie să cuantifice rezultatele culturilor pentru a stabili
relevanţa clinică a unui izolat microbian.
UriSelect™4 este un mediu cromogen neselectiv pentru izolarea şi numărarea tuturor microorganismelor din tractul urinar:
 Identificarea directă a bacteriilor cel mai des responsabile de infecţiile tractului urinar, respectiv, Escherichia coli,
Proteus mirabilis şi enterococi prin demonstrarea activităţilor enzimatice;
 Identificarea prezumtivă a altor câtorva agenţi patogeni din urină, în special din grupul KESC Enterobacteria
(Klebsiella, Enterobacter, Serratia şi Citrobacter) şi din grupul PMP (Proteus-Morganella-Providencia).

3. PRINCIPIILE PROCEDURII
UriSelect™4 constă dintr-o bază nutritivă bogată care combină diferite peptone şi triptofan, precum şi dintr-un amestec
cromogen care permite detectarea activităţilor unor enzime specifice, asigurând astfel diferenţierea anumitor specii sau a
anumitor grupuri de organisme printr-un număr minim de teste de confirmare.
Concentraţia ridicată de agar previne aglomerarea de Proteus.

Aspectul activităţilor diferitelor enzime:


 Examinare directă
După incubarea la 35-37°C timp de 18-24 de ore, observaţi culoarea coloniilor:
o ß-galactozidază: Colonii roz,
o ß-glucozidază: Colonii albastru-turcoaz,
o Atât ß-galactozidază, cât şi ß-glucozidază: Colonii albastru-violet,
o Triptofan deaminază (TDA): Halo maroniu în jurul coloniilor de culoare portocaliu-maro.

 După adăugarea reactivilor


Pentru a detecta activitatea triptofanazei (producţia de indoli), depuneţi o picătură de reactiv Kovacs (sau James sau DMACA)
direct într-o colonie bine izolată (a se vedea Secţiunea 7. Procedură).

Testul indolilor Reacţie pozitivă Reacţie negativă


Reactivul devine roz
Reactiv Kovacs
în decurs de cel mult 15 secunde.
Colonia devine roşie Nicio modificare de culoare
Reactiv James
în decurs de cel mult 15 secunde.
Colonia devine albastră-violet
Reactiv DMACA
în decurs de cel mult 2 minute.

4. REACTIVI

4.1. DESCRIERE
UriSelect™4 (URI4) este disponibil în 3 moduri de prezentare:

Identificare pe etichetă Descriere Prezentare/preparare

63726 Cutie cu plăci de agar 20 x 90 mm/Gata de utilizare

UriSelect™4 63727 Cutie cu plăci de agar 100 x 90 mm/Gata de utilizare

64694 Flacon de 500 g 500 g/Deshidratat

2 [RO]
Compoziţia aproximativă a mediilor (g/L)
Amestec de peptone 21
Silice 20
Amestec cromogen <1
Triptofan 1
Agar 16

4.2. CERINŢE DE DEPOZITARE ŞI MANIPULARE


Reactivii se pot utiliza până la data de expirare menţionată pe ambalaj.

Prezentare Conservare
Plăci de agar +2-8°C, protejate de lumină
Deshidratat +15-25°C, flacon bine închis, într-un loc uscat

Data de expirare şi numărul de lot sunt indicate pe ambalaj.


Reduceţi la minim expunerea la lumină înaintea şi în timpul incubării, deoarece lumina poate determina scăderea
performanțelor mediului.

5. AVERTISMENT ŞI MĂSURI DE PRECAUŢIE


A se utiliza pentru diagnosticare in vitro.
Doar pentru utilizare de către personal medical.

5.1. PRECAUŢIUNI DE SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ


 Acest mediu trebuie manipulat doar de personal calificat, instruit cu privire la procedurile de laborator şi familiarizat cu
pericolele potențiale ale acestora. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi echipamente protecţie pentru ochi/faţă
corespunzătoare şi manipulaţi în mod corect, conform bunelor practici de laborator obligatorii.
 Respectaţi o tehnică aseptică şi măsurile de precauţie stabilite împotriva pericolelor microbiologice pe parcursul tuturor
procedurilor.
 Eliminaţi toate probele şi materialele utilizate pentru efectuarea testului ca şi cum ar conţine un agent infecţios.
Deşeurile de laborator, chimice sau cu risc biologic trebuie manipulate şi eliminate în conformitate cu toate
reglementările locale, regionale şi naţionale.
 Pentru recomandări privind pericolele şi precauţiunile aferente anumitor componente chimice din acest mediu, vă
rugăm să consultaţi pictograma (pictogramele) menţionată(e) pe etichete şi informaţiile furnizate la sfârşitul
instrucţiunilor de utilizare. Fişa tehnică de securitate (FTS) este disponibilă la www.bio-rad.com.

Conţine <0,25% N,N-Dimetilformamidă (DMF):


Substanţă toxică pentru funcţia de reproducere 1B
PERICOL

5.2. MĂSURI DE PRECAUŢIE CU PRIVIRE LA PROCEDURĂ

5.2.1. PREPARARE
 Înainte de utilizare, aşteptaţi ca plăcile gata de utilizare să se stabilizeze la temperatura camerei (18-30°C).
 Nu utilizaţi reactivi expiraţi.
 Nu utilizaţi plăcile gata de utilizare dacă prezintă orice semne de contaminare, uscare, crăpare sau orice alt semn de
deteriorare.
 Expunerea prelungită la lumină a mediului UriSelect™4 poate determina recuperarea şi/sau colorarea redusă a
organismelor pentru controlul calităţii sau a izolaţilor de la pacienţi.

5.2.2. PROCESARE
 Efectuaţi testul la temperatura camerei (18-30°C).
 Nu modificaţi procedura de testare.

6. PROBE
Recoltarea corespunzătoare a probelor microbiologice de urină are o influenţă importantă asupra utilităţii rezultatelor culturilor.
Consultaţi ghidurile sau standardele corespunzătoare pentru detalii cu privire la recoltarea probelor/specimenelor şi cu privire la
procedurile de manipulare(2).

3 [RO]
7. PROCEDURĂ

7.1. MATERIALE FURNIZATE


 UriSelect™4

7.2. MATERIALE NECESARE, DAR NEFURNIZATE


 Anse calibrate de 10 μl,
 Reactiv de testare a indolilor: Reactiv Kovacs, James sau DMACA,
 Incubator de 35-37°C,
 Container pentru deşeuri (pentru deşeuri contaminate),
 Disc de absorbţie din hârtie
 Materiale opţionale nefurnizate: Organisme pentru controlul calităţii.

7.3. PREPARAREA REACTIVILOR (DACĂ ESTE CAZUL)


Prepararea mediului deshidratat (64694): Omogenizaţi pulberea înainte de utilizare. Adăugaţi 56,8 g într-un litru de apă
distilată, amestecând continuu până când obţineţi o suspensie omogenă (aproximativ 10 minute). Aduceți la fierbere,
amestecând frecvent, până la dizolvarea optimă a agarului. Dacă este necesar, ajustaţi pH-ul la 7,3. Sterilizaţi prin
autoclavizare la 120°C timp de 15 minute. Turnaţi în vase Petri de 90 mm (volum aproximativ de 18-22 ml/vas).

7.4. PROCEDURĂ DE TESTARE


1) Utilizaţi o ansă bacteriologică standard de 10 µl.
2) Ţineţi ansa în poziție verticală şi scufundaţi-o în urină.
3) Depuneți urina pe agar, realizând o însămânțare cu ansa de-a lungul unei raze a vasului (a).
4) Începând din partea de sus a depunerii, fără a reîncărca ansa, întindeţi la intervale apropiate, peste întreaga suprafaţă a
agarului, perpendicular pe linia iniţială (b).
5) Incubaţi placa într-un incubator la 35-37°C timp de 18-24 de ore.

(a) Însămânțare inițială (b) Însămânțare cu


cu ansa ansa, pe placă la
intervale apropiate
7.5. CONTROLUL CALITĂŢII
Testarea pentru controlul calităţii trebuie efectuată în conformitate cu reglementările sau cerinţele de acreditare locale, federale
și de stat şi cu procedurile standard de control al calităţii din laboratorul dumneavoastră.
Performanţele mediului UriSelect™4 pot fi controlate cu următoarele tulpini (rezultate obţinute după 18 până la 24 de ore de
incubare la 35-37°C):

CULOAREA CARACTERISTICI
TULPINI COLONIILOR pe
UriSelect™4 ß-GALACTOZIDAZĂ ß-GLUCOZIDAZĂ INDOL TDA
Escherichia coli
ROZ + - + -
ATCC 25922
Enterococcus faecalis
ALBASTRU-TURCOAZ - + - -
ATCC 29212
Klebsiella pneumoniae
ALBASTRU-VIOLET + + - -
ATCC 13883
Proteus mirabilis PORTOCALIU-MARO cu
- - - +
ATCC 25933 halo maroniu
Providencia stuartii PORTOCALIU-MARO cu
- - + +
ATCC 33672 halo maroniu
Staphylococcus aureus
ALB - - - -
ATCC 25923

7.6. INTERPRETAREA REZULTATELOR

7.6.1. NUMĂRARE
După incubarea timp de 18 până la 24 de ore la 35-37°C, interpretarea rezultatelor trebuie efectuată ţinând cont de istoricul
pacientului, de sursa probei, de manifestările clinice, de numărul de leucocite din urină, de identificarea microorganismelor şi de
numărul coloniilor.
Numărarea coloniilor bine izolate pe UriSelect™4 ar trebui să fie posibilă până la 104 UFC/ml de urină. Peste această
concentraţie, prezenţa coloniilor confluente nu conduce la numărări exacte.

4 [RO]
7.6.2. IDENTIFICARE
Identificaţi microorganismele pe baza culorii coloniilor, conform descrierii din următoarea diagramă:

 COLONII ROZ
Activitatea ß-galactozidazei sugerează prezenţa E.coli, care va fi confirmată prin testarea producţiei de indoli.
Depuneţi o picătură de reactiv de testare a indolilor într-o colonie roz bine izolată şi interpretaţi conform descrierii din
paragraful 3.
Pentru culturi mixte: depuneţi 1-3 colonii morfologic omogene pe un disc de absorbţie din hârtie. Apoi, adăugaţi o picătură din
reactivul de testare a indolilor şi interpretaţi corespunzător în funcţie de producţia de indoli.
Producţia de indoli indică faptul că microorganismul este E.coli (însă, o proporţie mică de tulpini de E. coli sunt Θ pentru indoli).
În absenţa producţiei de indoli, identificaţi microorganismul pe baza unei metode convenţionale.
Mai mult de 99% din tulpinile de E.coli produc o activitate a ß-galactozidazei.
O mică proporţie de alte microorganisme în afară de E.coli produce ß-galactozidază şi poate determina colonii roz pe
UriSelect™4. Unele dintre aceste microorganisme sunt rareori responsabile de ITU (Salmonella, Shigella); celelalte pot cauza
ITU, dar sunt Θ pentru indoli (Citrobacter freundii) sau produc colonii mai mici (S. saprophyticus).

 COLONII ALBASTRU-TURCOAZ
Activitatea ß-glucozidazei: coloniile mici de culoare albastru-turcoaz strălucitor (diametru de 0,5-1,5 mm), determinate în urma
examinării la microscop ca fiind coci gram-pozitivi, sunt enterococi. Dacă nu este prezentă niciuna dintre aceste caracteristici,
identificaţi microorganismul prin intermediul unei metode convenţionale.
Dintre streptococi, doar enterococii prezintă pozitivitate pentru ß-glucozidază prin producţia de colonii de culoare albastru-
turcoaz strălucitor.
Coloniile de coci de culoare albastru foarte deschis nu sunt neapărat enterococi şi trebuie studiate prin intermediul unei metode
de identificare convenţionale (pot corespunde grupei A sau B de streptococi).

5 [RO]
 COLONII ALBASTRU-VIOLET
Atât activităţile ß-galactozidazei, cât şi activităţile ß-glucozidazei generează colonii albastru-violet. Coloniile mari (diametru de
2,0-3,0 mm), determinate ca fiind bacili gram-negativi, sugerează un microorganism care face probabil parte din grupul KESC
(Klebsiella, Enterobacter, Serratia sau Citrobacter). Identificaţi microorganismul prin intermediul unei metode convenţionale.
În general, bacteriile din grupul KESC prezintă atât activităţi ale ß-galactozidazei, cât şi activităţi ale ß-glucozidazei şi produc
colonii albastru-violet. Cu toate acestea, unele tulpini din acest grup pot prezenta o activitate slabă a ß-galactozidazei: culoarea
coloniilor este intermediară între albastru-violet şi albastru-turcoaz.
Citrobacter diversus produce colonii de indoli de culoare albastru-violet.

 COLONII PORTOCALIU-MARO (cu halo maroniu)


Activitatea triptofan-deaminazei (TDA) indică un microorganism din grupul PMP (Proteus-Providencia-Morganella). Testarea
producţiei de indoli permite diferenţierea Proteus mirabilis de restul grupului.
Depuneţi o picătură din reactivul de testare a indolilor direct într-o colonie bine izolată de culoare portocaliu-maro cu halo
maroniu, conform descrierii de la Secţiunea 3.„Principiile procedurii”.
Pentru culturi mixte, depuneţi 1-3 colonii morfologic omogene pe un disc de absorbţie din hârtie. Apoi, adăugaţi o picătură din
reactivul de testare a indolilor şi interpretaţi corespunzător în funcţie de producţia de indoli.
Producţia de indoli indică Proteus spp. (diferit de P. mirabilis), Providencia spp. sauMorganella spp. Identificarea
microorganismului trebuie efectuată prin intermediul unei metode convenţionale.
Absenţa producţiei de indoli indică faptul că microorganismul este Proteus mirabilis (Proteus penneri, care se găseşte rar, este,
de asemenea, Θ pentru indoli şi TDA ).
Anumite bacterii Proteus vulgaris şi Providencia rettgeri, care prezintă o activitate a ß-glucozidazei, produc colonii de culoare
albastru-verde sau de culoare verde cu halo maroniu. Acestea pot fi identificate prin intermediul unui test pozitiv al producţiei de
indoli.

 Colonii de culoare ALBĂ, DE ALTĂ CULOARE sau INCOLORE


Identificaţi microorganismul prin intermediul unei metode convenţionale.

7.6.3. Comentarii
i Testele pentru catalază, oxidază şi latex-aglutinare pot fi efectuate direct asupra coloniilor izolate pe UriSelect™4.
ii Procedurile convenţionale de identificare şi testele de susceptibilitate la antibiotice pot fi efectuate direct asupra
coloniilor recoltate de pe UriSelect™4.
iii. În timpul reconstituirii mediului deshidratat, câteva granule reziduale pot rămâne uneori insolubile. Prezenţa acestor
granule nu afectează performanţele de cultură ale mediului.

8. LIMITELE TESTULUI
 Este posibil ca o proporţie mică de tulpini de stafilococi să nu se poată dezvolta pe UriSelect™4 în decurs de 24 de ore.
 Este posibil ca un număr limitat de tulpini de ciuperci să nu se dezvolte pe UriSelect™4.
 În cazul în care concentraţia de organisme este suspectată a fi mai mare de 107/ml şi pentru a obţine colonii bine izolate,
se recomandă inocularea a două plăci de UriSelect™4 consecutiv, fără reîncărcarea ansei, sau diluarea probei de urină
înainte de inoculare.
 UriSelect™4 preparat din mediul deshidratat: când incubarea plăcilor de agar durează mai mult de 24 de ore, un luciu
albăstrui poate apărea pe unele tulpini de Staphylococcus aureus.

9. VALORI PRECONIZATE
ITU se numără printre cele mai comune infecţii bacteriene. Mai mult, ITU au devenit cele mai frecvente infecţii dobândite în
spital, reprezentând 35% din infecţiile nosocomiale şi cea de-a doua cauză, ca frecvenţă, a bacteriemiei la pacienţii
spitalizaţi(2, 3).
În multe laboratoare clinice, culturile de urină sunt cele mai întâlnite tipuri de culturi, reprezentând 24%-40% din culturile trimise,
80% din aceste culturi de urină fiind trimise din mediul ambulatoriu.
Bacteriile observate variază în funcţie de factori precum spitalizarea anterioară şi/sau patologiile asociate (a se vedea tabelul).
De exemplu, în evaluarea clinică externă a UriSelect™4, prevalenţa generală a ITU identificate atât prin metode de rutină, cât şi
prin metode cromogene, a fost de 75,8% (589/777). Printre izolaţi, a fost detectată preponderenţa tulpinilor de E.coli (43,3%
(351/811)), urmată de tulpinile de Enterococcus faecalis, care au fost detectate la un nivel de 19,2% (156/811).

6 [RO]
Infecţii ITU comunitare Infecţii ITU spitaliceşti*
Escherichia coli (80%) Escherichia coli (50%)
Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella – Enterobacter – Serratia Enterobacteriaceae
Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus
Acinetobacter spp
Bacterii rare Drojdii
Oligella urethralis
Aerococcus urinae *În special de la pacienţii cu cateter urinar permanent sau după
Corynebacterium urealyticum cateterizare
Lactobacillus spp

10. CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ

10.1. STUDIU DE PRECIZIE


Un panel de nouă tulpini a fost testat de două ori de către doi operatori diferiţi. Trei loturi diferite de UriSelect™4 au fost testate
din punct de vedere al repetabilităţii performanţelor de cultură (creşterea şi colorarea coloniilor). Toate testele au avut
rezultatele preconizate.

10.2. PERFORMANŢE CLINICE


Un studiu clinic prospectiv(10) a fost efectuat pe 777 de probe de urină proaspătă, incluzând atât probe de urină de la mijlocul
jetului, cât şi probe de urină din cateter: 405 probe de urină (52,1%) au provenit de la pacienţii spitalizaţi şi 372 (47,9%) au fost
trimise de la medici generalişti. Acestea au fost selectate dacă au fost observate organisme sau dacă probele conţineau > 200
leucocite/mm3, determinate prin microscopie de rutină.
1 µl din fiecare probă a fost cultivat de două ori prin intermediul unei metode de cultură semicantitative pe mediul UriSelect™4
şi mediul CLED (Cistină Lactoză Electrolit Deficient) în paralel. Rezultatele au fost citite şi interpretate în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
Toate tulpinile bacteriene care au înregistrat o creştere potenţial semnificativă (≥ 50 colonii) au fost studiate în funcţie de
morfologia acestora şi de culoarea coloniei şi au fost identificate prin intermediul metodelor biochimice.
Din cele 777 de probe testate, 589 de probe de urină au înregistrat o creştere potenţial semnificativă a cel puţin unei tulpini
(probe pozitive). În total, 811 tulpini au fost izolate pe cel puţin unul din cele două medii. Acest studiu demonstrează
următoarele:

Performanţe generale
CLED
% concordanţă generală cu
Pozitiv Negativ Total
interval de încredere de 95%
Pozitiv 733 64 797
91,6%
UriSelect™4 Negativ 4 10 14
[89,5% - 93,4%]
Total 737 74 811

10.3. SPECIFICITATE
Acest studiu a demonstrat că UriSelect™4 este util pentru identificarea preliminară a celor mai întâlniţi agenţi patogeni din
tractul urinar, la care se adaugă o mai bună diferenţiere a culturilor mixte.

Sensibilitate de Specificitate
Specie sau grup Baza identificării prezumtive
detectare de colorare

Escherichia coli Colonii roşii/roz 97,1% 98%


Colonii roşii/roz, indoli  97,1% 100%

Grup de enterococi Colonii mici albastru-turcoaz 100% 100%


Grup PMP Colonii portocalii-maro 82,4% 100%
Grup KESC Colonii albastru-violet 100% 92%
S. saprophyticus Colonii mici roz 100% 88,9%

7 [RO]
Datele demonstrează că mediul UriSelect™4 a permis:
1) Identificarea directă a:
 Escherichia coli cu un grad mare de specificitate (98%). Mediul rămas a generat colonii albe ca urmare a absenţei
activităţii ß-galactozidazei. Includerea unui test al producţiei de indoli a crescut specificitatea la 100% pentru E. coli şi a
diferenţiat în mod fiabil tulpina de E.coli de tulpina de Citrobacter freundii.
 Toţi enterococii (100%) au generat colonii mici albastru-turcoaz, care se deosebesc uşor de stafilococi (generând, de
asemenea, colonii mici cu alte coloraţii distinctive).
 Toate bacteriile Proteae au generat o colorare maro difuză (100%). De asemenea, un test negativ al producţiei de indoli
s-a dovedit util pentru identificarea specifică a P. mirabilis.

2) Identificarea prezumtivă a:
 Toate bacteriile Enterobacteriaceae din grupul KESC (100%) au generat colonii albastru-violet.
 Toate bacteriile S. saprophyticus s-au dezvoltat bine pe UriSelect™4 (100%), generând colonii mici roz, care se
deosebesc uşor de alte tulpini de stafilococi, care au generat colonii albe. O singură tulpină de Staphylococcus
simulans a avut un aspect de o culoare asemănătoare, scăzând specificitatea de identificare pentru S. saprophyticus la
88,9%.

10.4. SENSIBILITATE
Sensibilitatea de detectare a microorganismelor pe mediile UriSelect™4 şi CLED a fost evaluată pe 589 de probe de urină
pozitive (înregistrând o creştere semnificativă ≥ 50 colonii). Rezultatele sunt prezentate mai jos. Trebuie luate în considerare
limitele indicate anterior (Secţiunea 8).

Mediu total/de izolare a organismelor Total tulpini CLED UriSelect™4


Total tulpini recuperate(1) 811 obţinute de pe 737 (90,9%) 797 (98,3%)
medii diferite
Total tulpini nerecuperate - 74 (9,1%) 14 (1,7%)
Acinetobacter spp 8 8 8
Aerococcus viridans 1 1 1
Candida spp 6 5 6
Citrobacter diversus 6 6 6
Citrobacter freundii 11 9 10
Enterobacter aerogenes 5 3 5
Enterobacter cloacae 14 14 13
Enterococcus faecalis (2) 156 119 155
Enterococcus faecium 22 20 21
Escherichia coli (3) 351 344 347
Klebsiella oxytoca 24 21 24
Klebsiella pneumoniae 68 61 68
Morganella morganii 12 9 12
Proteus mirabilis 54 49 53
Proteus penneri 1 0 1
Proteus vulgaris 1 1 1
Providencia stuartii 1 1 1
Pseudomonas aeruginosa 20 17 19
Serratia spp 5 5 5
Staphylococcus aureus 8 8 8
Staphylococcus epidermidis (4) 10 10 7
Staphylococcus saprophyticus 8 8 8
Alţi stafilococi coagulazo-negativi 9 8 8
Stenotrophomonas maltophilia 2 2 2
Streptococcus agalactiae 8 8 8

(1) Sensibilitatea mediului UriSelect™4 a fost ridicată - 98,3%, în timp ce CLED a recuperat doar 90,9% din tulpini. Principalul
motiv pentru performanţele inferioare ale CLED a fost dificultatea cu care au fost detectate uneori mai multe tulpini în culturile
mixte.
Distribuţia speciilor izolate s-a caracterizat prin preponderenţa tulpinilor de Enterobacteriaceae, majoritatea fiind E. coli (43%).

(2) S-a remarcat că cea mai mare diferenţă dintre majoritatea tulpinilor izolate pe mediul UriSelect™4 s-a datorat detectării de
enterococi. UriSelect™4 a promovat creşterea suplimentară a 30,3% din aceste tulpini de enterococi. Pe acest mediu, coloniile
mici de culoare albastru-turcoaz au fost deosebite uşor în cadrul culturii mixte, în timp ce pe mediul CLED au fost frecvent
mascate de coloniile mai mari de specii gram-Θ.

(3) Tulpinile neidentificate de E. coli au fost negative pentru ß-galactozidază şi au produs colonii albe.

8 [RO]
(4) Trei tulpini de Staphylococcus epidermidis nu au fost recuperate pe UriSelect™4. Prin contrast, toate bacteriile
S. saprophyticus şi S. aureus s-au dezvoltat bine. UriSelect™4 a fost util pentru detectarea S. saprophyticus, deoarece au
generat colonii mici roz (alţi stafilococi produc colonii albe, cu excepţia unei tulpini de S. simulans).

Potrivit observaţiilor anterioare, s-au înregistrat performanţe inferioare ale CLED în ceea ce priveşte detectarea tulpinilor atunci
când acestea sunt prezente în culturi mixte: au fost detectate doar 131 de tulpini (78%) din cele 168 (28,5%) de probe de urină
care prezentau un amestec de cel puţin 2 tulpini, în timp ce 166 de tulpini (99%) au fost recuperate pe UriSelect™4.
Mai mult, din 51 de probe care înregistrau o creştere de cel puţin 3 tulpini distincte, doar 22 de culturi (43%) au prezentat
3 tulpini pe mediul CLED, în timp de 47 de culturi (92%) au deosebit cu uşurinţă 3 tipuri de colonii pe UriSelect™4.

Număr de probe pozitive


CLED UriSelect™4
1 453 418
2 109 119
Număr de tulpini izolate
3 22 (43%) 47 (92%)
Cultură mixtă 131 (78%) 166 (99%)

10.5. STUDIU DE RECUPERARE


Pentru a determina procentul de recuperare pentru mediul UriSelect™4, un panel cu cei mai întâlniţi agenţi patogeni din tractul
urinar - E.coli, Enterococcus, P. mirabilis, S. aureus şi K. pneumoniae - a fost testat în diluţii diferite. Pentru fiecare tulpină a fost
preparată o suspensie McFarland de 0,5. Serii de diluţii seriale multiplicate de câte 10 ori în soluţie salină au fost realizate şi
inoculate pe UriSelect™4. Plăcile au fost incubate la 35-37°C în aerul ambiant şi au fost citite şi interpretate la intervale de
18-24 de ore. S-au înregistrat culoarea şi numărul de colonii. Potrivit datelor, concentraţia minimă a majorităţii agenţilor patogeni
din tractul urinar, detectaţi în mod fiabil de UriSelect™4, este de 103 UFC/ml.

10.6. ENUMERARE
Un panel cu cei mai comuni agenţi patogeni din tractul urinar a fost testat în diluţii diferite de la 103 la 107 UFC/ml de urină
pentru a acoperi intervalul posibil de concentraţii identificat în cadrul testării de rutină. Pentru fiecare tulpină ce urma să fie
testată a fost preparată o suspensie McFarland de 0,5. O serie de diluţii seriale multiplicate de câte 10 ori în soluţie salină a fost
realizată şi inoculată de 10 ori pe UriSelect™4. Plăcile au fost incubate la 35-37°C în aerul ambiant şi au fost citite şi
interpretate la intervale de 18-24 de ore.
Au fost înregistrate culoarea şi numărul de colonii: a fost posibilă numărarea coloniilor izolate până la concentraţia de
104 UFC/ml de urină. Dacă această concentraţie este depășită, prezenţa coloniilor confluente nu conduce la numărări exacte.

11. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE


1 Isenberg, H.D. (ed.). 1992. Clinical microbiology procedures handbook, vol. 1. American Society for Microbiology.
Washington, D.C.
2 Miller JM, HT Holmes, K Krisher 2003. General principles of specimen collection and handling. Clinical Microbiology
procedures handbook, ASM Washington DC.
3 NCCLS. Quality controls for commercially prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard – Third Edition.
NCCLS document M22-A3 (ISBN 1-5638-536-4). NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania
19087-1898 USA, January 2012.
4 Stamm WE. Scientific and clinical challenges in the management of urinary tract infections. Am J Med 2002;113:1-4.
5 Weinstein MP, Towns ML, Quartey SM, et al. The clinical significance of positive blood cultures in the 1990s: a
prospective comprehensive evaluation of the microbiology, epidemiology, and outcome of bacteremia and fungemia in
adults. Clin Infect Dis 1997;24:584-602.
6 Clinical and Laboratory Standards Institute. 2005. Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from
occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, PA.
7 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers
from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article
16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p. 0021-0045.
8 Basic Laboratory Procedures Clinical Bacteriology. World Health Organization. Geneva. 1991. 1st edition.
9 Procedures/Guidelines for the Microbiology Laboratory, College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan. Laboratory
Quality Assurance Program, January 2010.

9 [RO]
10 J D Perry, L A Butterworth, A Nicholson, M R Appleby, K E Orr. Evaluation of a new chromogenic medium, UriSelect4,
for the isolation and identification of urinary tract pathogens. J Clin Pathol 2003; 56:528–53.
11 Ferjani A, Marzouk M, Idriss N, Sammoud S, Hannachi N, Boukadida J. Evaluation du milieu chromogène UriSelect4 au
cours des urocultures. Biol Clin 2011; 69 (5):541 doi:10.1684/abs.2011.0615.
12 Kornherr et al. Comparison of Three Chromogenic and Two Standard Urine Culture Media for Detection of Urinary Tract
pathogens. Department of Microbiology, Gamma-Dynacare Medical Laboratories Ottawa and Toronto, Ontario Canada.
Poster ASM 2011.
13 E. Thomas, S. Anderson, L. Dawson, C. Barth, K. Manickam, Regina Qu’Appelle Health Region, Regina SK Canada.
The use of UriSelect4 chromogenic media for the detection of urinary tract pathogens. Poster 2005.
14 James A.L., Yeoman P., Detection of specific bacterial enzymes by high cont rast metal chelate formation. Part I. 8-
Hydroxyquinoline- ß-D-Glucoside, an altenative to aesculin in the differentiation of members of the family
Enterobacteriaceae-Zbl. Bakt. hyg. A267. 188-193 (1987).
15 Clarridge J.E., Pezzlo M.T., Vosti K.L., Cumitech 2A. Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Coordinating ed.
Weissfeld A.S., American Society for Microbiology, Washington, D.C.
16 Manafi M., Kneifel W., Fluorogenic and chromogenic substrates - a promising tool in microbiology, Acta Microbiologica
Hungarica. 38 (3-4). pp 293-304 (1991).

10 [RO]
11 [RO]
12 [RO]
13 [RO]
Plăcile trebuie depozitate într-un loc ferit de lumină.

Certificate de analiză disponibile la http://www.bio-rad.com/certificate

Distribuite în S.U.A. de:


Bio-Rad Laboratories
th
6565 185 Ave NE,
Redmond, WA 98052, S.U.A.

Bio-Rad
3, boulevard Raymond Poincare
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2013/11
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 882044
www.bio-rad.com

Pentru comenzi ale clienţilor din SUA şi Serviciul de asistenţă tehnic, apelaţi: 1-800-2-BIORAD (1-800-224-6723)

14 [RO]

S-ar putea să vă placă și