Sunteți pe pagina 1din 1

EUROCONS STEEL TRADE SRL

CUI: RO28728145

J40/7953/2011

Str. GH. Teodorescu, nr.11D, ap.76, Sector 3, Bucuresti

DELEGATIE
Nr. 122/15.11.2019

Subsemnata Iorgu Roxana Georgiana, in calitate de reprezentant legal (administrator) al


SC EUROCONS STEEL TRADE SRL, imputerniceste si deleaga pe Iorgu Vasile – Director executiv,
identificat cu CI seria TC nr. 443303, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 13.12.2017, CNP
1771030364217, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sa
ridice documente (certificat de inregistrare mentiuni nr.X537342 din 04.10.2019).

Administrator

Iorgu Roxana Georgiana