Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa IV.

15
UNITATEA .....................................................

PROCES-VERBAL
PENTRU PROBA DE ETANŞEITATE A TUBURILOR/ŢEVILOR
Nr ....................................................... din ........................

Denumire instalaţie: .......................................


Proiect nr.:.......................................................................................
Caiet de sarcini: ................................................................................
Proba a fost efectuată conform *)..........................................................
încercarea de etanşeitate s-a efectuat prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare. Concluzii:
- proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor a fost corespunzătoare prevederilor
din proiect şi a normativelor în vigoare;
- nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor şi în punctele de
îmbinare.

mele Prenumele Semnătura


BENEFICIAR:
EXECUTANT: .........................................................................
*) Se va indica prescripţia tehnică

S-ar putea să vă placă și