Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa I V.

l
Anexa IV.2
UNITATEA ........................................

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII


LUCRĂRiLOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr ............... din .....................

Faza din lucrare supusă verificării:........................................................

Elementele de identificare (sector, nivel, porţiune, ax etc.): ....................


............................................................................................... .......................

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr................................

planşele nr..............................şi a reglementărilor tehnice în vigoare...................

Concluzii:
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................. .................

Numele Prenumele Semnătura


EXECUTANT: .........................................................................
BENEFICIAR: .......................................................................

Atestăm refacerea (remedierea) conform prevederilor proiectului.


Data ............ '. ......................

Numele Prenumele Semnătura


EXECUTANT: ......................................................................
BENEFICIAR: .......

S-ar putea să vă placă și