Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele ______________________________ 6.11.

2019

Test de evaluare
Clasa a V-a

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolva cerințele:


„Teza la matematică. Problema, ca de obicei, foarte ușoară. Cum însă eu nu știam nimic
– pentru că nu învățasem nimic întreg anul -, priveam și nu pricepeam. Începea să-mi pară rău de
neștiința mea.
Cât de puțin aș fi citit, și tot o rezolvam. În jur, băieții lucrau aprins. Numai Mălureanu și
Colonaș priveau caietul cu aceeași statornicie interogativă ca și mine. Noi trei suntem cei mai
proști la matematică din toată clasa.
A început să mă necăjească faptul că nu puteam face nimic. M-am apucat atunci să înșir
calcule fară nicio legătură cu subiectul. Problema era de trigonometrie, iar eu din trigonometrie nu
cunosc decât cazurile de rezolvare a triunghiurilor dreptunghice. Am scris ce cunoșteam:
altminteri, cu foaia albă , aș fi căpătat „rău”.
Pe trimestrul întâi, ca să-l întărât pe Vanciu și să mă răzbun că zâmbea întotdeauna când eram
la tablă, sigur de ignoranța mea,am închis caietul de teză și am început să scriu pe o foaie scoasă
din geantă. Scriam ca să mă vadă Vanciu și să se supere că nu știe ce scriu, de ce scriu și cum am
curajul să scriu. Vanciu se uita la mine, și se uita uimit. În același timp, eu mă bucuram că am
prilejul să mă analizez și să-mi însemn sufletul din ceasul acela pe hârtie. Am vârât la urmă fițuica
în buzunar - unde s-a adunat un teanc întreg.
... Dacă iau media „insuficient” și pe trimestrul acesta, nu-mi mai rămâne nicio nădejde.”
(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)

1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: învățasem, statornicie, necăjească, fițuica 6p

2. Completează următoarele enunțuri, având în vedere mesajul textului: 6p


a) Problema de la teză este

b) Elevul nu știe să rezolve problema, pentru că


c) Cei mai slabi elevi din clasă la matematică sunt
d) Dacă dădea foaia goală, elevul ar fi luat calificativul
e) În primul trimestru, la teza de la matematică, elevul

f) Media insuficient pe semestrul despre care se povestește ar fi însemnat pentru elev

3. Notează două trăsături ale elevului, așa cum reies din text. 6p

4. Construiește câte o propoziție în care să folosești cuvintele : veselă, veselă 6p

5. Completează tabelul de mai jos, folosind drept sursă enunțul: Problema, ca de obicei, foarte
ușoară. 6p
Cuvinte monosilabice Cuvinte plurisilabice
6. Precizează sinonime pentru următoarele cuvintele:
pricepeam - , să-mi pară rău - ,
aprins - , să necăjească - , uimit - 6p
7. Asociază următoarele cuvinte antonime potrivite din coloana alăturată: 6p
Cuvânt Antonim
puțin să se bucure
a început mult
albă nesigur
sigur neagră
ignoranță a terminat
să se supere știință
8. Transcrieți din text , trei cuvinte din câmpul lexical al școlii. 6p

9. Precizați numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: 6p


obicei- , dreptunghice- , Vanciu- , geantă- .
10. Menționează felul următoarelor propoziții, având în vedere alcătuirea și aspectul predicatului :
Nu puteam face nimic.
Vanciu se uita. 6p
11. Scrie o compunere de 12-15 rânduri, în care să prezinți o carte pe care ai citit-o de curând
explicând de ce ar trebui să o citească și ceilalți copii. 30p

10p oficiu

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________