Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: 18.10.

2019

TEST DE EVALUARE - Unitatea 2


Clasa a VI-a
SUBIECTUL I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:
A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare înţelept.
De bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era… uf! nici nu ştiu ce să vă mai
spun. Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine?
Aşa… se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul…
– Hm! Cum o fi pe-afară?
Îşi scoate el nasul pe fereastră… (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un coş
şi o fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos:
– Bun! Nu plouă.
Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii care-i
slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene… Şi-şi piaptănă ariciul barba, se
ferchezuieşte şi, când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o
porneşte fluierând prin pădure.
Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau altă
cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după
împrejurare.
Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu… un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic.
(Vladimir Colin, Povestea ariciului înțelept)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
A. 1. Încercuieşte litera A (dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) sau F (dacă apreciezi că este falsă).
a) A/F În construcţia şi-o trece există un diftong;
b) A/F Cuvântul mergea conţine 6 litere şi 6 sunete;
c) A/F Cuvântul cunoştinţă se desparte în silabe cu-no-ştin-ţă; 3 puncte
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
 Seria în care există doar cuvinte care conţin diftong este:
a) dimineaţa, amândouă,pe-afară;
b) niciodată,scotea,pălăria;
c) ariciul,rostea,poate;
 Cuvântul ferchezuieşte are:
a) 11 sunete; b) 12 sunete c) 13 sunete; 3 puncte
3. Completează spaţiile punctate cu afirmaţia corectă.
a) În structura pe-afară există……..silabe.
b) Semivocala din cuvântul tocmai este………
c) Cuvântul puncție se desparte în silabe……………………….. .
d) Având în vedere numărul de silabe, cuvintele se clasifică în …………………..... şi ………………….
6 puncte
4. Selectează din secvenţa. Mergea ariciul fluierând un cuvânt plurisilabic, un cuvânt care conţine
diftong şi un cuvânt care are mai multe litere decât sunete. Specifică în dreptul fiecărui cuvânt selectat
felul acestuia.

 ………………………………………….……  ………….……………………………………..
 ……………………………………………. 6 puncte
R2 R1
5. Desparte în silabe cuvintele și scrie regula sau excepția (cres-cu-se):
împrejurare- obraznic-
gospodărească- 6 puncte
6. Scrie care sunt sunetele care apar în cuvintele:
vocale ____________ vocale ____________
cotlon consoane__________ neagră consoane__________
semivocale ________ semivocale ________ 6 puncte
B. 7. Transcrie din textul dat:
- un indice de timp:………………………………………………………………………
- un indice de spaţiu:……………………………………………………………………. 6 puncte
8. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele informaţii din textul dat:
a) Care este personajul principal al textului?
…………………………………………………………………………………………….
b)La ce îi foloseşte ariciului barba?
……………………………………………………………………………………………. 6 puncte
9. Transcrie din text o trăsătură fizică şi o trăsătură morală a ariciului.
 trăsătură fizică:…………………………;
 trăsătură morală:………………………..; 6 puncte
10. Subliniază varianta corectă, justificând alegerea cu o secvenţă din text:
Ariciul capătă/ nu capătă însuşiri umane.
Justificare:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
6 puncte
11. Scrie două idei principale din textul dat.
………………...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................... 6 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA ( 30 de puncte)


Scrie o compunere narativă de minimum 100 de cuvinte, cu titlul Un lup obraznic, în care să prezinţi
o posibilă continuare a fragmentului dat.

 Vei primi 18 puncte pentru conţinut şi 12 puncte pentru redactare( unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului -2p; registrul
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografie -3p; punctuaţie-2p; aşezare corectă a textului în
pagină-1p; lizibilitate -1p)
 Se acordă 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și