Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Disciplina: Istoria
Data :
Clasa: VII

Tema: Franța în secolele XVII-XVIII-lea .Absolutismul


Francez
Tipul:mixtă

Obiectivele lecţiei:

O1-să explice noțiunea de:absolutism,mercantelism;


O2-să descrie societatea franceză în secolele XVII-XVIII-lea;
O3-Să determine apogeul și începutul decăderii absolutismului francez;

Mijloace:caiet, pix,
Metode: conversația, explicația,lucru cu dicționarul,discuția dirijată

Desfăşurarea activităţii
Etapele Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode
lecţiei Lecţ elevului
Proced.
Moment - consemnează absenţele; - răspund
cerinţelor
organizato - organizează materialele; profesorului;
ric
- organizează clasa, - îşi pregătesc
- creează un climat cooperant. materialele
necesare
desfăşurării orei;

La începutul epocii moderne,Franța era cel mai Elevii raspund.


mare stat centralizat din Europa de Vest cu o
populație care crescuse timp de un secol de la 15 Medievală
Evocarea
pînă la 27 mil.de oameni.Victoria în Războiul de
30 de ani(1618-1648) i-a asigurat temporar
supremația politică și militară pe continent.

Absolutism-regim politic,caracterizat prin


concentrarea puterii supreme în stat în miinile
monarhului.

Mercantelism-doctrină economică larg Își notează


răspîndită în sec.XVII-XVIII-lea în Europa.
Interesele economice ale unui stat puteau fi
protejate,iar economia consolidată prin
stimularea comerțului exterior și asigurarea unei
bilanțe comerciale active.

Realizarea O1 Lucrul cu manualul:


sensului 1.Caracterizați societatea franceză în Lucrul cu
sec.XVII-XVIII-lea. manualul

2. Apogeul și începutul decăderii absolutismului Lucrul cu


francez: manualul.

1.Perioada de domnie a lui Ludovic al XIV-lea


(1643-1715) a fost numit Veacul de aur pentru
că a fost marcat de începutul decăderii
absolutismului Francez.
2.În anul 659 conform Tratatului de la Westfalia,
Franța își lărgește teritoriul.
3.Greutățile războiului compica situația politică
și economia,de unde în anul 1648 izbucnește
războiul civil-o mișcare politică
antiabsolutistă(se mai numea Fronda)
4.Erau nemulțumiți:
-Țărănimea și burghezia cereau micșorarea
impozitelor,
-Marea nobilime-restabilirea privilegiilor.

-Ofițerii-stabilirea controlului asupra activității


monarhului.

Acest război s-a terminat cu Victoria


absolutismului.

5.Absolutismul a încurajat
-dezvoltarea economică a Franței,
-dezvoltarea științei și culturii,
-construcția drumurilor,
-amenajarea piețelor,parcurilor.

După sfîrșitul declinului absolutismului condus


de Ludovic al XIV-lea la tronul Franței urcă Notarea în caiet.
Ludovic al XV-lea 1715-1774-un om
intelligent,cultivat,dar leneș. Ocupația lui
principal era vînătoarea.El conducea țara după
Diviza:DUPĂ MINE – POTOPUL!
Politica li deasemenea a fost marcată cu
insuccese,războaiele purtate de el au fost doar
pierdute.

În războiul de șapte anu Franța cedează Angliei


Canada și posesiunile din India.

Extindere Lucru cu documentele pag 29 Elevii iși spun


concluziile finale.

Tema Verifică-ți competențele pag29 Elevii își notează


tema pentru
pentru
acasă.
acasă Ex:2
Povestirea temei
Notarea
Definitie:Absolutismul este sistemul politic în care întreaga putere aparţineamonarhului.

1 . C a u z e :
-
Dezvoltarea manufacturilor şi a comerţului;
-
Lupta dintre nobilime şi burghezie de care va profita regele;
-
Creşterea domeniului regal;