Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume _______________________

Clasa: a IX-a
TEST DE EVALUARE
Se dă textul:
Dumnezeu, ca să devină inginer după nişte scheme ale lui
a urmat toate secţiile Politehnicii combinaţionale Terminând Dumnezeu Politehnica
simultan în care a mai băgat şi nişte cu medie mare
şi a avut la fiecare automate secvenţiale. a avut, evident,
proiecte de an. cea mai bună repartizare.
Şi pentru că nu se descoperise Şi-a luat postu' n primire din mers
La facultatea de Construcţii încă şi-a plecat să creeze
(nu degeaba e sfânt) soft-ul de bază, un nou Univers.
a făcut o planetă Dumnezeu a trişat
şi-a numit-o Pământ. la această fază, ***
înlocuind-o cu o minune. Omul, lăsat de capul lui,
Animalele şi florile le-a creat s-a făcut al dracului
la Chimia organică; şi, deşi nu se trage din maimuţă
peştii şi păsările S-a aplecat, încet, cum se zvonea odată,
la Aerodinamică. a suflat, a început să-l imite-ntru totul
şi astfel Adam pe cerescul său tată,
Iar pentru secţia de Mecanică fină a înviat.
a avut la proiect născocind rând pe rând
să le facă pe toate Mai departe e clar păsări supersonice,
să se mişte corect. ce s-a-ntâmplat. maşini, submarine
Şi-a luat prototipul, şi chiar ciuperci... atomice.
A hotărât să-şi dea proiectul de l-a omologat,
stat Iar în final,
la Automatică l-a învăţat puţin crezând că e original
tot cu realizare practică. să gândească, s-a imitat pe sine însuşi
A meditat şi ca să treacă la producţie de (farsorul !)
şi a născocit un obiect ciudat. serie şi a creat... calculatorul.
O încâlceală de fire şi circuite, i-a pus în vedere
bistabili şi ferite să se înmulţească.

(Dan Norea, Facerea Lumii)

I.1. Scrie sinonime contextuale pentru următorii termeni: a născocit, încâlceală, prototipul, original. 10 puncte
2. Extrage din textul citat patru termeni științifici sau tehnici. 10 puncte
3. Notează tema textului citat. 5 puncte
4. Transcrie, din poezie, un citat care sugerează puterea divină. 5 puncte
5. Recitește ultimele trei strofe. Consideri că în aceste versuri imaginea generală a Omului este pozitivă sau negativă?
Justifică-ți opțiunea prin două argumente. 10 puncte
6. Numiți două asemănări între textul scris de Dan Norea și cele trei poezii din ciclul Tablouri biblice (Versuri de
abecedar) scrise de Tudor Arghezi. 10 puncte
7. Alege paronimul corect pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos: 10 puncte
Este un virtuos / virtuoz al acordeonului.
A primit cadou o bluză de atlas / atlaz.
Lunea are un orar / oral ușor.
L-a salutat cu diferență / deferență.
A cumpărat un tablou originar / original de Luchian.
Starea sa a evoluat / evaluat spre bine.
A fost investit / învestit în noua sa funcţie.
A încercat să facă aluzie / iluzie la mine.
Stomacul meu nu mai poate să degere / digere nimic.
Basmul popular a fost transmis pe cale orară / orală.
II. Exprimă-ți opinia, în minimum 100 de cuvinte, cu privire la efectul tehnologiei asupra omului. 30 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUCCES!