Sunteți pe pagina 1din 1

CÂMPIA DE VEST

1. Delimitare și localizare Este delimitată de: granița de stat cu Serbia și Ungaria (în vest), Dealurile de Vest și Carpații Occidentali (în
est), râul Tur (în nord) și granița cu Serbia (în sud).

2.Analiza geografică a zonei

Forme de relief Câmpiile înalte (altitudini de peste 100 m, până la 180-200 m) : C. Înaltă a Someșului, C. Bihariei, C. Vingăi, C. Bârzavei,
C. Aradului. Câmpiile joase (câmpii de subsidenţă şi de divagare) : C. Joasă a Someșului, C. Carei, C. Crișului Alb(Negru), C. Timișului,
C. Lugojului.

Reţeaua hidrografică Râurile principale izvorăsc din Carpaţi: Tur, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş.
și din Dealurile de Vest: Ierul, Bega Veche. Sistemele hidrografice principale: - grupa de vest: Someşul (cu Turul şi Crasna), Crişurile
(Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb), Mureş, Bega; - grupa de sud-vest: Timişul cu Bârzava şi Moraviţa. Căi de comunicaţie DN
19 : Oradea – Satu Mare. Magistrala 900 : Bucureşti – Timişoara. Magistrala 200 : Brașov – Arad cu punct de frontieră la Curtici (spre
Ungaria). Magistrala 400 : Bucureşti – Satu Mare cu punct de frontiră la Halmeu (spre Ucraina). E 70, E68 (Nădlac), E 60 (Borş).
Aeroporturi la Timişoara, Arad, Oradea. Transporturi fluviale: canalul navigabil Bega.

Aşezările umane Așezările urbane sunt reprezentate prin câteva orașe importante: Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Carei.

3. Analiza militară Culoare de mobilitate și direcții de ofensivă C. Someșului – Dealul Silvaniei C. Crișurilor – Depr. Zarandului
C. Vingăi – Dealurile Lipovei C. Timișului – Dealurile Buziașului.

Posibile aliniamente de apărare în cazul acțiunilor de la nord la sud și invers este favorizată apărarea pe cursurile de apă ce izvorăsc
din Carpaţi: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega în cazul acțiunilor de la est la vest este favorizată apărarea
pe aliniamentele create între : Timișoara – Arad, Arad – Oradea, Oradea - Satu Mare.

Puncte cheie din teren altitudinile maxime din Câmpia Vingăi (178m) și Câmpia Careilor (143m). marile orașe: Oradea, Satu Mare,
Arad, Timișoara.

noduri rutiere: Arad (E68-E671), Timișoara (E70-E671) și Satu Mare (E81-E671) și noduri feroviare: Timișoara, Arad și Oradea.
Eventuale restricționări în desfașurarea operațiilor militare o rețeaua hidrografică extrem de bogată îngreunează efectuarea ofensivei
atât de pe direcția Vest – Est cât și de pe direcția Nord – Sud. o numărul mare de râuri favorizează ambuscada în văile râurilor cât și
incursiuni pe râuri ale cercetașilor. o datorită numărului mare de râuri se poate organiza pe direcția Nord – Sud o apărare adânc
eșalonată.

4. Particularități ale ducerii luptei în zona geografică rezultate în urma analizei geografice favorizează desfășurarea acțiunilor militare
cu toate categoriile de forțe și mijloace. orientarea cursurilor de apă de la Est la Vest și sistemul de comunicații favorizează
dezvoltarea acțiunilor ofensive de-a lungul acestora. relieful neted și deschis, favorizează observarea și executarea tragerilor pe
distanțe mari. compartimentarea Carpaților Occidentali și existența trecătorilor transcarpatice obligă la concentrarea eforturilor pe
direcții care duc în Poarta Someșului și Poarta Mureșului, precum și dea lungul Crișurilor.

5. Posibilități de trecere din zona geografică analizată în zone geografice învecinate Vest - Est către Depresiunea Transilvaniei:
magistrala 200, E68. către Vest spre granița cu Ungaria: magistralele 402, 300, E60. către Sud spre granița cu Serbia: E70,
magistrala 922. către Nord spre granita cu Ucraina: magistrala 402.