Sunteți pe pagina 1din 2

Matrice-Fișă de lucru

1. Dați câte un exemplu de matrice din mulțimile: M 2,3 ( Z ) , M 3, 4 Q  , M 4, 2 ( R) .


2. Dați exemplu de: a) matrice linie cu 3 coloane; b) matrice coloană cu 4 linii.
3. Dați exemplu de matrice pătratică de ordin 3 cu elemente cifre pare.
4. Scrieți matricea nulă cu 3 linii și 4 coloane.
5. Scrieți matricea unitate de ordin 3 .
 x 1 2y 
6. Determinați x, y, z, t  R pentru care:    I 2 .
 z  3 3t  5 
 2 4 1
 
7. Fie A   0  2 5  . a) calculați suma elementelor de pe linia 3 ; b) calculați suma
 1 3 2
 
elementelor de pe coloana 2 .
 1 4  2
 
8. Fie A   3 2 1  . a) calculați suma elementelor de pe diagonala principală b)
1 4 1 
 
calculați suma elementelor de pe diagonala secundară.

 2 3
9. Se consideră matricea A    . Se cere:
5 7
a) Suma elementelor de pe linia întâi
b) Suma elementelor de pe coloana a doua
c) Urma matricei A
 2 1 3 
 
10. Se consideră matricea A    3 4 2  . Se cere:
 1 5  4
 
a) Suma elementelor de pe diagonala secundară
b) Suma elementelor de pe linia trei
c) Urma matricei A

2 1  3 4
11. Se consideră matricele A    și B    . Calculați A  B și A  B .
 3 4 6 1
 1 2 3  2 1 0
   
12. Se consideră matricele A   2 3 4  și B    3 5 8  . Calculați A  B și
 3 4 5  6  3 4
   
A B.
 3  2  2  2
13. Se consideră matricele A    și B    . Calculați 2 A  3B și B  4 A .
4 6   3  3
2 3 4 2 3 1 
   
14. Se consideră matricele A   0  2 5  și B   0 3  6  . Calculați 2B  3 A .
 1 4  1 1  5 4 
   
 2 3
15. Fie A    . Calculați AtA .
  3 5 
 x2 0
16. Să se determine x, y  R pentru care are loc egalitatea    I2 .
0 2 y 
 2x  4 0 
17. Să se determine x, y  R pentru care are loc egalitatea    O2 .
 0 y  36 
2

2 1 3   1 2  4
18. Calculați    3    .
 0  1  2   4 2 3 
19. Determinați x, y, z, t  R pentru care are loc egalitatea:
 x  1 2 y  3  1 3 
    .
3  z 4  t    2 225 
 1 3  2 3
20. Fie A    și B    . Calculați A B și B  A .
 2 1  1 2
 1 2  1 3 
21. Fie A    și B    . Calculați A B și B  A .
 2 3  1  3
 1  3  2 3
22. Fie A    și B    . Calculați A 2 și B 2 .
 0 1   4 6 
1 2 3 1 1 2
   
23. Fie A   2 3 1  și B   3 4 1  . Calculați A B și B  A .
 3 1 2 0 2 0
   
1 2 3 1 1 2
   
24. Fie A   2 3 1  și B   3 4 1  . Calculați A 2 și B 2 .
 3 1 2 0 2 0
   
 1 x
25. Fie Ax     , x  R . Calculați A1  A2 și A 1  A3 .
 x 1 2

S-ar putea să vă placă și