Sunteți pe pagina 1din 1

RAJA SA Constanţa

Anexa 14 la procedura PO-IS-01

Cerere tip SC RAJA SA - Aviz de amplasament

Subsemnatul ___________________________________________ domiciliat în


__________________________strada_______________________ nr.___ vă rog să-mi
aprobaţi eliberarea unui aviz de amplasament pentru executarea obiectivului/ privind situaţia
tehnică a unui teren situat în strada_________________nr.____.

Data__________________

Telefon________________

Semnătura,

S-a achitat taxa __________ cu factura fiscală


nr._______________ din_______________.

DOMNULUI DIRECTOR AL RAJA S.A. CONSTANŢA

Cerere tip RAJA SA - Avizul de amplasament cod F-PO-IS-01-14, ed.3, rev.3 pag 1/1