Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I
Vânzarea. Schimbul, ediţia a V-a actualizată de Romeo Popescu, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2017;

2. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol.
III, ediţia a V-a actualizată de Romeo Popescu, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2018;

3. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul


Cod civil. Comentarii pe articole, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;

4. Colectiv, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III,


Art.1550-2664, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

5. R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2013;

6. R. Dincă, Varietăţi de vânzare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

7. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I Vânzarea şi


schimbul, ediția a II-a; Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;

8. T. Prescure, Curs de contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;

9. Fl. Moţiu, Contractele speciale în noul Cod civil, ediţia a V-a revăzută şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

10. D.C. Florescu, Contractele civile în Noul Cod civil, ediţia a VI-a revăzută şi
adăugită, Ed. Universul Juridic, 2015;

11. D. Anghel, L. Harabagiu, Contractul de vânzare. Practică judiciară şi


reglementarea din Noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;

12. M. – L. Belu Magdo, Contractul de vânzare în noul Cod civil, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2014;

13. Ph. Malaurie, L Aynes, P.-Y Gautier, Contractele speciale, Ed. Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2009, traducere de Diana Dănişor;

14. C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, ediţia a II-a, Ed. All Beck, Bucureşti
2005;
15. Fr. Deak, „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Vol. I, Vol. II şi Vol. III,
ediţia a IV-a (actualizată de L. Mihai şi R. Popescu), Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2006 şi, respectiv, 2007;

16. D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român,


tomul VIII, partea I, tomul IX şi tomul X, 1925;

17. C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol.
II, Bucureşti, 1929.

18. D. Macovei, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Ed. Junimea, Iaşi, 2003;

19. C. Turianu, Contracte civile speciale. Culegere de practică judiciară, ediţia a II-a,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008.

20. A-G Ţambulea, Vânzarea. Hotărâri care ţin loc de contract. Comentarii şi
jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013.

21. Noul Cod civil şi Legea nr. 71/2011

22. Culegerile de decizii ale Curţii de Apel Bucureşti începând cu anul 1993;

23. www.scj.ro

24. www.noulportal.just.ro.

25. www.jurindex.org

26. www.jurisprudenta.com

27. www.jurisprudenta.org

28. www.rolii.ro

29. Bazele de date Indaco, Legalis, SintAct etc. (secţiunile referitoare la


jurisprudenţă)

În lucrările menţionate la pct. 1-19, în cadrul notelor de subsol, sunt menţionate şi


alte lucrări, monografii, articole etc.

Notă: Lucrările scrise cu caractere îngroşate au apărut după intrarea în vigoare a noului
Cod civil.

Romeo Popescu