Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ


LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMȚ

CARL CZERNY
CONCURS NAȚIONAL
DE INTERPRETARE PIANISTICĂ

Ediţia a XXVIII-a
22-23 februarie 2019
Finanţator: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ

2
3
Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra­Neamţ
„Carl Czerny” ­  Concurs Naţional de Interpretare Pianistică
ediţia a  XXVIII ­ a
Piatra­Neamţ, 22 ­ 23 februarie 2019

PROGRAMUL   CONCURSULUI

Sala Studio "Theodor Macarie"
str. Peneş Curcanul nr. 6,  Piatra­Neamţ

VINERI  22  Februarie 2019 

      ­  ora 900 –  DESCHIDEREA  OFICIALĂ
      ­  ora 930  –  Concurs 

SÂMBĂTĂ  23  Februarie 2019 

          ­  ora 1030 –  GALA LAUREAŢILOR,
          FESTIVITATEA  DE  PREMIERE

4
1846, Josef Kriehuber ­  Un matineu la Franz Liszt
(Josef Kriehuber, Hector Berlioz, Carl Czerny, Franz Liszt , Heinrich Wilhelm Ernst)
Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra­Neamţ
„Carl Czerny” ­  Concurs Naţional de Interpretare Pianistică
ediţia a  XXVIII ­ a
Piatra­Neamţ, 22 ­ 23 februarie 2019

CARL CZERNY

    Elev al lui Nepomuk, Salieri, Beethoven  şi profesor,   între mulţi


alţii, al lui Franz Liszt, Carl Czerny a ilustrat  perfect geniul cosmopolit
al   muzicii.   Austriac   dintr­o   familie   cehă,   Czerny   a   învăţat   pianul   la
vârstă fragedă cu tatăl său, a debutat public la 9 ani, în 1800, iar la 15
ani   era  deja  un   profesor   căutat   în   Viena   secolului   al   XIX­lea.   Deşi   a
excelat în calitate de compozitor şi interpret, Czerny a fost mai ales un
mare pedagog şi se numără printre „părinţii” studiului didactic muzical.
Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra­Neamţ continuă spiritul
Czerny   prin   concursul   naţional   ce   poartă   numele   marelui   muzician.
Având   un   standard   ridicat,   impus   mereu   de   calitatea   concurenţilor,
competiţia   neamţeană   adună   elevi   mici   şi   mari,   al   căror   talent   va   fi
evaluat de juriu sub toate aspectele: de la tehnica pianistică relevată de
studiile impuse şi la alegere, la acurateţea şi calitatea interpretării.
      Aflat la a XXVIII­a ediţie, aşteptăm de la concursul „Carl Czerny”
acelaşi spectacol al performanţei muzicale ca şi până acum. 
Urăm   tinerilor   participanţi   şi   profesorilor   care   i­au   îndrumat
succes,   reamintindu­le   că   şi   ei   închipuie,   cântând   pe   scenă,   magia

5
darului vădit odinioară de renumitul compozitor vienez: uimitori copii,
excelenţi maeştri !

Prof. dr. ADRIAN G. ROMILA
Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra­Neamţ

          CÂŞTIGĂTORII  MARELUI  PREMIU 
„Carl Czerny”

Ediţia a IV­a, 1995 :  ANCA APOSTOL – Iaşi 

Ediţia a V­a, 1996 :  SIMONA SPIRIDON – Piatra­Neamţ

Ediţia a VI­a, 1997 :  RALUCA PÂNZARIU – Iaşi  

Ediţia a VII­a, 1998 :  TUDOR SCRIPCARU  – Bucureşti 

Ediţia a VIII­a, 1999 :  ANDREI ENOIU – Bucureşti

Ediţia a IX­a, 2000 : nu s­a acordat 
Ediţia a X­a, 2001 :  LAURA MOCAN – Bucureşti  

Ediţia a XI­a, 2002 :  ALEXANDRU COVACI – Tulcea 

Ediţia a XII­a, 2003 :  ALEXANDRU MURARU – Bucureşti  

Ediţia a XIII­a, 2004 :  DRAGOŞ DIMITRIU – Braşov          

Ediţia a XIV­a, 2005 :  DANIEL CIOBANU – Piatra­Neamţ

Ediţia a  XV­a, 2006 :  VALENTIN MUREŞAN – Braşov 

Ediţia a XVI­a, 2007 :  ANDREI GOLOGAN – Piatra­Neamţ

Ediţia a XVII­a, 2008 :  GEORGIANA PLETEA – Bucureşti

Ediţia a XVIII­a, 2009 :  OVIDIU CORUGĂ – Piatra­Neamţ 

Ediţia a XIX­a, 2010 :  MIRUNA PANAITE – Piatra­Neamţ  

6
Ediţia a XX­a, 2011 :  ALEXANDRU­CADMIEL BOŢAC – Sighet 

Ediţia a XXI­a, 2012 :  IOANA­DANIELA CHIRIAC – Iaşi 

Ediţia a XXII­a, 2013 :  MARIUS MANTALE – Iaşi

Ediţia a XXIII­a, 2014 :  ŞTEFAN GUŢU – Piatra­Neamţ

        Ediţia a XXIV­a, 2015 :  MACSIM JEFFERY­ANDY – Botoşani

        Ediţia a XXV­a, 2016 :   ANASTASIA HORGHIDAN – Piatra­Neamţ

Ediţia a XXVI­a, 2017 :  MARIA­RALUCA MOŢOC  – Botoşani

Ediţia a XXVII­a, 2018 : NATHANAEL TIMOFTE – Piatra­Neamţ

Ediţia a XXVIII­a, 2019 :
Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra­Neamţ
„Carl Czerny” ­  Concurs Naţional de Interpretare Pianistică
ediţia a  XXVIII ­ a
Piatra­Neamţ, 22 ­ 23 februarie 2019

Juriul concursului:

Prof. univ. dr. TATIANA­LAURA  POCINOC    

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iași, 
Decan al Facultăţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii
Muzicale Teoretice – preşedintele juriului

Conf. univ. dr. MIHAELA­CRISTINA SPIRIDON

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj­Napoca,
Facultatea de Interpretare Muzicală 

7
Lect. univ. dr. TOMA POPOVICI      

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
Facultatea de Interpretare Muzicală

Prof.  ELENA LAIU – Inspector Şcolar General, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Neamţ – preşedinte de onoare

TATIANA­LAURA     POCINOC    s­a


născut la 17 noiembrie 1962, la Iaşi. 
A   urmat   cursurile   preuniversitare   la
Liceul de Muzică Bacău, Conservatorul de Muzică
din   Alger   (Algeria)   şi   Liceul   de   Muzică   „George
Enescu”   Bucureşti,   iar   în   1986   a   absolvit
Conservatorul   de   Muzică     „George   Enescu”   din
Iaşi. 
Și­a   desăvârșit   arta   pianistică   sub
îndrumarea  unor  personalități ale vieții muzicale
românești  și   internaționale:  Ovidiu   Bălan
(dirijor),  Gabriel Amiraş,  Ioan Welt  (Romania);
Jean­Julien  Galinier  (Franţa),  Michel  Coletti
(Canada),  Hans Leygraf  (Austria) şi a beneficiat
de   o   bursă   de   studii   la  Accademia   Chigiana  din
Siena   (Italia)   unde   a   lucrat   cu  Paul   Badura­
Skoda şi Michelle Campanella. 
A   obținut   titlul   de  Doctor   în   muzică  –
Magna   cum   laude  la   Universitatea   Națională   de   Muzică   București,   în   anul
2004.
Din   anul   1990   este   cadru   didactic   la   Universitatea   Națională   de   Arte
„George Enescu”  din Iaşi, în prezent fiind profesor universitar doctor la Catedra

8
de   pian   a   Facultăţii   de   Interpretare   Muzicală   –   în   fruntea   căreia   s­a   aflat   în
calitate de Secretar științific și Decan (2006 – 2012 și 2016 ­ 2020 FICSMT). 
Între anii 1999­2001 a fost profesor la Institutul Superior de Muzică de la
Sfax (Tunisia).
A susţinut numeroase concerte în compania unor orchestre simfonice de
prestigiu și recitaluri, în calitate de solist  și în formații camerale, în România și
peste   hotare:  Algeria,   Bulgaria,   Elveția,   Germania,   Israel,   Italia,   Moldova,
Polonia, Rusia, Spania,Tunisia.  A participat la concursuri de pian şi muzică de
cameră,  unde  a  obţinut premii  și  diplome, atât   în calitate  de pianist  cât   şi de
acompaniator  și a realizat înregistrări Radio şi Tv, atât în România cât şi peste
hotare, precum și un număr însemnat de CD și DVD.
În   domeniul   cercetării   muzicale   a   susţinut   comunicări   ştiinţifice   şi   a
publicat la Editura Artes Iaşi  volumele: Ornamentaţia în interpretarea pianistică
(2005),  Tradiție  și   înnoire   în   interpretarea   muzicală  (2009),  Confluențe   W.A.
Mozart – Fr. Schubert (2009), Universul pianistic enescian (2009).
  Printre   distincțiile   obținute   de­a   lungul   timpului   menționăm:  Medalia
Ionel Perlea  pentru cariera artistică (1997),  Ordinul cultural în grad de Ofițer,
Medalia de bronz la Euro Invent ­ Salonul internațional al cărții, Donna di Malta
–  Sovereign   Order   of   Sant John  of  Jerusalem –  Knights   of  Malta,  Diploma  de
onoarea   pentru   promovarea   valorilor  științei   în   lume,   Diploma   de   onoare   a
Fundației Remember Enescu, includere în Who’s Who România. Este președinte al
Fundației  Ars   universalis   România  și   vice   președinte  Ars   universalis   e.V.
Germania, membru al Asociației Ed. Grieg Germania.
MIHAELA­CRISTINA   SPIRIDON  este
absolventă a Conservatorului  Ciprian  Porumbescu
din  Bucureşti  ­  specializarea  pian  principal,  clasa
Gabriel   Amiraș,   şi   doctor   în   Interpretare
muzicală. 
 
A susţinut concerte şi recitaluri individuale
sau   camerale   în   compania   unor   nume   consacrate
ale artei interpretative naţionale şi internaţionale,
între   care:  Cristina   Anghelescu,   Georgeta
Stoleriu, Iancu Văduva, Aurelian Octav Popa
(România),  Robert  Gutter  (S.U.A.),  Pieralberto
Cattaneo  (Italia),  Anton   Niculescu  (Germania),
Damayanti Colpa  (Olanda),  Elisabeth Gunther
(Elveţia) etc.
 

9
  Pianist cu experimentată şi bogată activitate este solicitată frecvent la
diferite  cursuri   de  măiestrie  precum   şi   la   prestigioase  competiţii   europene:
Concursul Internaţional de Pian  Citta di  Cantu, Concursul Internaţional de
Canto  Umberto  Giordani  şi   Concursurile   Internaţionale   de   Vioară  Viotti,
Rodolfo Lipizer  şi  George Enescu. A iniţiat şi fondat Concursul Internaţional
de   Pian  Carl   Czerny,   Concursul   Internaţional   de   Vioară  Ion  Voicu  şi
Stagiunea muzicală permanentă susţinută de Facultatea de Muzică Piatra­
Neamţ la Oneşti. Este membru în diferite comisii de jurizare şi, în calitate de
director   artistic,   în   perioada   2006­2008  și   2014   a   coordonat   programul
Festivalului Internaţional Vacanţe Muzicale la Piatra­Neamţ. 
 
Manifestă   o   intensă   preocupare   pentru   îndrumarea   tinerilor
muzicieni, discipoli ai săi fiind laureaţi la importante concursuri naţionale şi
internaţionale,   absolvenţi   sau   studenţi   ai   universităţilor   de   muzică   din
România,   Grecia,   Germania,   Norvegia,   Marea   Britanie,   Franţa,   Elveţia   şi
Italia.
 
Participă la emisiuni culturale televizate, simpozioane de muzicologie
şi a publicat o serie de volume de specialitate: Dacă era Miercuri, era Muzică,
Un pian, patru mâini şi trei clasici vienezi, Romantismul muzical oglindit în
pagini   dedicate   pianului   la   patru   mâini,   Wolfgang   Amadeus   Mozart   ­
Sonatele   pentru   pian   la   patru   mâini,   Orizonturi   ale   pedagogiei   muzicale   ­
Metodologia studiului unui repertoriu pianistic. Este conferenţiar universitar
titular la Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj­Napoca, Extensia Piatra­
Neamț, colaborator permanent al Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra­
Neamț și al Filarmonicii Mihail Jora din Bacău.

Pianistul TOMA POPOVICI este
licenţiat   şi   doctor   al   Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucuresti şi, în
prezent,   lector   universitar   al   aceleiaşi
universităţi.

Toma Popovici a obţinut premii la
numeroase   concursuri   naţionale   si
internaţionale, cele mai  importante  fiind
premiul intâi al concursului internaţional

10
“Dinu   Lipatti”,   Bucureşti   (1997),   premiul   intâi   la   concursul   internaţional
Waki­Osaka,   Japonia,   1996,   premiul   intâi   la   “Ann   and   Aaron   Richmond
Competition”, Boston, 2001. In anul 1997, Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail
Jora” i­a acordat premiul pentru activitate solistică.

Activitatea   concertistică   s­a   concretizat   prin   prezenţa   la   Festivalul


Murten   Classics,   Elveţia,   2013   şi   2014,   Festivalul   Internaţional   George
Enescu, 1998 şi 2011, Rockport Chamber Music Festival, 2007, Kneisel Hall
Festival, în 2001 si 2002, Yale University Norfolk Festival, 2003, Bucharest
Music   and   Film   festival,   2008,   2009   şi   2011,   precum   şi   prin   numeroase
concerte cu Boston Pops Orchestra, Orchestra Natională Radio, Orchestra de
Cameră Radio, şi principalele filarmonici din ţară. Printre dirijorii cu care a
colaborat   se   numără  Keith   Lockhart,   David   Hoose,   Jin   Kim,   Tateo
Nakajima,   Radu   Popa,   Cristian   Neagu,   Vlad   Conta,   Paul   Popescu,
Alexandru Ganea, Tiberiu Oprea.

Toma Popovici este membru fondator al „Trio Consonando”, alături de
Ştefan   Horvath  şi  Răzvan   Suma,   “Trio   Strad”,   alături   de  Alexandru
Tomescu  şi  Răzvan   Suma,   şi   al   “Trio   Tancrede”,   alături   de  Laurent
Chatel şi Alexandre Lecarme, şi colaborează cu artişti de prestigiu, precum
Dana   Borşan,   Gabriel   Croitoru,   Cristina   Anghelescu,   Adrian
Duminică, Mira Wang, Artur Lukomyanski, Jan Muller­Szeraws, etc.
         
  Toma   Popovici   realizează   frecvent   înregistrări   pentru   Societatea
Română de Radiodifuziune şi a inregistrat, între 2004 si 2011, o serie de şase
discuri pentru compania Hammond GMAC.

      Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra­Neamţ
„Carl Czerny” ­  Concurs Naţional de Interpretare Pianistică
  
ediţia a  XXVIII ­ a
   Piatra­Neamţ, 22 ­ 23 februarie 2019

  
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul „Carl Czerny” se adresează elevilor din  țară  și străinătate
aparținând  învăţământului preuniversitar de stat  și  privat  și  cuprinde toate
categoriile de vârstă din sistem: preşcolari, ciclul primar (cl. preg.­ IV), ciclul
gimnazial (cl. V­VIII) și ciclul liceal (cl. IX­XII).

11
REPERTORIU
1. Competiţia se desfăşoară într­o singură etapă, având un studiu impus:
 a . studiul impus : 
   
 preșcolari + cl. preg. – C. Czerny op. 599 nr. 19
 clasa  I     – C. Czerny op. 599 nr. 26
 clasa a II­a   – C. Czerny op. 599 nr. 56
 clasa a III­a   – C. Czerny op. 599 nr. 61
 clasa a IV­a   – C. Czerny op. 849 nr. 16

 clasa a V­a  – C. Czerny op. 849 nr. 27
 clasa a VI­a  – C. Czerny op. 299 nr. 13
 clasa a VII­a  – C. Czerny op. 299 nr. 24
 clasa a VIII­a  – C. Czerny op. 299 nr. 37

 clasa a IX­a – C. Czerny op. 740 nr.   4
 clasa a X­a  – C. Czerny op. 740 nr. 18
 clasa a XI­a – C. Czerny op. 740 nr. 45
 clasa a XII­a  (la alegere): –  Czerny / Chopin / Liszt / Skriabin / 
Debussy  etc.
 b.    o lucrare clasică :   
 partea I dintr­o sonată / sonatină     sau 
 temă cu variaţiuni / rondo (lucrări de sine stătătoare); 
 la preșcolari, cl. preg. și cl. I poate fi o lucrare clasică de tip
miniatură  (menuet,   quadrill,   ecoseză,   dans,   bagatelă
etc.)
c. o piesă la alegere din repertoriul preclasic, romantic, modern sau 
românesc.
2. Durata maximă a repertoriului:
­ preșcolari ­ cl. III      = 10 min
­ clasele IV ­ VII          = 20 min
­ clasele VIII­XII         = 35 min 
3.  Programul   va   fi   prezentat  din   memorie,  fără   repetiţii  (excepție
făcând doar cele care sunt structurate cu prima și secunda volta  și studiul impus
la clasa a XI­a).

JURIZARE

12
4.   Juriul   va   fi   alcătuit   din   personalități   ale   învăţământului
pianistic universitar și reprezentanți ai învățământului local.
5.   Evoluția   fiecărui   concurent   se   apreciază   pe   o   scară   cuprinsă
între 1 şi 100 de puncte.
 Punctajul   fiecărui   concurent   se   obţine   prin   media
aritmetică   (fără   rotunjire)   a   punctajelor   acordate   de
fiecare membru al juriului cu drept de notare.
6.   Ierarhizarea   candidaţilor   se   face   pe   clase,   în   ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute. 
7.  Juriul are dreptul  de a  întrerupe candidatul  în cazul în care
acesta depăşeşte durata maximă de prezentare a repertoriului, impusă în
prezentul regulament.
8. Hotărârile juriului sunt definitive și nu se admit contestaţii.

PREMIERE

9.   Se acordă premii şi menţiuni pentru fiecare clasă, după cum
urmează:
 Premiul I:     97 – 100 puncte
 Premiul II:    94 − 96 puncte
 Premiul III:   90 − 93 puncte
 Menţiune:    85 − 89 puncte
10. Câștigătorul Marelui Premiu (Trofeul Czerny 2019) va fi ales
de   către   juriu  dintre   concurenții   care   au   obținut   punctajul   maxim   (100
puncte).
11.   Se   vor   acorda   premii   speciale   pentru   cea   mai   bună
interpretare   a   unei   lucrări  preclasice,   clasice,   romantice,   moderne

sau româneşti.

13
ȘCOLI, LICEE, COLEGII, INSTITUȚII PARTICIPANTE :
NR.
ȘCOALA LOCALITATEA
CONCURENȚI
Școala Medie­Internat cu Profil Muzical 
1. Odessa ­ UKR 7
„P. S. Stolyarsky"
Liceul­Internat Republican de Muzică 
2. 4
„Serghei Rahmaninov” Chișinău ­ MDA
Liceul­Internat Republican de Muzică 
3. 2
„Ciprian  Porumbescu” Chișinău ­ MDA
4. Școala de Arte „Valeriu Poleakov” Chișinău ­ MDA 2
5. Școala de Muzică „Eugen Doga” Chișinău ­ MDA 1
6. Școala de Muzică „Maria Bieșu” Chișinău ­ MDA 1
7. Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București 1
Colegiul Național de Artă „George 
8. Bacău 1
Apostu”
Şcoala Gimnazială de Arte “N. N. 
9. Bârlad 1
Tonitza” 
10. Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani 5
11. Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila 1
Liceul Vocațional de Muzică ”Tudor 
12. Brașov 1
Ciortea”
13. Piano Art Institute  Galați 4
14. Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” Galați 1
15. Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești 1
16. Asociația Culturală „Pianoforte” Râmnicu Vâlcea 1
17. Școala de Artă ,,Sergiu Celibidache” Roman 2
18. Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea 4
19. Şcoala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui 1
20. Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Vaslui 4
21. Liceul de Arte "Victor Brauner"  Piatra­Neamţ 6
22. Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra­Neamț 1
23. Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra­Neamț 1
Total concurenți 53

14