Sunteți pe pagina 1din 6

№ Item Puncte

1 Explică, în spaţiul rezervat, esenţa noţiunilor, aducînd pentru fiecare explicaţie cîte un L L
exemplu corespunzător. 0 0
а) Succesiune ecologică – 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
b) Reducători -

2 Stabileşte, ce reprezintă schema de mai jos (a)? Completează legenda, indicînd la L L


alegere şase structuri (b) şi răspunde la întrebarea asociată (c). 0 0
а) Schema reprezintă - 1 1
2 2
3 3
4 4
b) Legenda: 5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

c) Ce funcţii îndeplinesc structurile indicate


pe schemă prin cifrele 3 şi 8?
Cifra 3 -

Cifra 8 -

3 În seriile de mai jos, subliniază noţiunile ce caracterizează clasa Amfibienilor: L L


0 0
a) Reprezentant: - broasca de iaz // - şopîrla; 1 1
b) respiraţie pulmonară // respiraţie prin trahei; 2 2
c) exoschelet // endoschelet; 3 3
d) organe de excreţie: - rinichii // – protonefridiile; 4 4
e) inima:- cu patru camere // - cu trei camere; 5 5
f) piele netedă cu glande // pielea acoperită cu solzi, lipsită de glande; 6 6
7 7
g) sistem nervos tubular // sistem nervos ganglionar.
4 Completează careurile libere ale schemei alăturate (a) şi scrie 2 funcţii ale lipidelor în L L
celulă (b). 0 0
1 1
Componenţa chimică a celulei: 2 2
3 3
4 4
Substanţe anorganice 5 5
6 6
7 7
apa
lipide

b) Funcţiile lipidelor în celulă:


1.

2.

5 Citind afirmaţiile de mai jos, încercuieşte litera A, dacă ai apreciat că afirmaţia este L L
corectă şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. În cazul în care ai încercuit litera F, scrie în 0 0
spaţiile rezervate afirmaţia corectă, substituind totodată cuvintele evidenţiate. 1 1
2 2
a) A F Filtrarea sîngelui şi formarea urinei este funcţia vezicii urinare. 3 3
4 4
5 5
6 6
b) A F Relaţianaturală dintre lup şi iepure este definită ca mutualism. 7 7
8 8

c) A F Elementele figurate ale sîngelui – leucocitele, asigură transportul


oxigenului.

d) A F Oosfera haploidă, din ovarul pistilului, este rezultatul dividerii unei


celule diploide prin meioză.

6 Grupează noţiunile în triade, pornind de la următoarea consecutivitate: L L


Argumentul evoluţiei lumii vii – exemplu 1 – exemplu 2. 0 0
1 1
Argument al paleontologiei, organe rudimentare, seriile filogenetice, resturile fosile, 2 2
atavisme, argument al anatomiei comparative.
1.

2.
7 Textul propus descrie Celula vegetală, L L
reprezentată pe schema alăturată. 0 0
1 1
A. Completează textul, plasînd în spaţiul din 2 2
paranteze, numai cîte o cifră corespunzătoare de 3 3
pe schemă. 4 4
Pe schemă este reprezentată o celulă vegetală, 5 5
6 6
deoarece observam structurile specifice:
7 7
vacuola (…….), cloroplastele (…….) şi peretele 8 8
celular (…….).

B. Completează chestionarul, încercuind pentru fiecare întrebare DA sau NU.


1. Energia în celulă este sintetizată de către ribozomi ? DA NU
2. Energia în celulă este sintetizată de către mitocondrii? DA NU
C. Răspunde la întrebarea propusă.
Enumeră mai jos, trei condiţii necesare cloroplastelor pentru fotosinteză.
1.

2.

3.

8 Compară filumurile - Muşchii şi Ferigile. Scrie două asemănări esenţiale şi conform L L


criteriilor stipulate, notează în tabel deosebirile. 0 0
Asemănări: 1 1
1. 2 2
3 3
2. 4 4
5 5
6 6
Deosebiri:
Muşchii Criterii: Ferigile
1. Fixarea
de substrat
2. Locul formării
sporilor
9 În coloana I sunt indicate tipuri de nutriţie ale organismelor, iar în coloana a II-a – L L
exemple. Înscrie în spaţiul rezervat, conform noţiunilor din coloana I, cifrele 0 0
corespunzătoare din coloana a II-a, care pot fi scrise o singură dată. 1 1
2 2
Coloana I Coloana II 3 3
1. sulfobacteriile; 4 4
А. Heterotrofe:_____________________ 2. ferobacteriile; 5 5
3. algele; 6 6
B. Autotrofe: ______________________ 4. mânătarca; 7 7
5. amiba;
C. Chimotrofe: ______________________ 6. rîma;
7. stejar.
10 Completează tabelul ce urmează, comparînd, potrivit criteriilor indicate încrengăturile L L
animalelor – Celenteratele şi Artropodele. 0 0
1 1
№ Criterii: Celenterate Artropode 2 2
1 Tipul sistemului 3 3
nervos 4 4
2 5 5
Sistemului circulator 6 6
3 7 7
Simetria corpului 8 8
Reprezentanţi
4
(cîte un exemplu ))

11 Din noţiunile propuse mai jos, formează lanţul logic ce ilustrează traseul parcurs de aer L L
prin organele de respiraţie. Completează schema cu cifrele respective (a). Răspunde 0 0
la întrebările (b) şi (c). 1 1
2 2
1- plămîni; 2- traheia; 3- cavitatea nazală; 3 3
4- laringe; 5- bronhii. 4 4
5 5
a) 6 6
7 7

b) În ce structură a sistemului respirator aerul se purifică, încălzeşte şi


umectează?
___________________________________________________________________

c) Ce importanţă are laringele?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12 Subliniază noţiunea care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvînt L L
selectat, argumentează printr-o frază, decizia selectării şi decizia asocierii termenilor 0 0
biologici. 1 1
2 2
А В С 3 3
Grîu Puntea lui Varolio Legea uniformităţii 4 4
Porumb Bulbul rahidian Legea segregării 5 5
Mazăre Emisfere Legea moştenirii înlănţuite 6 6
Orez Neuron Legea moştenirii independente 7 7
A. 8 8
9 9

B.
C.

13 Rezolvă problema: L L
La oameni prezenţa pistruilor şi urechi mari se moştenesc dominant, lipsa pistruilor şi 0 0
urechi mici sunt trăsături recesive. Genele sunt localizate în diferiţi cromozomi 1 1
autosomi. 2 2
Mama este pistruiată şi are urechi mici, fiind heterozigotă după prima trăsătură, iar tata 3 3
nu are pistrui, dar e cu urechi mari şi heterozigot după această trăsătură. Primul lor 4 4
copil este pistruiat şi cu urechi mari. Care este probabilitatea, că al doilea copil din 5 5
familia dată va fi lipsit de pistrui şi va avea urechi mici? 6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
14 Comunicînd cu prietenul ai aflat, că el mijeşte ochii, rău distinge obiectele îndepărtate, L L
au apărut şi durerile de cap. Medicii au pus diagnosticul – miopie. 0 0
1 1
Scrie trei cauze posibile ale miopiei şi pentru fiecare cauză, scrie cîte o metodă de 2 2
profilaxie corespunzătoare, argumentînd efectele pozitive ale acestei acţiuni asupra 3 3
organismului 4 4
5 5
1. Cauza - 6 6

Metoda de profilaxie -

2. Cauza -

Metoda de profilaxie -

3. Cauza -

Metoda de profilaxie -