Sunteți pe pagina 1din 2

Asociaţia Europeană a Liberului Schimb - AELS (European Free Trade Association - EFTA)

este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată pentru promovarea comerţului liber şi


integrarea economică în beneficiul statelor membre. Este alcătuită în prezent din patru state:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.
AELS a fost creată odată cu intrarea în vigoare, la 3 mai 1960, a Convenţiei de la Stockholm,
semnată la 4 ianuarie acelaşi an. Înfiinţată, la iniţiativa Marii Britanii, ca o alternativă la
Comunitatea Economică Europeană (CEE), organizaţia îşi propunea crearea unei zone de
liber schimb, scopul iniţial fiind eliminarea taxelor vamale asupra produselor industriale în
comerţul dintre statele membre.Statele fondatoare ale AELS au fost Austria, Danemarca,
Elveţia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia şi Suedia.
Finlanda s-a alăturat în 1961, Islanda în 1970, iar Liechtenstein în 1991. În 1973, Marea
Britanie şi Danemarca părăsesc AELS pentru a se alătura Comunităţii Europene, fiind urmate
de Portugalia, în 1986, şi de Austria, Finlanda şi Suedia, în 1995.
Crearea AELS pornea de la premisa liberului schimb ca mijloc de realizare a creşterii
economice şi a prosperităţii în rândul statelor membre, precum şi a promovării cooperării
economice mai strânse între ţările din Europa de Vest, potrivit site-ului oficial al organizaţiei.
AELS nu este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru poate stabili, în
principiu, liber taxele vamale şi politica comercială externă privind state terţe (non-AELS).
Relaţiile cu CEE, apoi Comunitatea Europeană şi Uniunea Europeană (UE), s-au aflat la baza
activităţilor AELS încă de la început. În anii '70, statele AELS au încheiat acorduri bilaterale
de liber schimb cu CEE. În 1992 a fost semnat la Oporto, în Portugalia, acordul privind
crearea Spaţiului Economic European (SEE), care a intrat în vigoare în 1994 între UE şi cele
cinci state membre AELS. Spaţiul Economic European a fost creat pentru a extinde
dispoziţiile Uniunii Europene referitoare la piaţa sa internă la ţările din Asociaţia Europeană a
Liberului Schimb.Acordul vizează consolidarea relaţiilor economice şi comerciale ale
Uniunii Europene cu ţările AELS.
Convenţia AELS constituie temeiul juridic al organizaţiei şi reglementează relaţiile de liber
schimb între statele membre. Convenţia de la Stockholm a fost revizuită şi înlocuită, în 2001,
cu Convention de la Vaduz (Liechtenstein), care a intrat în vigoare în 2002 şi prin care
domeniul de aplicare al Convenţiei a fost extins, pe lângă libera circulaţie a mărfurilor, şi la
alte domenii, precum comerţul cu servicii, libera circulaţie a persoanelor ş.a.
În ceea ce priveşte statele membre AELS, este de menţionat că Norvegia, Islanda (din 1994)
şi Liechtenstein (din 1995) sunt totodată părţi la Acordul privind SEE cu Uniunea Europeană,
în timp ce Elveţia a semnat o serie de acorduri bilaterale cu UE. Ţările AELS sunt economii
foarte competitive, reprezintă o piaţă considerabilă, cu o ridicată putere de cumpărare pe cap
de locuitor. Liechtenstein şi Elveţia sunt cunoscute centre financiare internaţionale şi lideri în
câteva sectoare industriale, inclusiv tehnică, produse farmaceutice şi produse chimice, în timp
ce Islanda şi Norvegia excelează în industriile legate de bogatele lor resurse naturale, inclusiv
petrol, gaze naturale, energie electrică şi pescuit, precum şi în diverse sectoare de servicii.
Cel mai înalt organ de conducere este Consiliul AELS, care se întruneşte, de regulă, de opt
ori pe an, la nivel de ambasadori (şefi de delegaţii permanente la AELS) şi de două ori pe an
la nivel ministerial, potrivit site-ului amintit. La reuniunile Consiliului delegaţiile se consultă
reciproc, negociază şi decid cu privire la probleme de ordin politic, iar cele mai importante
decizii sunt luate, de obicei, prin consens. Consiliul discută chestiuni de fond, în special în
ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor AELS cu ţările terţe şi gestionarea acordurilor de liber
schimb. În rezolvarea problemelor speciale activitatea acestuia este sprijinită de o serie de
comitete. Preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie, pe o perioadă de şase luni, de
statele membre. În prezent preşedinţia este asigurată de Norvegia.
Secretariatul are un personal alcătuit din aproximativ 100 de membri, din care o treime cu
sediul în Geneva, iar restul cu sediul în Bruxelles şi Luxemburg. Secretarul general
coordonează activităţile AELS şi este responsabil pentru managementul general al resurselor
acesteia, fiind asistat de doi secretari generali adjuncţi, unul cu sediul la Geneva, iar celălalt
la Bruxelles. În prezent funcţia de secretar general este deţinută de Kristinn F. Árnason.
AELS scoate două tipuri de publicaţii: cele periodice, privind activităţile şi realizările
organizaţiei, şi cele pe diverse teme de interes. AGERPRES/(Documentare: Ruxandra Bratu;
editor: Horia Plugaru)
https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/10/08/organizatii-internationale-asociatia-
europeana-a-liberului-schimb-aels-18-06-02