Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: ……………………..........

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Timp: 1 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
 Terra – elemente de geografie umană. Europa
(recapitulare)
Asia 1.1. Caracterizare geografică
1.2. • Poziţia geografică
2.1. • Relieful - caracteristici generale, unităţi majore. 12 1 – 12 I
2.2. Munţii Himalaya
2.3. • Hidrografia - caracteristici generale. Fluvii şi la (9 septembrie – (9 septembrie – 20
3.1. curi 29 noiembrie decembrie 2019)
3.2. • Diferenţieri climatice. Musonii 2019)
3.3. • Contraste biogeografice
3.4. • Elemente de diversitate umană (diversitate etnică,
4.1. lingvistică, culturală, confesională)
4.2. • Harta politică şi marile aglomerări umane
4.3. • Resursele naturale
4.4. • Activităţile economice. Contraste economice
regionale
Studii de caz:
• Particularităţi geografice ale unor state (la
alegere), Asia în lumea contemporană

1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Africa 1.1. Caracterizare geografică 3 13 – 15 I
1.2. • Poziţia geografică – simetrie latitudinală
2.1. • Relieful Africii – caracteristici generale. Riftul (2 – 20 (9 septembrie – 20
2.2. african decembrie decembrie 2019)
3.1. • Hidrografia, clima şi biogeografia – caracteristici 2019)
4.1. generale
4.2.
Vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)

Africa 1.2. • Specificul demografic


2.1. • Harta politică şi marile oraşe 3 16 – 18 II
2.2. Studii de caz:
2.3. • Problemele Africii în lumea contemporană, (13 – 31 (13 ianuarie – 12
3.2. Sahara, Caracterizarea geografică a unor state (la ianuarie 2020) iunie 2020)
3.3. alegere)
3.4.
4.1.
4.3.
4.4.

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
America de Nord și America 1.1. Caracterizare geografică 9 19 – 27
de Sud 1.2. • Poziţia geografică (3 februarie – 3
2.1. • Relieful – caracteristici generale. Sistemul muntos aprilie 2020)
2.2. cordiliero-andin
2.3. • Hidrografia – caracteristici generale. Fluvii şi
3.1. lacuri
3.2. • Diferenţieri climatice şi biogeografice
3.3. • Elemente de diversitate umană (etnică, lingvistică,
3.4. confesională şi culturală)
4.1. • Harta politică şi contraste teritoriale între state
4.2. • Forme de aglomerare urbană
4.3. • Diferenţieri economice regionale
4.4. Studii de caz:
• Particularităţi geografice ale unor state (la
alegere).
Vacanța de primăvară (4 – 21 aprilie 2020) II

America de Nord și America 1.2. Studii de caz: 2 28 - 29 (13 ianuarie – 12


de Sud 2.2. • Particularităţi geografice ale unor state (la (22 – 30 aprilie iunie 2020)
2.3. alegere). 2020)
3.1.
3.3.
4.2.

3
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Australia şi Oceania. 1.1. Australia şi Oceania – caracterizare geografică 3 30- 32
Antarctica 1.2. • Australia – caracterizare geografică generală
2.1. • Oceania – particularităţi geografice (4 – 22 mai
2.2. Antarctica – elemente de identitate geografică 2020)
2.3. Studiu de caz:
3.1. • Unicitatea biogeografică australiană
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
Elemente de geografia 1.2.  Componentele mediului înconjurător şi relaţiile 2 33 – 34
mediului înconjurător 2.3. dintre acestea (25 mai – 5
3.3.  Degradarea mediului înconjurător, o problemă a iunie 2020)
4.3. lumii contemporane. Schimbări globale ale
4.4. mediului
Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEN nr. 3191/20.02.2019
privind structura anului școlar 2019-2020. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.