Sunteți pe pagina 1din 1

Literele (consoanele) alfabetului ebraic Vocalele

literă denumire translitera vocală denumire transliterare


ebraică re 1 ◌ָ qaméț a
1 ‫א‬ álef [zero]
2 ◌
ַ patáḥ
2 ‫בּ‬ bet b
3 ֲ◌ ḥatéf patáḥ
‫ב‬ v
4 ◌
ֵ țeré e
3 ‫גּ‬ ghímel g
5 ◌
ֶ ségol
‫ג‬ 6 ֱ◌ ḥatéf ségol
4 ‫דּ‬ dálet d
7 ◌ִ ḥiréq i
‫ד‬ 8 ‫ִ◌י‬ ḥiréq gadól
5 ‫ה‬ he h
9 ◌
ֹ ḥolém o
6 ‫ו‬ waw w
10 ֹ‫◌ו‬ ḥolém gadól
7 ‫ז‬ záyin z
11 ◌
ָ qaméț ḥatúf
8 ‫ח‬ ḥet ḥ
12 ֳ◌ ḥatéf qaméț
9 ‫ט‬ ṭet ṭ
13 ◌
ֻ qibbúț u
10 ‫י‬ yod y
14 ‫◌וּ‬ șuréq
11 ‫כּ‬ kaf k

‫ כ‬/ ‫ְך‬ ḫ
Alte semne
12 ‫ל‬ lámed l 1 ◌ְ șewá lipsa vocalei
sau „e” scurt (e)
13 ‫מ‬/‫ם‬ mem m 2 ◌ּ daghéș dublarea literei
sau pronunția
14 ‫נ‬/‫ן‬ nun n
oclusivă
15 ‫ס‬ sámeḫ s 3 ‫הּ‬ mappíq pronunțarea lui
„h”
16 ‫ע‬ ʿáyin ʿ
4 ◌ֽ méteg despărțirea în
17 ‫פּ‬ pe p silabe

‫פ‬/‫ף‬ f
5 ◌‫◌־‬ maqéf liniuță de unire

18 ‫צ‬/‫ץ‬ țáde ț
6 ‫׃‬ sof pasúq sfârșit de verset

19 ‫ק‬ qof q
- ‫ ה‬final nu se pronunță, decât cu mappíq ‫;הּ‬
20 ‫ר‬ reș r - ◌ָ se pronunță „o” doar în silabă închisă
neaccentuată;
21 ‫שׁ‬ șin ș
- grupul ‫◌י‬ֵ și ‫◌י‬ ֶ se pronunță „e”;
‫שׂ‬ ś
- grupul ‫◌יו‬ָ se pronunță „aw”;
22 ‫תּ‬ taw t - grupul ַ‫ ח‬și ַ‫ ע‬final se pronunță „aḥ” și „aʿ”;
- daghéș dublează litera dacă are înainte o
‫ת‬ consoană cu vocală.