Sunteți pe pagina 1din 4

JUDETUL GIURGIU

1.SCURTA PREZENTARE A JUDETULUI

Suprafaţa judeţului Giurgiu aferentă A.B.A. Arges-Vedea : 3520 kmp în cadrul SGA Giurgiu

Lungimea cursurilor de apă : 852 km

Este situat in partea sudică a României, în Câmpia Română, acolo unde râurile Argeş, Neajlov si
Sabar se înmănuncheza într-o vale largă si joasă.

De la nord la sud teritoriul judetului se desfasoară pe 94 km lungime, iar de la vest la est pe 79 km.
Relieful judetului Giurgiu este monoton , format din cinci subunitati principale ale Câmpiei Romane:
Burnas, Vlasia, Gavanu-Burdea, câmpia de subsidenţă Titu-Potlogi si Lunca Dunării.

Altitudinile maxime se înregistreaza in extremitatea nord – vestică, atingand valori de 140 m la nord
de satul Izvorul si de 142 m la nord vest de satul Cupele , ambele pe teritoriul comunei Vânătorii Mici,
altitudinele minime in extremitatea sud-estică fiind de 14,6 pe malul Dunării, la sud de satul Greaca.

Caracteristicile climatice sunt determinate de pozitia pe care o are teritoriul judeţului în cadrul Câmpiei
Române si de condiţiile geografice locale. Astfel, clima temperat – continentală a sudului tarii are in
judetul Giurgiu caractere de tranzitie, rezultate din interferenta climatice ale vestului Campiei Romane
cu cele ale partii estice, iar topoclimatele sunt influentate de caractere locale ale unitatilor naturale si
antropice.Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu cantitati de precipitatii
nu prea importante, care cad in mare parte sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate la
intervale neregulate de viscole puternice si de incalziri frecvente.

Albia fluviului Dunarea poate transporta pe tronsonul aferent judetului debite maxime anuale cuprinse
intre 13.400 mc/s (asigurare 10%) si 17.000 mc/s (asigurare 1%).

Raul Arges are o vale largă în care firul apei meandrează puternic datorită pantei reduse
caracterizeaza printr-o vale lunga cu multe mea; aval de barajul Mihailesti sectiunea de scurgere a
acestuia are o forma trapezoidala cu latimea la baza de 60 m, putand tranzita un debit maxim de 615
mc/s. Principalii afluenti ai raului Arges de pe teritoriul judetului Giurgiu sunt: Neajlovul cu Calnistea si
Dambovnicul, Sabarul cu Ciorogarla.

Reteaua hidrografica este completata de 13,44 kmp de suprafete de balti si lacuri naturale si 28,07
kmp de suprafete de lacuri de acumulare; suprafata luciilor de apa este de 9076,75 ha, reprezentand
2,57 % din suprafata totala a judetului Giurgiu.
Din punct de vedere administrativ judetul Giurgiu este organizat in 51 de comune, 2 orase (Mihailesti,
Bolintin Vale) si 1 municipiu (Giurgiu). Populatia judetului este de 283408 persoane.

Lucrări de gospodărirea apelor existente pe teritoriul judeţului Giurgiu :

Lacuri de acumulare Nr. 83


-permanente / Nr/ 83 /
volum la NNR mii mc 13 648
-nepermanente / Nr/ -
volum total mii mc
Indiguiri Nr /km 12 / 30,398
Loc.ap/ob.ind. 19 / 21
Lucrari de protectii albii Nr /km 12 / 142,175
si maluri (aparari, Loc.ap/ob.ind. 30 / 50
regularizari)
SITUATIA BARAJELOR

Nr. crt. Lucrare / amplasament Caracteristici


I. A.B.A. Argeş Vedea
Judeţul Giurgiu
1 Mihailesti / r. Arges HNNR = 85,00 mdMB
VNNR = 52,70 mil mc
HNME = 88,90 mdMB
VNME = 97,41 mil mc
2 Gradinari / r. Ilfovat HNNR = 97,00 mdMN
VNNR = 10,372 mil mc
HNME = 97,83 mdMN
VNME = 12,89 mil mc
3 Facau / r. Ilfovat HNNR = 76,50 mdMN
VNNR = 2,227 mil mc
HNME = 78,46 mdMN
VNME = 4,60 mil mc
4 Berceni II / Valea Mamina HNNR = 51,40 mdMN
VNNR = 0,5 mil mc
HNME = 53,20 mdMN
VNME = 0,78 mil mc
5 Oncesti I / Valea Oncesti HNNR = 42,00 mdMN
VNNR = 0,25 mil mc
HNME = 46,25 mdMN
VNME = 1,12 mil mc
6 Oncesti II / Valea Oncesti HNNR = 39,90 mdMN
VNNR = 0,400 mil mc
HNME = 42,60 mdMN
VNME = 0,83 mil mc
7 Oncesti III / Valea Oncesti – ac nepermanenta VNME = 0,248 mil mc
II In administrarea altor detinatori(consilii 118 baraje
locale,agenti economici) Vtotal= 33,467 mil. mc

APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR

INVENTARUL PRINCIPALELOR LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR


AFLATE IN ADMINISTRAREA DAAV PITESTI

A. Lacuri de acumulare
Nr. Denumire Curs HNNR VNNR HNME VNME Vaten
Crt. lac de apa (mdM ) ( mil.mc) (mdM ) (mil.mc) (mil.mc)
Jud Giurgiu
1 Mihailesti Arges 85,00 52.70 88.90 97.41 44.71
2 Gradinari Ilfovat 97,00 10,372 97.83 12,89 2,518
3 Facau Ilfovat 76,50 2,227 78,46 4,60 2,373
4 Berceni II V.Mamina 51,40 0,5 53.20 0.780 0,280
5 Oncesti I V.Oncesti 42,00 0,250 46.25 1,12 0,870
6 Oncesti II V.Oncesti 39,90 0,400 42.60 0,83 0,43
7 Oncesti III V.Oncesti - - - 0,248 0,248
nepermanenta
TOTAL JUD GIURGIU 7 66,45 117,88 51.43
B. Regularizari cursuri de apa
Nr. Denumire Curs de apa Lungime
crt. (km)
Jud. Giurgiu
1 Amenajare riu Arges pentru aparare impotriva Arges 45.4
inundatiilor, irigatii si alte folosinte
(Reg.av.ac.Mihailesti-Hotarele)
2 Reg. v.. Ilfovat , intre ac.Gradinari - ac.Facau Ilfovat 10.0
(Gradinari, Buturugeni , Bulbucata)
3 Reg.v. Ilfovat, av.ac.Facau (Bulbucata) Ilfovat 1.0
4 Reg.Calnistea – Hulubesti Cilnistea 4,441
5 Reg. Sabar (Varasti,Valea Dragului) Sabar 10,0
6 Reg.Sabar la Dobreni (Varasti,Colibasi) Sabar 4,7
7 Reg. Valea Mamina (Cocioc) intre Derivatia Cocioc – Valea Mamina 6,4
Sabar – Arges si DC Dobreni – Cimpurelu
8 Reg. Valea Mamina- aval baraj Berceni II ( Varasti ) Valea Mamina 11,6
9 Reg.Ilfov (Joita - Sabareni) Ilfov 3,4
10 Reg. Valea Oncesti ( Stanesti, Fratesti ) Oncesti 5,15
11 Reg. R. Arges + consolidare mal (Gradinari) Arges 1,08
TOTAL JUD. GIURGIU 11 103,171

C. Derivatii
Nr. Denumire Curs de apa Curs de apa in Lungime Q
crt derivat care se deriva (km) (mc/s)
Jud. Giurgiu
1 Derivatia Cocioc-Sabar-Arges Cocioc-Sabar Arges 4.977 485
2 Derivatia Arges – Ilfovat Arges Ilfovat 6.30 2.4
3 Derivatia Arges – Sabar Arges Sabar 0.28 8.0
TOTAL JUD. GIURGIU 3 11,557 495,4

D. Indiguiri
Nr. Denumire Curs de apa Lungime Lungime Qmax
crt mal drept mal sting (mc/s)
(km) (km)
Jud. Giurgiu
1 Dig Popa Nae (Gaiseni) Arges - 1,5 350
2 Dig Cascioarele (Gaiseni) Arges 1,2 - 1270
3 Dig Gaiseni Arges - 2,4 1270
4 Dig Sabar – Arges (indiguire derivatie Cocioc 3.28 3.28 -
ape mari Cocioc – Sabar – Arges)
5 Dig Malu Spart (Bolintin Vale) Arges 0,428 - 1270
6 Dig Ogrezeni Arges 1,9 - 1270
7 Dig Gradinari Arges 1,4 - 1435
8 Dig Crevedia Mica (Crevedia Mare) Neajlov - 1,0 205
9 Dig Comana Neajlov - 5,0 440
10 Dig Hulubesti Cilnistea - 8,1 240
11 Dig contur ac.Gradinari – Podisoru V.Ilfovat 0,507 - 1280
12 Dig contur ac.Gradinari - Zorile V.Ilfovat - 0,360 1280
13 Dig contur ac.Facau-Coteni V.Ilfovat - 0,370 -
14 Suprainaltare dig derivatie Dimbovita Arges - 4,0 1350
Arges (Brezoaiele)
15 Dig Ciorogarla Ciorogarla 1.70 2.30 250
TOTAL JUD. GIURGIU 15 10,415 28,31
E. Aparari si consolidari de mal

Nr. Denumire Curs de apa Lungime Lungime Qmax (mc/s)


crt. mal dr. mal st.
(km) (km)
Jud. Giurgiu
1 Aparare de mal Gaiseni-Cascioarele Argeş 0,4 - 1270
2 Aparare de mal Floresti-Stoienesti Argeş - 0,872 1270
(debusare deriv. Brezoaiele)
TOTAL JUD. GIURGIU 2 0,4 0,872