Sunteți pe pagina 1din 1

/ Comparație

România Marea Britanie


1. Administrația Constitutie arata ca „Autoritatile Structura adminstraţiei publice locale
publică locală administratiei publice, prin care se cuprinde:
realizeaza autonomia locala in comune a)comitate;
si orase, sunt consiliile locale si b)districte;
primarii alesi, in conditiile legii.” c)parohii.
Consiliile locale sunt compuse din Comitatele. Acestea corespund vechii
consilieri locali alesi prin vot universal, diviziuni a teritoriului;
egal, direct, secret si liber exprimat. Fiecare comitat are un Consiliu, al cărui
Numarul membrilor fiecariu consiliu membri sunt aleşi din 3 în 3 ani. Consiliul
local se stabileste prin ordin al este însărcinat cu administrarea comitatului,
prefectului, raportat la populatia Districtele. La origine, districtele au fost
comunei sau orasului. Un consiliu local grupări de parohii sau de case, dar în
poate fi format din minimul 9 membri, prezent ele sunt creaţii artificiale ale unei
pentru o localitate cu populatie de pana legi din 1894. Districtele, urbane sau rurale,
la 1.500 de locuitori si din maximum sunt administrate de: - un Consiliu, ales la
41 de membri, pentru colectivitatile fiecare 3 ani în cadrul căruia fiecare
locale in care populatia depaseste consilier are în domeniul său de lucru, o
400.000 de locuitori. parohie cu 300 locuitori; - un Preşedinte şi
Dizolvarea de drept a consiliului local un adjunct ai Consiliului, aleşi de către
se constata prin ordin al prefectului, consilieri, fie dintre membrii Consiliului, fie
care va propune Guvernului din afara acestuia. Districtele au atribuţii în
organizarea de noi alegeri. materie de sănătate;
Numirea prefectului se face de Guvern, Parohiile sunt subdiviziuni ale districtelor
care reprezentant al acestuia pe plan rurale; ele reprezintă cele mai vechi şi cele
local, numirea fiind facuta la mai mici colectivităţi locale
propunerea Ministerului Administratiei Organele administrative ale parohiei variază
si Internelor. potrivit numărului de locuitori, după cum
urmează:
a) parohiile care au mai puţin de 100
locuitori practică o administraţie directă;
b) parohiile cu peste 100 locuitori pot să-şi
stabilească un Consiliu; acest Consiliu este
obligatoriu pentru parohiile care au mai
mult de 300 locuitori.
Mai trebuie remarcat faptul că, în Marea
Britanie nu există o autoritate
guvernamentală distinctă care să reprezinte
statul în unităţile administrativ-teritoriale,
cum este Prefectul. Este însă câte un
secretar de stat responsabil cu relaţiile dintre
stat şi autorităţile locale / regionale pentru
Scoţia, Ţara Galilor, Irlanada de Nord.