Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnologic « Spiru Haret » Piatra-Neamţ Aviz Director,

Catedra: Discipline tehnologice Prof. Radu Cristodor Mititelu


Prof.: Ursan Dorina
Modulul : VI – INSTRUMENTE DE PLATĂ Aviz Sef Catedra,
Profilul: Servicii Prof. Dorina Ursan
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/
Calificarea profesională: Servicii/Economic/Tehnician în achiziții și contractări
Clasa: a XII-a B, An scolar: 2016-2017
Total ore/an: 60, din care 60 LT
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: nr.3423 / 18.03.2009, Anexa 3
Programa aprobata prin OMEdC nr. 3172/30.01.2006, Anexa nr. 2

PLANIFICAREA CALENDARISTICA
Nr. Unitatea de Competente Continuturi Nr. ore Săpt. Data Obs.
Crt. competenţă specifice T L P
1. Prezentarea continutului tematic al Instrumentelor de
plata - 2 - S30 08.05.2017
Terminologie - 3 - S30 08.05.2017
Noțiuni introductive - 3 - S30 08.05.2017
2. UC 22 C1 Caracterizează Tema 1. Modalități de plată
Instrumente instrumentele de Caracterizarea modalitatilor de plata:
de plată plată - Identificarea modalitatilor de plata  in numerar, - 2 - S30 09.05.2017
 prin virament (transferul banilor dintr-un cont in altul), - 3 - S30 09.05.2017
 cu mijloace electronice (carti magnetice); - 3 - S30 09.05.2017
SEMESTRUL AL II-LEA
Prezentarea instrumentelor de plata:
 dispozitie de plata / incasare cu numerar, - 2 - S30 10.05.2017
 ordin de plata, - 2 - S30 10.05.2017
 cec, - 2 - S30 10.05.2017
 cambie, - 2 - S30 10.05.2017
 bilet la ordin, - 3 - S30 11.05.2017
 carti de plata etc. - 3 - S30 11.05.2017
 Structura, reguli de completare, - 2 - S30 11.05.2017
 mentiuni obligatorii, operatiuni de regres si de protest,
- 4 - S30 12.05.2017
posibilitati de transmitere (gir, cesiune de creanta);
- 4 - S30 12.05.2017
Recapitulare și sistematizare
3. UC 22 C2 Utilizează Tema 2. Instrumente de plată:
Instrumente instrumente de - Prezentarea circuitului instrumentelor de plata:
de plată plată  in functie de clientul platitor si clientul beneficiar (local,
intrajudetean, interjudetean); - 1 - S31 15.05.2017
- Completarea instrumentelor de plata – electronic
sau manual, respectand regulile de completare; - 1 - S31 15.05.2017
- Depunerile de numerar - 1 - S31 15.05.2017
- Foaia de vărsământ - 1 - S31 15.05.2017
- Viramentul - 1 - S31 15.05.2017
- Operațiunile de eliberare a numerarului - 1 - S31 15.05.2017
- Cec-ul - 1 - S31 15.05.2017
- Ordinul de plată - 1 - S31 15.05.2017
- Cambia - 1 - S31 16.05.2017
- Biletul la ordin - 1 - S31 16.05.2017
- Alte instrumente și modalități de plată (Home banking,
telebanking, banii electronici) - 1 - S31 16.05.2017
- Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor economice
utilizand instrumentele de plata
- Aplicații privind inregistrarea obligațiunilor - 1 - S31 16.05.2017
- Aplicații privind alte intrumente de plată - 1 - S31 16.05.2017
- Aplicații privind înregistrarea ordinului de plată - 1 - S31 16.05.2017
- Aplicații privind înregistrarea biletului la ordin - 1 - S31 16.05.2017
- Recunoașterea instrumentelor de plată în format listat - 1 - S31 16.05.2017
Recapitulare și sistematizare - 1 - S31 17.05.2017
4. Recapitulare şi sistematizare, Incheierea mediilor - 3 - S31 17.05.2017
5. Total : 60 ore LT = 60 ore /an - 60 -