Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE

PROGRAM
Pentru susţinerea examenului minim de doctorat
la specialitatea 14.00.15-Anatomie patologică

APROBAT
de Consiliul Ştiinţific al Institutului
de Microbiologie şi Biotehnologie
(Pr.verbal nr.13 din 4 mai 2007)
Preşedinte, academician, prof.univ.
_________________ V.Rudic

Chişinău, 2007
Recomăndări metodice generale
Cursul de morfopatologie studiază substratul material al bolii, alcătuind subiectul nozologiei.
Preconizează cunoaşterea etiologiei şi patogeniei, necesare pentru a pătrunde in esenţa bazelor
teoretice ale medicinii, pentru un studiu mai aprofundat al manifestărilor clinice si morfologice
ale bolii si folosirea acestor cunoştinţe in practica cotidiana a medicului.

Sarcinile principale a acestui curs sunt studierea:


 Patologiei celulare si proceselor generale comune care determină expresia morfologica a
bolii;
 Etiologiei, patogenezei si morfologiei bolii la diferite etape de evoluţie (morfogeneza),
principiile structurale ale vindecării, complicaţiile, consecinţele si prognosticul bolii;
 Morfologiei si mecanismelor proceselor de adaptare si compensare ca răspuns la acţiunea
factorilor patogeni in conformitate cu variabilitatea mediului ambiant;
 Modificărilor bolii, care apar in rezultatul schimbării condiţiilor de viata si tratament
(patomorfoza), inclusiv si in rezultatul manipulărilor terapeutice si de diagnostic
(patologia terapiei);
 Serviciului morfopatologic, sarcinile lui in sistemul ocrotirii sănătăţii, formele de
organizare practica si rezolvarea acestor probleme trasate.
Confruntarea manifestărilor morfologice si clinice ale bolii la toate etapele de evolutie,
permite de a cultiva studenţilor deprinderi in analiza clinico-anatomică, analiza şi sinteza
manifestărilor bolilor pentru diagnostic si tălmăcirea corecta a acestor mecanisme
(fenomene).
Stedierea cursului se efectuează pe baza sintezei materialului ştiinţific de pe poziţiile
realizărilor filozofiei, medicinei, biologiei, geneticii, imunologiei, chimiei si a fizicii, cu
folosirea metodelor morfologice contemporane (microscopia electronica,
imunohistochimia, autoradiografia, histochimia si citochimia).
Studierea morfopatologiei include trei compartimente:
 Morfopatologia generala, in care se face cunoştinţă cu patologia celulei si procesele
patologice generale, caracteristice intr-o măsura oarecare pentru toate bolile;
 Cursul special de morfopatologie in care se studiază particularităţile etiologice,
patogenetice si morfologice ale bolilor (nozologia morfopatologică);
 Morfopatologia clinica, predestinată interpretării clinice a rezultatelor cercetărilor
bioptice, materialului de operaţie si necropsic, studierea principiilor despre diagnoza,
pentru a familiariza cu activitatea medicului morfopatolog in instituţiile curative.
Morfologia generala se studiază concomitent cu disciplinele medico-biologice şi cu propedeutica
bolilor interne, iar cursul special de morfopatologie şi morfopatologia clinica – cu disciplinele
clinice.

Conţinutul cursului de morfopatologie


Morfopatologia, conţinutul, sarcinile, obiectele si nivelul metodelor de cercetare. Istoricul
dezvoltării. Serviciul morfopatologic si importanţa lui in sistemul ocrotirii sănătăţii.
Morfopatologia generală
Alteraţia
Esenţa, cauzele, mecanismele şi variantele alteraţiei.
Patologia celulei
Patologia nucleului celulei: modificări structurale, dimensiunle, formele si numărul nucleilor,
structura si mărimea nucleolelor, membranei nucleare; incluziuni nucleare. Patologia mitozei,
aberaţii cromozomice si bolile cromozomiale.
Patologia citoplasmei: modificările membranei, reţelei endoplasmatice, complexului lamelar,
granulelor secretoare, mitocondriilor, lizosomilor, microgranulelor. Bolile mitocondriale,
lizosomale, peroxisomilor. Citoscheletul si patologia celulei. Modificările membranei
plasmatice. Patologia joncţiunelor celulare. Patologia celulei ca noţiune integrativă.
Distrofia.
Definiţia. Distrofia ca manifestare a dereglărilor metabolismului tisular (celular) şi ca formă de
alterare. Distrofiile ca unul din primele procese reactive in ontogeneză.
Mecanismele celulare si extracelulare ale troficităţii. Cauzele dezvoltării distrofiilor.
Mecanismele morfogenetice, nivelurile structurale de manifestare si consecinţele distrofiei.
Clasificarea distrofiilor: in dependenta de predominarea modificărilor morfologice in elementele
specializate ale parenchimului sau stromei ( parenchimatoase, stromo-vasculare si mixte), după
predominarea dereglărilor din partea anumitor tipuri de metabolism (proteice, lipidice, glucidice,
minerale), in dependenta de influenta factorilor genetici (dobândite, ereditare) si răspândirea
procesului ( generalizate, locale).
 Fermentopatii ereditare (tezaurismoze) ca o manifestare a distrofiilor ereditare,
importanta lor in patologia la copiii. Distrofiile parenchimatoase, divizarea lor în distrofii
proteice (disproteinoze),lipidice (lipidoze) şi glucidice. Distrofiile parenchimatoase
proteice: hialino-vasculară, hidropică, cornoasă . Caracteristica morfologică, cauzele,
patogenia.
 Distrofiile ereditare, cauzate de dereglarea metabolismului aminoacizilor: cistinoza,
tirozinoza, oligofrenia fenilpiruvică (fenilcetonuria). Distrofiile parenchimatoase lipidice.
Distrofia grasă a miocardului, ficatului, rinichilor. Caracteristica morfologică, cauzele,
patogenia.
 Lipidozele ereditare (de sistem):cerebrozidoze le (boala Gaucher), sfingomielinozele
(boala Niemann-Pick), ganglizidozele (boala Tey-Sachs sau idiotia amaurotica),
sulfatidozele. Distrofiile parenchimatoase glucidice. Distrofiile, cauzate de dereglarea
metabolismului glicogenului. Morfologia, cauzele, patogenia dereglarilor metabolismului
glicogenului in diabetul zaharat.
 Glicogenozele, formele lor: boala Gierke, Pompe, McArdle, Hers, Forbes si Andersen.
Distrofiile, cauzate de dereglarea metabolismului glicoproteidelor.
Distrofia mucoasa (coloida). Caracteristica morfologica, patogenia.
Distrofiile stromo-vasculare: divizarea lor in distrofii proteice (disproteinoze), lipidice (lipidoze)
si glucidice.
Distrofiile stromo-vasculare proteice: intumescenta mucoidă, intumescenta fibrinoidă
(fibrinoidul), hialinoza, amiloidoza. Caracteristica morfologică, cauzele, patogenia. Clasificarea
amiloidozei, caracteristica formelor clinico-morfologice ale acesteia.
Distrofiile stromo-vasculare lipidice cauzate de dereglarea metabolismului grăsimilor neutrice
sau a colesterolului si esterilor săi. Adipozitatea universală (obezitatea). Cauzele, patogenia,
caracteristica morfologică, clasificarea. Casexia. Cauzele, patogenia, manifestarile morfologice.
Adipozitarea locala (lipomatoza) si lipodistrofiile regionale. Ateroscleroza ca exemplu de
afectiune conditionata de dereglarea metabolismului colesterolului si a esterilor colesterolici.
 Xantomatoza hipercolesterolemică familiala.
Distrofia stromo-vasculară glucidică cauzată de dereglarea metabolismului
glucoproteidelor şi ale mucopolisaharidelor – mixomatoza ţesuturilor. Caracteristica
morfologică, cauzele, patogenia.
 Mucoplizaharidozele
Distrofiile mixte apărute în rezultatul dereglării metabolismului proteinelor complexe –
cromoproteidelor, nucleoproteidelor şi a substanţelor minerale.
Dereglările metabolismului cromoproteidelor. Pigmenţii endogeni: hemoglobinogeni,
proteinogeni (tirozino-triptofanici) şi lipidogeni (lipopigmenţi).
Cauzele dereglării metabolismului cromoproteidelor. Pigmenţii endogeni, varietăţile,
mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică. Dereglările metabolismului pigmenţilor
hemoglobinogeni. Hemosideroza, hemocromatoza, hemomelanoza, icterul ( suprahepatic,
hepatic, subhepatic ), porfiriile. Dereglările metabolismului pigmenţilor proteinogeni. Melanoza
(răspândită şi locală, dobîndită ţi congenitală ). Boala Addison. Hipopigmentaţia: răspândită şi
locală, dobândită şi congenitală,. Albinismul. Pigmenţii granulelor celulare enterocromafine.
Derglarea metabolismului pigmenţilor lipidogeni. Lipofuscinoza.
Dereglarea metabolismului nucleoproteidelor. Guta, litiaza renală, infarctul uric.
Dereglarea metabolismului substanţelor minerale. Distrofiile minerale, varietăţile lor. Dereglarea
metabolismului calciului – calcinozele (distrofia calcaroasă, calcificarea). Varietăţile calcinozelor
(calcificarea metastatică, distrofică şi metabolică), caracteristica morfologică, cauzele, patogenia.
Dereglarea metabolismului fosforului. Rahitismul, osteopatia nefrogenă. Hipervitaminoza D.
Dereglare metabolismului cuprului. Distrofia hepato – cerebrală (boala Wilson – Conovalov).
 Dereglările metabolismului potasiului şi sodiului.
Calculogeneza. Cauzele şi mecanismele calculogenezei. Variantele şi sechelele litiazei.
Necroza
Definiţia necrozei ca mortificare locală. Noţiuni despre paranecroză, necrobioză, apoptoză,
autoliză. Cauzele, mecanismele de dezvoltare, caracteristica morfologică a necrozei.
Particularităţile necrozei la copii.
Caracteristica necrozei în dependenţă de cauză care o provocă ( necroza traumatică, toxică,
trofoneurotică, alergică, vasculară ) şi mecanismele acţiunii factorului patogen ( necroza directă
şi indirectă ).
Formele clinico – morfologice ale necrozei, caracteristica lor. Importanţa şi consecinţele
necrozei.
Moartea, semnele morţii, modificările postmortem
Cauzele morţii. Moartea naturală, violentă şi moartea în rezultatul bolilor. Moartea clinică şi
biologică. Mecanismele agoniei şi semnele morţii. Modificările postmortem şi caracteristica lor
morfologică. Particularităţile modificărilor postmortem în moartea intrauterină a fătului şi la
copii. Etica necropsiei. Noţiune despre tanatogeneză şi reanimare.
Dereglarea circulaţiei sangvine şi limfatice.
Dereglarea circulaţiei sangvine.
Noţiune despre dereglări ale circulaţiei sangvine generalizate şi locale, interacţiunea lor,
clasificarea. Particularităţile la copii.
Hiperemia. Hiperemia arterială. Cauzele, varietăţile, morfologia. Hiperemia venoasă generalizată
şi locală, acută şi cronică. Modificările în organe în caz de hiperemie venoasă acută ( asfixia
fătului şi a nounăscutului, insuficienţa cardiacă acută ), consecinţele. Modificările organelor în
caz de hiperemie venoasă cronică (insuficienţa cardio-vasculară cronică ). Morfogenia sclerozei
de stază.
Anemia. Cauzele, varietăţile, morfologia, consecinţele.
Hemoragia externă şi internă, apoplexia. Cauzele, varietăţile, morfologia, consecinţele,
importanţa. Diateza hemoragică.
Plasmoragia. Cauzele, mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică.
Staza. Cauzele, mecanismul dezvoltării, varietăţile, caracteristica morfologică, consecinţele
stazei. Prestaza, fenomenul Sladget.
Tromboza. Cauzele, mecanismele de formare a trombului. Factorii locali şi generali ai
trombogenezei. Trombul, varietăţile lui, caracteristica morfologică, consecinţele. Sindromul
coagulării intravasculare diseminate a sângelui. Însemnătatea trombozei.
Embolia. Cauzele, variantele, caracteristica morfologică, consecinţele şi însemnătatea emboliei.
Embolia ortogradă, retrogradă şi paradoxală. Tromboembolia arterei pulmonare.
Şocul. Cauzele, mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică.
Dereglările circulaţiei limfatice.
Insuficienţa formării limfei. Cauzele, variantele, caracteristica morfologică. Însemnătatea
dereglării circulatiei limfatice pentru organism.
 Limfedemul acut şi cronic. Sechelele stazei limfatice, elefantiazis. Limfostaza,
limfangiectazia.
 Limforea. Limforea externă şi internă ( ascită hiloasă, hilotorax ).
Dereglarea conţinutului de lichid tisular.
Edemul. Cauzele, mecanismul dezvoltării, variantele ,caracteristica morfologică, consecinţele.
Hidroptizia cavităţilor seroase. Edemul la făt şi nou-născuţi.
Exicoza.
Inflamaţia.
Definiţia. Esenţa şi însemnătatea biologică al inflamaţiei. Rolul factorilor locali şi generali în
dezvoltarea inflamaţiei. Particularităţile de vârstă ale inflamaţiei în perioada de embriogeneză,
fetogeneză şi neonatală.
Etiologia şi patogeneza inflamaţiei. Mediatorii inflamaţiei. Cinetica reacţiei inflamatorii. Factorii
humorali şi neurogeni în reglare a procesului inflamator. Inflamaţia alergică sau imună.
Morfologia inflamaţiei: alteraţia, exudaţia şi proliferaţia.
Clasificarea inflamaţiei: alterativă, exudativă, proliferativă. Critica noţiunii de inflamaţie
alterativă. Inflamaţia acută şi cronică.
Inflamaţia exudativă. Varietăţile: seroasă, fibrinoasă, ( crupoasă, difteroidă ), purulentă
( flegmon, abces ), putridă, hemoragică, catarală, mixtă.
Inflamaţia productivă, varietăţile ei: interstiţială, granulomatoasă, inflamaţia productivă cu
formarea de polipi. Cauzele, mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică, consecinţele.
 Granulomatoza. Cinetica granulomatozei.
Procese imunopatologice
Morfologia dereglărilor imunogenezei.
Modificările timusulsui în dereglările imunogenezei. Involuţia de vârstă şi accidenală a
timusului, hipoăllazia lui.
 Timomegalia ca manifestare a deficitului imun congenita.
Modificările ţesutului limfoid periferic în dereglările de imunogeneza. Caracteristica
morfologică şi imunomorfologică. Reacţii de hipersensibilizare tip imediat şi tardiv, reacţia
imună de transplantare. Morfogeneza, caracteristica morfologică şi imunohistochimică,
interactiunea cu inflamaţia. Însemnătatea clinică. Autoimunizarea şi bolile autoimune.
 Bolile autoimune. Etiologia, mecanizmul de dezvoltare, caracteristica morfologică.
Clasificarea: boli autoimune şi boli cu dereglări autoimune.
Sindroamele imunodeficitare primare şi secundare. Caracteristica clinico-morfologică. SIDA.
Adaptarea şi compensarea
Esenţa, însemnătatea biologică a adaptării şi compensării.
Evoluţia cu caracter de fază a procesului adaptativ-compensator. Fazele de instalare consolidare
şi epuizare (decompensare), caracteristica lor morfologică.
Regenerarea
Definiţia. Esenţa şi însemnătatea biologică a regenerării. Nivelul regenerării (restituirii)
elementelor structurale. Mecanismele de reglare. Formele celulară şi intracelulară de regenerare.
Condiţiile generale şi locale care determină caracterul evoluţiei procesului regenerator.
Particularităţile de vârstă.
Morfogeneza procesului regenerator. Fazele de proliferare şi diferenciere, caracteristica lor.
Noţiune de elemente cambiale, celule precursoare, trunculare.
Variantele regenerării: fiziologică, reparatorie, patologică. Caracteristica lor morfologică.
Regenerarea completă şi incompletă. Hipertrofia regeneratorie.
Regenerarea diferitor ţesuturi şi organe. Regenerarea sângelui, vaselor, ţesutului conjunctiv,
adipos, cartilaginos, osos, muscular şi al epiteliului. Regenerarea ficatului pancreasului,
rinichilor, glandelor endocrine, plămânilor, miocardului, creierului şi măduvei spinării, nervilor
periferici.
Vindecarea plăgilor.
Procesele de adaptare şi compensare.
 Adaptarea. Definiţia, esenţa.
Variantele reacţiilor de adaptare: intumiscenţă tulbure, atrofia, hipertrofia (hiperplazia),
organizarea, restructurarea ţesuturilor, metaplazia, displazia.
 Compensarea. Definiţia, esenţa. Varietăţile compensării. Hipertrofia de efort şi vicariană.
Scleroza şi ciroza. Noţiune, cauzele, mecanismul dezvoltării, caracteristica morfologică.
Legătura dintre scleroza şi ciroza cu inflamaţia cronică.
Tumori
Definiţia esenţei proliferării tumorale, răspândirea tumorilor.
Etiologia tumorilor. Teoriile contemporane ale creşterii tumorale.
Morfogeneza şi histogeneza tumorilor. Stările pretumorale, esenţa şi morfologia lor. Displazia şi
cancerul. Noţiune de progresie tumorală (Fulds). Reacţia imună a organismului la tumoare. Rolul
biopsiei în oncologie.
Structura tumorii, particularităţile celulei tumorale.
Creşterea tumorii expansivă, infiltrativă, şi prin apoziţie; exofită şi endofită.
Tumori benigne, maligne şi cu creştere local-destructivă. Criteriile malignizării. Metastazarea:
variantele, legităţile. Noţiune de recidivă. Modificările secundare în tumori.
Clasificarea contemporană a tumorilor. Principiile în baza cărora a fost alcătuită.
Tumori epiteliale benigne şi maligne. Cancerul, variantele lui.
Tumori mezenchimale benigne şi maligne. Sarcomul, variantele lui. Forme deosebite de tumori
mezenchimale (pentru facultatea pediatrice vezi “Tumori la copii”, pentru facultatea
stomatologie vezi “Tumori odontogene şi a organelor cavităţii bucale”).
Tumorile ţesutului melanopoietic benigne şi maligne. Nevii, melanomul.
Tumorile benigne şi maligne ale sistemului nervos şi meningelor: neuroectodermale,
meningovasculare, sistemului nervos vegetatv şi periferic. Tumorile sistemului hematopoietic
(vezi “Bolile sistemului hematopoietic”). Teratoame. Variantele: histioide, organoide şi
organismoide.
Morfologia specială
Noţiune despre boală. Principiile: oraganopatologic, sindromologic şi nozologic de studiere a
bolilor.
Etiologia şi patogenia. Morfopatologia nozologică. Critica monocauzalismului şi
condiţionalismului în tălmăcirea bolii.
Patologia bolilor. Patologia terapiei (iatrogenia), patologia reanimaţiei.
Clasificarea şi nomenclatura bolilor.
Diagnoza, principiile de formulare. Boala de bază, concomitentă, complicaţiile, cauzele
decesului.
Bolile sistemului hematopoietic
Anemii. Cauzele, patogenia, formele, clasificarea. Anemii posthemoragice ,cu tulburarea
hematopoiezei şi hemolitice. Caracteristica morfologică.
Hemoblastozele. Caracteristica. Particularităţile de vârstă.
Leucozele - maladii tumorale de sistem ale ţesutului hematopoietic. Cauzele, patogenia, formele,
caracteristica morfologică. Leucoza acută, variantele ei. Leucozele cronice mielocitare,
limfocitare şi monocitare. Limfoleucozele paraproteinemice (boala mielomatoasă,
macroglobulinemia primară Valdenstrem, boala lanţurilor grele Franclin).
Limfoame - procese tumorale regionale ale sistemului hematopoietic. Cauza, patogenia, formele,
caracteristica morfologică. Limfogranulomatoza (boala Hodjchin). Limfosarcomul, micoza
fungoidă, reticulosarcomul, plasmocitomul.
Trombocitopatiile şi trombocitopeniile
Cauzele, mecanismul de dezvoltare, manifestările morfologice. Clasificarea.
Bolile sistemului cardiovascular
Endocardita. Endocardita (septică) bacteriană (vezi “Sepsisul”). Endocardita parietală
fibroplastică cu eozinofilie. Cauzele, mecanismul dezvoltării, morfologia, consecinţele.
Miocardita. Miocardita idiopatică. Cauzele, mecanismul dezvoltării, morfologia, consecinţele.
Viciile cardiace dobândite şi congenitale. Cauzele viciilor cardiace dobândite, patogenia,
caracteristica morfologică.
Cardioscleroza. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, variantele, morfologia.
Ateroscleroza. Etiologia şi patogenia. Morfopatologia. Stadiile aterosclerozei. Formele clinico-
morfologice, caracteristica lor, cauzele decesului. Ateroscleroza şi infarctul miocardic, coraportul
lor.
Boala hipertonică şi hipertensiunea simptomatică. Etiologia şi patogeneza bolii hipertonice.
Deosebirile morfologice în evoluţia benignă şi malignă a bolii. Formele clinico-morfologice ale
bolii hipertonice, caracteristica lor, cauzele decesului. Coraportul bolii hipertonice, aterosclerozei
şi infarctului miocardic.
Cardiopatia ischemică. Noţiune, legătură cu ateroscleroza şi boala hipertonică. Etiologia şi
patogeneza, factori de risc.
Infarctul miocardic. Morfologia infarctului miocardic acut, recidivant, repetat. Complicaţiile şi
cauzele morţii.
Cardiopatia ischemică cronică. Caracteristica morfologică, complicaţiile, cauzele morţii.
Bolile cerebro-vasculasre. Noţiune, legătura cu ateroscleroza şi boala hipertonică. Etiologia,
patogeneza. Caracteristica morfologică.
Cardomiopatiile primare şi secundare. Cauzele, patogeneza, morfologia.
Vasculite. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, morfologia, consecinţele.
Aortoarterita nespecifică (boala Tacaiasu), arteirita temporală (boala Horton), periarterita
nodoasă, granulomatoza Veghener, trombangita obliterantă (boala Biurgher). Vasculite primare şi
secundare.
Bolile reumatice
Noţiuni de boli reumatice. Morfologia tulburărilor imune în dezorganogează de sistem a ţesutului
conjunctiv, care caracterizează bolile reumatice; particularităţile la copii.
Reumatismul. Etiologia, patogenia, morfopatologia. Caracteristica imunomorfologică. Dinamica
modificărilor: intumiscenţa mucoidă şi fibrinoidă, granulomatoza, scleroza. Formele clinico-
morfologice. Modificările cordului (endocardita, miocardita, pericardita, pancardita) şi ale
vaselor. Viciile cardiace reumatismale. Modificările pulmonare, ale sistemului nervos, rinichilor
şi altor organe. Complicaţiile, cauzele morţii. Particularităţile reumatismului la copii.
Artrita reumatoldă. Etiologia, patogenia, morfopatologia. Caracteristica imunomorfologică.
Modificările sinoviale şi ţesutului conjunctiv periarticular. Manifestările viscerale. Complicaţiile,
cauzele morţii.
 Boala Bechterev.
Lupusul ertematos diseminat. Etiologia, patogenia, morfopatologia. Caracteristica
imunomorfologică. Modificarile vaselor, rinichilor, cordului. Complicaţiile, cauzele morţii.
Sclerodermia sistemică. Etiologia, patogenia, morfopatologia. Manifdestările viscerale.
Complicaţiile, cauzele morţii. Periarterita nodoasă (vezi “Vasculite”). Dermatomiozita. Etiologia,
patogenia, morfopatologia. Complicaţiile, cauzele morţii.
Patologia organelor sistemului respirator
Maladiile inflamatorii acute ale bronşiilor
Bronşita acuta. Cauzele şi mecanismul de dezvoltare. Clasificarea. Caracteristica morfologică.
Maladii inflamatori acute ale plămînilor (pneumoniile acute). Clasificarea, principiile ei.
Pneumonia crupoasă. Etiologia, patogenia, anatomia patologică. Formele atipice. Complicaţiile.
Bronhopneumonia. Etiologia, patogenia, anatomia patologică. Particularităţile
bronhopneumoniei în dependenţă de agentul patogen (virală, pneumococică, stafilococică,
streptococică, pneumocistică, micotică), factorii chimici şi fizici (uremică, lipiducă, pulverulentă,
de radiaţie), vârstă (pneumonia la copii, la bătrâni). Complicaţiile.
Pneumonia interstiţială. Etologia, patogenia, caracteristica morfologică, consecinţele.
Procesele distructive acute în plămâni. Abcesul, gangrena. Patogenia, morfologia.
Maladiile cronice nespecifice ale plămînilor.
Noţiune. Clasificarea. Maladiile pulmonare cronice obstructive şi neobstructive. Bronşita
cronică, bronşectazii, emfizem pulmonar, astmul bronşic, abces cronic, pneumonia cronică, boli
pulmonare interstiţiale, pneumofibroza. Etiologia, patogenia. Morfopatologia formelor
nozologice.
 Pneumoconiozele (vezi “Bolile profesionale”).
Cancerul pulmonar. Incidenţa, etiologia, patogenia. Stările precanceroase. Caracteristica clinico-
morfologică. Morfologia cancerului pulmonar central şi periferic, formele de creştere,
complicaţiile. Formele rentgenoanatomice şi histologice. Legităţile metastazării.
Pleurita. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, morfologia, consecinţele.
Patologia organelor tractului gastrointestinal.
Afecţiunile faringelui.
Tonzilita (anghina). Cauzele, mecanismul de dezvoltare. Angina primară şi secundară, ascută şi
cronică. Anatomia patologică, complicaţiile.
Afecţiunile glandelor salivare.
Sialoadenita.
Afecţiunile esofagului.
Diverticul esofagian congenital şi dobândit. Caracteristica.
Esofagita. Cauzele, variantele, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Cancerul esofagian. Etiologia, patogenia. Clasificarea. Caracteristica morfologică. Complicaţiile.
Afecţiunile stomacului.
Gastrita. Acută şi cronică.
Gastrita acută. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, formele morfologice, caracteristica lor.
Complicaţiile.
Gastrita cronică, esenţa procesului. Cauzele, mecanismul de dezvoltare. Variantele morfologice,
evaluate pe baza studierii gastrobiopsiilor, caracteristica lor. Gastrita cronică ca stare
precanceroasă a stomacului.
Boala ulceroasă a stomacului şi duodenului. Răspândirea, etiologia. Patogenia, particularităţile ei
în ulcerele piloroduodenale şi mediogastrice. Particularităţile bolii ulceroase la copii. Anatomia
patologică în perioada de acutizare şi în remisie. Complicaţiile, consecinţele. Ulcerul gastric
cronic ca stare precanceroasă.
Cancerul gastric. Răspândirea, etiologia, patogenia. Stările precanceroase. Clasificarea clinico-
morfologică. Morfologia formelor cu creştere preponderent exo- şi endofită. Variantele
histologice. Complicaţiile . Legităţile metastazării.
Afecţiunile intestinului.
Enterita acută şi cronică.
Enterita acută. Etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Enterita cronică. Esenţa procesului. Etiologia, patogenia, morfologia formelor în baza
enterobiopsiilor.
 Enteropatiile, esenţa lor, varietăţile, caracteristica morfologică.
 Boala Wiple.
Colita acută şi cronică. Etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile. Caracteristica formelor
colitei cronice în baza rectobiopsielor.
Colita ulceroasă nespecifică. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, anatomia patologică,
complicaţiile.
Boala Crohn. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, anatomia patologică, complicaţiile.
Apendicita. Răspândirea, etiologia, patogenia. Clasificarea. Anatomia patologică a apendicitei
acute şi cronice. Complicaţiile. Particularităţile apendicitei la copii.
Tumorile intestinului. Cancerul colonului. Răspândirea, etiologia, patogenia. Formele,
caracteristica morfologică, legităţile metastazării, complicaţiile. Peritonita.
Afecţiunile ficatului.
Hepatoza ereditară şi dobândită, acută ţi cronică.
Distrofia toxică a ficatului ca varianta a hepatozei acute. Etiologia, patogenia, anatomia
patologică, complicaţiile, consecinţele. Distrofia toxică şi ciroza hepatică, interrelaţia lor.
Hepatoza grăsoasă (steatoza hepatică). Etiologia, patogenia. Rolul alcoolului în dezvoltarea
steatozei ficatului. Anatomia patologică, complicaţiile, consecinţele.
Hepatita acută şi cronică, primară şi secundară. Hepatita înnăscută. Importanţa biopsiei hepatice
prin puncţie în elaborarea clasificării contemporane a hepatitelor. Caracteristica morfologică.
Hepatita virală. Clasificarea hepatitei virale. Etiologia, epidemiologia, patogenia. Variantele
clinico-morfologice, caracteristica lor morfologică. Complicaţiile, consecinţele. Hepatita virală şi
ciroza hepatică.
Hepatita alcoolică. Acută şi cronică. Mecanismul de dezvoltare, caracteristica morfologică,
complicaţiile, consecinţele. Hepatita alcoolică şi ciroza hepatică
Hepatita medicamentoasă. Mecanismul de dezvoltare, caracteristica morfologică.
Ciroza hepatică. Etiologia patogenia şi morfogeneza. Clasificarea. Varietăţile cirozei,
caracteristica lor morfologică. Complicaţiile. Sindromul hepato-lienal. Cauzele decesului.
Cancerul hepatic. Cauzele, importanţa cirozei hepatice ca stare precanceroasă. Formele macro- şi
microscopice ale cancerului hepatic. Complicaţiile. Legităţile metastazării.
Afecţiunile vezicii biliare
Colecistita. Cancerul vezicii biliare.
Afecţiunile pancreasului.
Pancreatita acută şi cronică. Cauzele, mecanismul de dezvoltare, anatomia patologică.
Cancerul pancreatic. Cauzele mecanismul de dezvoltare. Frecvenţa localizării în diferite porţiuni
ale pancreasului, caracteristica morfologică.
Afecţiunile rinichilor
Clasificarea clinico-morfologică contemporană a afecţiunilor renale. Importanţa biopsiei
rinichilor în studierea lor.
Glomerulonefrita. Clasificarea contemporană. Etiologia, patogenia. Caracteristica
imunomorfologică a diferitor forme de glomerulonefrită. Glomerulonefrita acută şi cronică.
Anatomia patologică. Complicaţiile, consecinţele.
 Nefrita ereditară Alport.
Sindromul nefrotic primar şi secundar. Formele: ereditară, nefroză lipoidică, nefropatia
membranoasă (glomerulonefrita membranoasă). Hialinoza glomerulară focală segmentară.
Cauzele, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile, consecinţele.
Amiloidoza renală. Cauzele, patogenia, caracteristica morfologică a stadiilor, complicaţiile,
consecinţele.
Insuficienţa renală acută (nefroza necrotică). Cauzele, patogenia, caracteristica morfologică,
complicaţiile, consecinţele.
Tubulopatiile cronice de geneză obstructivă. Nefroza paraproteinemică, rinichiul gutos.
Patogenia, morfologia, complicaţiile, consecinţele.
 Tubulopatiile ereditare (enzimopatiile tubulare ereditare). Caracteristica clinico-
morfologică.
Nefrita interstiţială.
Nefrita tubulo-interstiţială. Etiologia, patogenia, anatomia patologică, complicaţiile,
consecinţele.
Pielonefrita acută şi cronică. Etiologia, patogenia, anatomia patologică, complicaţiile,
consecinţele. Particularităţile la copii.
Nefrolitiaza. Etiologia, patogenia, anatomia patologică, complicaţiile, consecinţele. Legătura cu
pielonefrita. Particularităţile nefrolitiazei la copii.
Polichistoza rinichilor. Caracteristica morfologică.
Nefrosclerozta. Cauzele, patogenia, morfogeneza, varietăţile, morfologia. Insuficienţa renală
cronică. Patogenia. Caracteristica morfologică, patomorfoza în legătura cu efectuarea
hemodializei cronice.
Tumorile rinichilor. Cancerul hipernefroid. Cauzele, caracteristica morfologică.
 Cancerul bazinetului.
Afecţiunile organelor genitale şi ale glandei mamare
Afecţiuni dishormonale
Hipertrofia prostatei (prostatopatia dishormonală hipertrofică). Formele, caracteristica
morfologică, complicaţiile.
Hiperplazia glandulară a mucoasei uterine. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
Endocervicoza. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
Displaziile benigne ale glandei mamare. Clasificarea. Forma proliferativă şi neproliferativă.
Caracteristica morfologică, complicaţiile.
 Ginecomastia. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
Maladii inflamatorii
Endometrita acută şi cronică. Cauzele, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Mastita acută şi cronică. Cauzele, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Tumorile organelor genitale şi ale glandei mamare.
Cancerul uterin. Frecvenţa. Cauzele. Stările precanceroase. Clasificarea cancerului uterin.
Caracteristica morfologica, particularităţile evoluţiei cancerului coluluii şi corpului uterin.
Formele histologice. Legităţiile metastazării. Complicaţiile.
Cancerul ovarelor. Frecvenţa. Cauzele. Clasificarea. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
Cancerul glandei mamare. Frecvenţa. Cauzele. Stările precanceroase. Clasificarea. Caracteristica
morfologică. Forme histologice. Legităţile metastazării. Complicaţiile.
Cancerul prostatei. Frecvenţa. Cauzele. Clasificarea. Caracteristica morfologică,complicaţiile.
Cancerul testicular. Clasificarea, caracteristica morfologică, complicaţiile.
 Tumorile epididimusului, funiculului spermatic şi a tunicilor testiculului.
Morfologia.
Patologia gravidităţii şi a lăuziei.
Gestozele. Etiologia, patogenia. Tipurile. Anatomia patologică. Cauzele de deces.
Sarcina extrauterină. Cauzele. Varietăţile. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
Avort spontan, naştere prematură. Cauzele, diagnosticul morfologic.
Mola hidatiformă. Caracteristica morfologică, complicaţiile.
 Polipul placentar.
Infecţia uterină intranatală. Cauzele, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Bolile glandelor cu secreţie internă
Hipofiza
Acromegalia. Etiologia, patogenia, morfologia.
Nanismul hipofizar. Etiologia, patogenia, morfologia.
Boala Iţenco-Cushing. Etiologia, patogenia, morfologia, cauzele morţii.
Distrofia adipozo-genitală. Etiologia, patogenia, morfologia.
Diabetul insipid. Etiologia, patogenia, morfologia.
Caşexia cerebrală. Etiologia, patogenia, morfologia
Tumorile hipofizei: benigne şi maligne.
Suprarenalele
Boala Addison. Etiologia, patogenia, morfologia.
Tumorile suprarenale. Variantele, morfologia, complicaţiile.
Glanda tiroidă
Guşa (struma). Clasificarea. Guşa difuză şi nodulară, coloidală şi parenchimatoasă. Guşa
endemică, sporadică, guşa Basedov, tiroidita autoimună (guşă limfomatoasă), guşa Riedel.
Cauzele, mecnismele dezvoltării. Anatomia patologică, complicaţiile, cauzele morţii.
 Hipotireoza şi atireoza. Caracteristica morfologică.
Tumorile glandei tiroide. Morfologia, complicaţiile.
Glandele paratiroide
Hiperparatiroidismul. Cauzele, mecanismul dezvoltării, anatomia patologică. Osteodistrofia
paratiroidană (vezi “Bolile aparatului locomotor”).
 Hipoparatiroidismul. Caracteristica morfologică.
Pancreasul.
Diabetul zaharat. Etiologia, patogenia, anatomia patologică. Macro- şi microangiopatia ca
manifestare a diabetului. Variantele microangiopoatiei diabetice, morfologia; glomeruloscleroza
diabetică. Complicaţiile. Cauzele morţiii. Particularităţile diabetului zaharat la copii. (sindromul
Moriac).
Avitaminozele.
Rahitismul. Etiologia, patogenia. Formele incipiente şi tardive, anatomia patologică,
complicaţiile.
Scorbutul. Etiologia, patogenia, anatomia patologică, complicaţiile.
 Xeroftalmia. Etiologia, patogenia, anatomia patologică.
 Pelagra. Etiologia, patogenia, anatomia patologică.
 Deficitul vitamine B12 şi acidului folic. Morfologia.
Aparatul locomotor
Afecţiunile oaselor
Osteodistrofia paratiroidiană. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Osteomielita. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
 Osteomielita hematogenă primară.
Displazia fibroasă. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Osteoporoza. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Boala Peget. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Afecţiunile articulaţiilor
Osteoartroza. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Artrita reumatioidă (vezi “Afecţiunile reumatice”)
Afecţiunile ţesutului muscular
Distarofia musculară progresivă. Clasificarea. Etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Miastenia. Etiologia, patigenia, importanţa mecanismelor imunologice. Morfologia,
complicaţiile.
Afecţiunile sistemului nervos centraL
Boala Alzheimer. Etiologia, patogenia. Modificările morfologice cerebrale, complicaţiile.
Scleroza amiotrofică laterală. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile.
Encefalitele. Clasificarea, etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile.
 Encefalita provocată de căpuşă.
Boli infecţioase
Factorii biologici ţi sociali în dezvoltarea bolilor infecţioase. Reactivitatea organismului, vârsta
şi infecţia. Morfologia generală a procesului infecţios, modificările locale şi generale.
Imunomorfologia infecţiei. Clasificarea bolilor infecţioase. Agentul patogen, poarta de intrare,
patogenia infecţiei. Infecţii ciclice şi aciclice. Complicaţiile. Cauzele decesului. Patomorfoza
bolilor infecţioase.
Infecţiile virale
Particularităţile infecţiei. Caracteristica morfologică generală. SIDA. Epidemiologia. Etiologia,
patogenia, morfologia, stadiile. Complicaţiile. Cauzele decesului.
Infecţii virale respiratorii acute: gripa, paragripa, infecţia respiratorie-sinticială, infecţia
adenovirotică. Etiologia, epidemiologia, patogenia, morfopatologia, complicaţiile, cauzele
decesului.
Variola ca boală de carantină.
Rabia. Etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile, cauzele decesului.
Ricketsiozele
Particularităţile infecţiei, caracteristica morfologică generală. Clasificarea.
Tifosul exantematic. Etiologia, epidemiologia, patogenia, morfopatologia, complicaţiile, cauzele
decesului.
 Tifosul exntematic sporadic. Febra-Q. Caracteristica morfologică.
Bolile provocate de bacterii.
Caracteristica morfologică generală. Variabilitatea infecţiilor condiţionată de particularităţile
agentului patogen şi calea de transmitere.
Infecţii bacteriene aerogene: infecţia meningococică, difteria, scarlatina. Etiologia,
epidemiologia, morfologia, complicaţiile, cauzele decesului.
Infecţiile bacteriene intestinale: febra tifoidă, salmonelozele, dizenteria, iersinioza, holera.
Etiologia, epidemiologia, morfologia, complicaţiile, cauzele decesului
Antropozoonozele: pesta, tularemia, bruceloza, antraxul. Etiologia, epidemiologia, morfologia,
complicaţiile, cauzele decesului. Pesta ca boală de carantină.
Tuberculoza. Etiologia, patogenia. Clasificarea. Tuberculoza primară, hematogenă, secundară.
Morfologia, complicaţiile, cauzele decesului. Patomorfoza tuberculozei.
Sifilisul. Etiologia, patogenia. Perioadele primară, secundară şi terţiară. Sifilisul congenital
(precoce, tardiv). Sifilisul visceral. Morfologia, complicaţiile, cauzele decesului. Patomorfoza
sifilisului.
Febra recurentă. Etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile. Micozele. Dermatomicozele.
Micozele viscerale. Clasificarea. Varietăţile. Caracteristica morfologică. Bolile provocate de
protozoare şi helminţi. Particularităţile agentului patogen, caracteristica morfologică generală.
Malaria, amebiaza, balantidiaza, echinococoza, şistosomoza. Etiologia, epidemiologia,
patogenia, morfologia, complicaţiile, cauzele decesului.
 Cisticercoza, opistorhoza. Epidemiologia, etiologia, patogenia, morfologia, complicaţiile.
Sepsisul ca o formă aparte de dezvoltare a infecţiei. Deosebirea de alte infectii. Etiologia,
patogenia, interacţiunea micro- şi macrorganismului. Clasificarea sepsisului. Formele clinico-
anatomice ale sepsisului: septicemia, septicopiemia, endocardita bacteriană septică,
croniosepsisul. Sepsul ombelical. Morfopatologia, complicaţiile, cauzele decesului. Patomorfoza.
Boli de copii.
Patologia prenatală. Noţiuni despre periodizare, Legitaţiile progenezei ţi chimatogenezei.
Bolile perioadei de progeneză şi chimatogeneză. Cauzele, mecanismul de dezvoltare,
caracteristica morfologică. Gametopatiile. Blastopatiile. Embriopatiile. Fetopatiile infecâioase şi
neinfecţioase.
Patologia placentei. Modificările de vârstă, viciile de dezvoltare, tulburările circulaţiei sangvine,
inflamaţia, insuficienţa placentară.
Patologia perinatală, cauzele, patogenia, caracteristica morfologică. Naştere prematură şi
supramatură, asfixia (anoxia), pneumopatiile. Traumatismul în naştere. Dereglările circulaţiei
sangvine cerebrale în perioada perinatală. Boala hemoragică şi hemolitică a nou-născuţilor.
Infecţia la copii. Particularităţile infecţiei la copii, morfopatologia . Herpesul simplu, varicela,
citomegalia, mononucleoza infecţioasă, poliomielita, parotidita epidemică, tusea convulsivă,
difteria, scarlatina, infecţia meningococică, coliinfecţia intestinală, infecţia intestinală
stafilococică, sepsisul ombelical, toxoplasmoza. Etiologia, epidemiologia, patogenia, morfologia,
complicaţiile, cauzele decesului.
Patomorfoza bolilor infecţioase şi infecţios-alergice la copii.
Tumorile la copii. Particularităţile de dezvoltare. Caracteristica morfologică.
Tumori dizontogenetice: hamartoame şi hamartoblastoame. Teratoame şi teratoblastoame.
Tumori din ţesuturi cambiale embrionare.
Tumorile la copii care apar după tipul tumorilor la maturi.
Bolile profesionale.
Istoria problemei. Clasificarea, principiile ei.
Bolile profesionale provocate de acţiunea factorilor chimici de producere.
Bolile profesionale provocate de acţiunea prafului industrial (pneumoconioze). Patogenia,
caracteristica morfologica, complicaţiile.
Silicoza, silicatoze (asbestoza, talcoza, pneumoconioza provocată de mică), metaloconoze
(sideroza, aluminoza, berilioza), carboconioze ( antracoza), pneumoconioze provocate de praf
mixt (antaco-silicoza), pneumoconioze provocate de praf vegetal. Mecanismele de dezvoltare,
morfopatologia, complicaţiile.
Boli profesionale provocate de acţiunea factorilor fizici.
Boala de cheson ( de decompresie), boala provocată de zgomot, boala de vibraţie, boala
provocată de undele electromagnetice, bolile provocate de radiaţie ionizantă ( bala actinica acută
şi cronică ). Patogenia, morfologia, complicaţiile.
 Boli profesionale provocate de supramenaj.
 Boli profesionale provocate de acţiunea factorilor biologici.
Bolile sistemului dentomaxilar şi ale organelor cavităţii bucale.
Bolile ţesuturilor dure ale dinţilor
Caria. Epidemiologia, etiologia, patogenia, stadiile, morfopatologia, consecinţele, complicaţiile.
Particularităţile cariei la copii.
Afecţiuni necariale. Etiologia, patogenia, morfologia, consecinţele.
Patologia pulpei şi a ţesuturilor periapicale ale dintelui.
Modificările reactive, pulpita, periodontita. Etiologia, patogenia, caracteristica morfologică,
complicaţiile, consecinţele. Bolile gingiei şi parodonţiului. Gingivita, depuneri dentare,
parodontita, parodontoza, paradontoliza progresiva idiopatica, paradontoame. Etiologia,
patogenia, clasificarea. Caracteristica morfologică, complicaţiile, consecinţele.
Patologia maxilară
Bolile inflamatorii, chisturi maxilare, boli pseudotumorale, tumori (neodontogene şi
odontogene). Etiologia, patogenia. Clasificarea. Caracteristica morfologică, complicaţiile,
consecinţele.
Bolile glandelor salivare.
Sialoadenita, sialolitiaza, chisturi glandulare, tumori, procese pseudotumorale. Etiologia,
patogenia, caracteristica morfologică, complicaţiile, consecinţele.
Patologia buzelor, limbei, ţesuturilor moi ale cavităţii bucale. Cheilita, glosita, stomatita, boli
precanceroase, tumori. Etiologia, patogenia, clasificarea. Caracteristica morfologică,
complicaţiile, consecinţele.
Literatura de specialitate.
1. R.Curran. Colour atlas of histopathology. London, 1972.
2. Т.Ивановская, А. Цинзерлинг. Патологическая анатомия (болезни детского
возраста). Москва, 1976.
3. I.Moraru . Anatomie patologică. Vol. I, II, III. Bucureşti, 1980.
4. I. Caluşer ş.a. Morfopatologie clinică. Vol .I, II. Cluj-Napoca, 1982.
5. L.Georgescu ş.a. Patologie. Bucureşti, 1982.
6. L.Gavreluţă-Morfologie generală şi specială, Iaşi, 1982
7. P.Constantinides. Ultrastructural patholgy. Amsterdam – New-York – Oxford, 1984.
8. А.Хазанов, И.Чалисов. Руководство по секционному курсу. Москва, 1984.
9. В. Серов и др. Атлас по патологической анатомии. Москва ,1986.
10. П. Калитиевский . Макроскопическая дифференциальная диагностика
патологических процессов. Москва, 1987.
11. В. Серов и др. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии.
Москва, 1987.
12. Т. Ивановская, Л.Леонова - Патологическая анатомия болезней плода и ребёнка.
Москва, 1989.
13. A.Струков и др. Общая патология человека. Том I, II. Москва, 1990.
14. V.Kumar, R.Cotran, S.Robins . Basic pathology. Philadelphia, 2004.
15. E.Laba. Morfopatologie stomatologică. Iaşi, 1992.
16. А. Струков, В.Серов. Патологическая анатомия. Москва, 1993.
17. C.Taşcă. Curs de morfopatologie. Bucureşti, 1994.
18. C.Taşcă, I.Verejan. Morfologie. Curs pentru facultatea de stomatologie. Bucureşti, 1996.
19. V.Vatamanu, Ie. Zota . Morfopatologia generală. Chişinău – Bucureşti, 1997.
20. М.А. Пальцевб Н.М.Аничков. Патологическая анатомия. Москва 2001
21. Claudiu Margaritescu Histopatologie. Craiova 2003
22. WalterE.,Finkbeiner, Filip C.Ursell, Richard L.Davis. Autopsz Pathology – a manual and
atlas. 2004.
23. Ieremia Zota, Ernest Jefferson Burkes, Vladimir Vataman. General Morfopatology- a
compendium and atlas. Chisinau. 2004

S-ar putea să vă placă și