Sunteți pe pagina 1din 3

PASTELUL

Definiție: Pastelul este o descriere aparținând liricii descriptive în care se prezintă un tablou
de natură, munci agricole sau fenomene ale naturii, față de care poetul își exprimă
sentimentele cu ajutorul imaginilor artistice și al figurilor de stil.

Observație! Termenul „pastel” este preluat din artele plastice și desemnează la origine o
tehnică picturală, un desen realizat cu un creion moale, ușor colorat, în tonuri palide,
delicate. Termenul „pastel” a fost introdus în literatură de Vasile Alecsandri.

Caracteristici:

1. Modul de expunere predominant este descrierea, dar se poate întâlni și monologul


liric.
2. Eul liric se află în ipostază contemplativă; există pasteluri în care eul liric este prezent
explicit prin mărcile lexico-gramaticale specifice, dar se întâlnesc și situații în care
prezența eului liric este implicită, ea fiind sugerată de prezența ochiului contemplator.
3. Tabloul descris generează emoții, gânduri și trăiri celui care îl contemplă.
4. La nivel morfologic predomină grupul nominal, iar verbele care apar conferă
dinamism cadrului prezentat.
5. Expresivitatea este conferită de figurile de stil și de imaginile artistice.

Pastel de toamnă. Tablou de Anca Bulgaru


PLAN DE ARGUMENTARE (PASTEL)

Introducere:
1. Definiția pastelului
2. Formularea ipotezei: Poezia .... este ca specie literară un pastel, întrunind toate
caracteristicile acestuia.
Cuprins:
1. Argumentele:
a) Precizarea modului de expunere (descrierea și/sau monologul liric) prin care
se conturează un cadru spațio-temporal (anotimpul sau momentul zilei) +
menționarea elementelor descrise – precizarea tablourilor (distincția între
planul terestru și planul cosmic, urmărind traiectoria privirii; distincția între
spațiul interior și cel exterior etc.)
b) Precizarea imaginilor artistice și a figurilor de stil + comentarea lor
c) Precizarea prezenței explicite/ implicite a eului liric și stările sufletești pe care
le transmite cititorului
Concluzie: Prin toate trăsăturile prezentate mai sus, poezia .... este un pastel.

Iarna
Vasile Alecsandri

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,


Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,


Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare


Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
Exersăm!
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la
specia pastel a textului dat. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale pastelului;
– să prezinți detaliat două trăsături ale pastelului, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Pastel de iarnă. Tablou de Anca Bulgaru