Sunteți pe pagina 1din 1

Principalele probleme actuale de geografie politică

A. CONFLICTE INTERNE ŞI EXTERNE

1. Conflictele interne
Cauze :-etnice, religioase, lingvistice, diferenţieri economice, comportamentul conducătorilor,
interese de grup, regimul politic.
Ex.: Sudan- regiunea Darfur, Filipine (majorit. catolică şi minorit. musulmană), Peru, Mexic
(aborigenii-săraci vs. guvern), Etiopia, Somalia (între diferite grupuri umane din cauza nivelului
scăzut de trai), Iran (conflicte religioase, şi regim politic dictatorial), Columbia (guvern vs. cartelul
drogurilor) Afghanistan (diverse grupuri armate luptă pt. putere), recent N Africii (Libia, Egipt
etc.) SV Asiei (Siria, Yemen).
2. Conflicte externe. Cauze : -regiunea comună de frontieră, etnice, religioase, economice;
religioasă, economică, India-Pakistan (regiunea Kashmir), Coreea deN –Coreea de S (ideologic).

B.UTILIZAREA APELOR ŞI RESURSELOR MARINE

1. Delimitari ale apelor marine


-marea teritorială (12mile marine de la ţărm(22km), domeniul suveranităţii statului respectiv)
-zona contiguă (12-24 mile (ţările nu au suveranitate deplină)
-zona economică exclusivă (200 mile marine, drept de exploatare economică)
-zona mărilor adânci (dincolo de 200 mile marine, „ marea liberă”, „zona economică liberă”)
2. Zonele economice exclusive
- problemă: delimitarea platformei continentale a unor şări suverane şi trasarea pe aceasta a
graniţelor maritime dintre state (ex. zona G.Persic, zăcămintele off-shore).
3. Apele internaţionale şi valorificarea resurselor marine
Probleme- accesul ţărilor la aceste suprafeţe acvatice pt. :
- extragerea nodulilor polimetalici - utilizarea resurselor energetice
- expl. resurselor dizolvate în apa mării - valorificarea resurselor biotice

C. GEOGRAFIA POLITICĂ A REGIUNILOR POLARE

1. Arctica – bazele militare (SUA şi Rusia) 2. Antarctica – interes economic


- patrimoniu comun al umanităţii, fără arme, liberă pt. cercetări ştiinţifice tuturor statelor.
- probleme (Chile, Argentina, Marea Britanie)

D. UTILIZAREA ŞI ACCESUL LA STRÂMTORI ŞI CANALE -str. Bosfor, Dardanele, Gibraltar, Ormuz etc.

E.GLOBALIZAREA ŞI IDENTIFICAREA STATELOR


Globalizarea=fenomen de extindere a dimensiunii unui fenomen (social, economic, ştiinţific,
tehnic sau al informaţiei).
-problemă: raportul dintre globalizare şi aportul specific al fiecărui stat la acest proces
Exemple ale raportului dintre globalizare şi stat: poluarea, izolaţionismul unor state,
sprijinirea terorismului, conflicte inter-ţări, lipsa voinţei politice pt. dezvoltare.

F. ABORDAREA ÎN COMUN A PRINCIPALELOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

Ex: -deşertificarea, schimbările climatice, poluarea aerului şi a apei, hazardele naturale,


tehnologice şi antropice, reducerea suprafeţelor forestiere, dezvoltarea durabilă, păstrarea
biodiversităţii, conflictele, supraînarmarea şi proliferarea armelor de distrugere în masă, utilizarea
resurselor naturale, agricultura şi alimentaţia, dezvoltarea urbană, comunicaţiile, terorismul.