Sunteți pe pagina 1din 2

REGULAMENT

CABINET PSIHOLOGIE – LOGOPEDIE

1. Copilul vine la ședințele de terapie logopedică alături de părinte / tutore sau însoțitor.
2. Durata și frecvența ședințelor se vor stabili de către părinți / însoțitor de comun acord
cu logopedul (1/2/3 ori pe săptămână, 30/45 minute).
3. Pe toată durata activității logopedice cu copilul, părintele / însoțitorul trebuie să
rămână, păstrând liniștea, în sala de așteptare / hol.
4. După finalizarea activităților specifice terapiei logopedice, fiecare părinte / însoțitor va
primi feedback și recomandări de lucru.
5. Dacă nu vă puteți prezenta la o oră stabilită, trebuie să contactați telefonic logopedul
pentru a anunța absența și momentul probabil al revenirii la ședințele de terapie
logopedică.
6. Primele ședințe de logopedie (în funcție de rezistența și nivelul de adaptare la
schimbare al copilului, precum și frecvența întâlnirilor – de la 1-2) vor fi de
acomodare copil - logoped. Rostul acestora este acela de cunoaștere reciprocă și
crearea unei relații. În lipsa creării acestei relații, nu se vor vedea rezultate, ci doar
frustrare din partea copilului care este „nevoit să realizeze” diverse activități indiferent
de dorința acestuia.
7. Copilul este pregătit de lucru efectiv din punct de vedere logopedic abia în momentul
în care îi face plăcere să vină la cabinet, la revederea logopedului sau atunci când
permite logopedului să se joace/să realizeze anumite activități împreună cu el (minim
3/ședință).
8. Copilul va testa cât i se permite de către logoped prin diverse metode, inclusiv plâns,
țipăt sau crize nervoase. Nu este nicio tragedie! Copilul este în regulă atât timp cât nu
se rănește sub orice formă.
!!!!VĂ ROG să înțelegeți că este parte din acomodare și că aceste momente vor
dispărea. Odată cu dispariția lor, treptat, vor apărea lucruri noi și bune pe care copilul
le va învăța.
9. Logopedul este la cabinet pentru copil și îi pune la dispoziție toate materialele pentru a
învăța zilnic ceva nou, mult sau puțin, în funcție de disponibilitatea copilului.
10. Logopedia implică anumite etape ce trebuie realizate în ordine!
 cunoașterea copilului și familiarizarea cu logopedul/cabinetul;
 stabilirea diagnosticului complex;
 dezvoltarea încrederii în sine;
 educarea respirației;
REGULAMENT

CABINET PSIHOLOGIE – LOGOPEDIE

 dezvoltarea mobilității generale (imitarea mișcărilor făcute de logoped);


 dezvoltarea mobilității aparatului fono-articulator prin mio-gimnastică
(exerciții ce implică mobilitatea limbii, maxilarului, obrajilor, buzelor);
 dezvoltarea auzului fonematic (accent pe sunete, onomatopee,
interjecții, silabe);
 emiterea sunetelor deficitare (alfabet);
 impostarea sunetelor deficitare (includerea sunetelor în silabe pentru
distingerea diferențelor sonore/vizuale; cuvinte scurte);
 automatizarea sunetelor deficitare (cuvinte, propoziții, texte).
11. Dacă părinții doresc să se introducă anumite obiecte în cadrul terapiei, iar logopedul
nu este de acord, este strict din motive profesionale.
12. Logopedul este deschis la orice întrebare și sprijin din partea familiei copilului, tocmai
pentru binele acestuia și dezvoltarea lui corectă/armonioasă.
13. Logopedul este un specialist, atestat și autorizat de instituții competente, cu acte
doveditoare, ceea ce înseamnă că este responsabil, un bun cunoscător în acest
domeniul și nu are nevoie de sugestii pentru „aplicarea” logopediei.
14. Părinții acceptă stilul de lucru al logopedului și îi permite desfășurarea ședinței de
terapie până la final, neintervenind deloc, doar dacă i se solicită de către logoped.
15. Dacă, sub orice motiv, părintele/ însoțitorul nu mai dorește continuarea terapiei
(comunicată doar la finalul ședinței), este liber să aleagă acest lucru dacă acesta
consideră că nu este benefică/eficientă pentru copil.
16. Părintele / însoțitorul copilului nu aduce prejudicii de nicio natură logopedului. Orice
nemulțumire se comunică personal/telefonic și se încheie colaborarea dacă se dorește
acest lucru.
17. Dacă părintele consideră că este nevoie de altcineva pentru ajutorul copilului, o poate
face cu toată libertatea și încrederea, însă și cu respect și fără jigniri directe și/sau
publice. Același lucru se respectă și de către logoped.
Sunt de acord cu cele de mai sus și mă oblig să le respect întocmai!

DATA, Semnătură logoped, Semnătură părinte/ însoțitor,