Sunteți pe pagina 1din 4

I RPP, Grupa ____

TS 2: Indicaţi pentru fiecare post de relaţii publice o persoană care îl ocupă sau l-a ocupat. Corelaţi
fiecare rol de relaţii publice cu o activitate de PR reflectată în mass-media
Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________

(1) Practicieni de relaţii publice


 Post: asistent/ consultant/ director relaţii clienţi
Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: brand manager


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: consilier personal


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: content writer


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: copywriter
Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: impresar
Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: lobbyist
Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: media planner


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

1
 Post: orator motivaţional (motivational speaker)
Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: organizator de evenimente (events planner)


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: purtător de cuvânt (spokesperson)


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

 Post: specialist în strângere de fonduri (fundraiser)


Numele şi prenumele persoanei care îl ocupă: ________________________________________
Scurtă prezentare a postului şi a persoanei care îl ocupă:

(2) Roluri şi activităţi de relaţii publice


(a) Roluri orientate spre stakeholderii interni (ex. manageri, angajaţi,…)
Instruirea (Training)
Definiţie

Mesaj publicat în media organizaţionale (ex. saitul organizaţiei, Intranet, broşură, buletin intern, afiş
etc.) sau în media de ştiri (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) care a fost folosit într-o activitate de
instruire sau care reflectă această activitate

Comentariu

Consilierea
Definiţie

Mesaj publicat în media organizaţionale (ex. saitul organizaţiei, Intranet, broşură, buletin intern, afiş
etc.) sau în media de ştiri (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) care a fost folosit într-o activitate de
consiliere sau care reflectă această activitate

Comentariu

Trierea informaţiilor (Gatekeeping)


Definiţie

2
Mesaj publicat în media organizaţionale (ex. saitul organizaţiei, Intranet, broşură, buletin intern, afiş
etc.) sau în media de ştiri (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) care a fost folosit într-o activitate de
triere a informaţiei sau care reflectă această activitate

Comentariu

(b) Roluri orientate spre stakeholderii externi (ex. clienţi, acţionari, publicul general,…)

Persuasiunea
Definiţie

Mesaj persuasiv publicat în mass-media (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) orientat spre influenţarea
publicului-ţintă (ex. acţionari, clienţi, investitori, publicul general etc.)

Comentariu

Avocaţia (Advocacy)
Definiţie

Mesaj persuasiv publicat în mass-media (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) centrat pe apărarea
intereselor clientului în faţa publicului-ţintă

Comentariu

Informare publică
Definiţie

Mesaj informativ (ex. comunicat de presă, anunţ, ştire etc.) publicat în mass-media (ex. ziare,
reviste, radio, TV, etc.)

Comentariu

Susţinerea unei cauze


Definiţie

Mesaj persuasiv publicat în mass-media (ex. ziare, reviste, radio, TV, etc.) centrat pe promovarea
unei cauze sociale (ex. protecţia mediului, combaterea încălzirii globale, susţinerea copiilor săraci
din mediul rural etc.)

Comentariu

3
Precizări: (1) Referatul va fi considerat realizat dacă acoperă cel puţin jumătate din posturile şi
rolurile menţionate; (2) Comentariile trebuie să fie succinte (5-7 rânduri); (3) Trebuie indicată sursa
mesajelor luate în considerare.