Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul tehnologic „Nicolai Nanu” - Brosteni

Nr......./……………………
Aprobat/respins,

Director,

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnata Adriana Gavril având funcția de profesor la Liceul tehnologic


„Nicolai Nanu" pentru buna desfășurare a activității curente, vă rog să aprobați
achiziționarea următoarelor materiale didactice:

Cantitate x
Nr. crt. Denumire material/produs U.M.
pret/buc
1 Modul substante chimice profesor gimnaziu buc 2 x 2028 lei
2 Modul substante organice pt profesor liceu Buc 1 x 3276 lei
3 Kit pt substante compuse - oxizi , acizi , baze , buc 2x 1248 lei
saruri
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL 9830

Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

Produsele solicitate sunt necesare pentru lucrarile de laborator conform programei


scolare ...............................................................................
Vă rugăm să achiziţionaţi produsele solicitate până la data de .................................................

Data: Semnătura,

.................................... ...................................

Flux: 1.Se întocmește de către semnatar; 2.Se obține nr. de înregistrare; 3.Se obține aprobarea
directorului/directorului adjunct;