Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul “Edu4Society” vizează racordarea la nevoile profunde ale societății moderne pentru o mai bună

coeziune socială, un comportament civic și o promovare activă a valorilor de echitate și dreptate socială.
Prin intermediul arhitecturii propuse, proiectul urmărește activarea potențialului de transferabilitate a
produselor intelectuale și către alte sectoare de activitate precum mediul de afaceri și educația adulților.
Responsabilitatea Socială este importantă pentru sustenabilitatea, competitivitatea și inovarea
organizațiilor din Uniunea Europeană.

Chestionar privind Responsabilitatea Socială a Organizațiilor


* - câmp obligatoriu
Adresa e-mail*:

Numele organizației*:

Sediul social*:
(inclusiv orașul)

Număr de angajați*: <10 angajați

11-50 angajați

51 - 250 angajați

> 250 angajați

Tipul organizației*: Societate comercială

Instituție publică

Organizație neguvernamentală (Asociație, Fundație)

1
Background
* - câmp obligatoriu Responsabilitatea socială a
companiei / organizației (CSR)
1. Sunteți familiarizați cu noțiunea de “Responsabilitatea (Corporate Social Responsibility)

Socială a Companiei?* Modelul responsabilității sociale


corporatiste este format din 4
In mare măsură elemente:
 Responsabilitatea economică
In mică măsură
 Responsabilitatea juridică
Deloc  Responsabilitatea etică
 Responsabilitatea filantropică
2. Sunteți informați cu privire la reglementările europene În spațiul UE este necesar ca agenții
economici să-și adapteze conduita în
privind “Responsabilitatea Socială a Organizației“?* sensul respectării exigențelor
responsabilității sociale.
Exemple de standarde și strategii
Da dezvoltate în UE privind CSR:
• ISO 26000:2010 clarifică ce este
responsabilitatea socială și cum se
Nu poate trece la acțiune concretă
pentru implementarea proiectelor
CSR.
• Strategia 2011-2014 privind CSR
3. definită de EU și Raportul consultarii
V-ați informat despre “Responsabilitatea socială a publice privind CSR din noiembrie
Organizației“ (CSR) din următoarele surse: 2014, sunt documente comunitare
care se pot consulta pe site-ul CE:
http://ec.europa.eu/growth/industry/
corporate-social-responsibility_ro
analizând informații obținute de pe Internet

studiind literatura de specialitate

urmând un curs de specialitate


nu ne-am informat deloc

4. Proiectele cu impact CSR în care a fost implicată Responsabilitatea filantropică:


Organizația Dumneavoastră in ultimii trei ani s-au adresat Fii un bun cetățean corporatist
către următoarele domenii: Contribuie cu resurse la comunitate,
îmbunătățește calitatea vieții
Domenii Filantropice

donații

sprijin acordat școlilor/universităților

sponsorizări evenimente artistice/sportive

organizare internship-uri/stagii de practică

Altele:

2
Background
Domenii legate de respectarea eticii: Responsabilitatea etică:
Fii etic
Obligația de a face ce e bine,
protecția mediului înconjurător drept și corect.
contribuie la îmbunătățirea calității vieții oriunde își

desfășoară activitatea compania

furnizarea de produse/servicii de cea mai bună calitate

sprijinirea inovării

sprijinirea creativității individuale

păstrarea unui mediu de muncă sigur

oferirea de oportunități egale fiecărui individ

stabilirea unor coduri de comportament etic

Altele:

Domenii legate de respectarea legii: Responsabilitatea legală:


Joacă după reguli
respectarea drepturilor angajaților

derularea raporturilor de muncă cu respectarea cadrului legal

transparență în achiziții

Altele:

Domenii legate de responsabilitatea economică: Responsabilitatea economică:


Fii profitabil
Vă rugăm listați pe scurt:

3
5. Enunțați problemele cu care v-ați confruntat în implementarea proiectelor CSR (in ordinea
importanței):

6. Care credeți că sunt domeniile în care organizația s-ar putea implica in proiecte cu impact CSR, în
următorii trei ani:

protecția mediului înconjurător

îmbunătățirea calității vieții oriunde își desfășoară activitatea organizația

furnizarea de produse/servicii de cea mai bună calitate

sprijinirea inovării

sprijinirea creativității individuale

păstrarea unui mediu de muncă sigur

oferirea de oportunități egale fiecărui individ

stabilirea unui cod de bune practici

stabilirea unui cod deontologic al angajatului

donații

sprijin acordat școlilor

sprijin acordat universităților

sponsorizări evenimente artistice/sportive

organizare internship-uri/stagii de practică

implicare în activități specifice economiei sociale

Altele:

4
7. Pentru fiecare din proiectele cu impact CSR în care sperați că se va implica organizația în
următorii trei ani, listate ca răspuns la întrebarea nr. 6, vă rugăm să ne menționați cine credeți că
vor fi beneficiarii:

8. Pentru fiecare din proiectele cu impact CSR în care sperați să se implice organizația în următorii
trei ani, listate ca răspuns la întrebarea nr. 6, vă rugăm să ne menționați cine considerați că
vor fi factorii interesați:

9. Ce cunoștințe considerați că sunt necesare celor care implementează proiecte CSR?

reglementări europene privind responsabilitatea socială a corporațiilor (CSR)

reglementări naționale privind responsabilitatea socială a corporațiilor (CSR)

reglementări privind protecția mediului

reglementări privind siguranța cetățeanului

standarde privind managementul calității si managementul riscului

standarde privind protecția mediului

cerințele standardului SA 8000 privind responsabilitatea spcială, respectiv: munca copiilor,

munca forțată și obligatorie, sănătate și securitate, discriminare, practici disciplinare etc.

standarde privind managementul inovării

linii directoare privind drepturile omului

principii și orientări în materia responsabilității sociale recunoscute la nivel internațional

responsabilitatea socială internațională și drepturile angajaților

metode de stimulare a comportamentului social responsabil al companiilor

documente strategice și instituții publice naționale cu atribuții în promovarea CSR

5
Alte cunoștințe pe care le considerați necesare:

10. Care credeți că ar fi canalele de învățare pentru transferul de competențe din domeniul CSR?

curs clasic (face to face)

e-learning

blended
11. Organizația este interesată de participarea la cursurile care se vor desfășura în cadrul
proiectului Edu4Society?

Da

Nu

12. Organizația a este interesată să primească informații privind derularea Edu4Society (newsletters)?
Da e-mail:

Nu

13. Organizația este interesată să primească invitații la evenimentele proiectului Edu4Society


(seminarii, cursuri etc.)?

Da

Nu
14. După părerea Dvs., responsabilitatea specifică a organizațiilor trebuie să fie:

obligatorie, reglementată prin acte normative

voluntară

Completarea chestionarului s-a încheiat. Mai este necesar să îl salvați și să îl transmiteți la una
din adresele de e-mail:
office@e-trainings.ro
sau
mjiordache@e-trainings.ro

Informațiile pe care ni le-ați transmis ne vor fi de un real folos. Vă mulțumim că v-ați alocat timp
pentru completarea acestui chestionar!

Echipa de experți a proiectului Edu4Society