Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău


Şcoala Gimnazială nr. 11 Buzău
Str. Chiristigii nr. 5
Tel. 0238 721 676

Organizator:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.11, Buzău
Str. Chiristigii nr. 5

Iniţiatori proiect:
Prof. Maria Panaite
Prof. înv. primar Daniela Albu

Titlul proiectului: ‘’ ARTA PRIN ORIGAMI ‘’


– Proiect interjudeţean – ediţia a II-a

TIPUL DE EDUCAŢIE: educatie cultural-artistica, şi educaţie


tehnologica;

ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Panaite Maria – coordonator
Prof. înv. primar- Albu Daniela - coordonator
Dir. Prof. POPA CONSTANTIN
Dir. adj. prof. TUDORICA VASILE
Dir. adj. prof. IFTIME TICUŢA
Prof. înv. primar Lupşan Mirela
Prof. înv. primar Lupşan Nicuşor
Prof. înv. primar Andronache Roxana
Prof. înv. primar Damian Angela

PARTENERI:
ARHIEPISCOPIA BUZAULUI SI VRANCEI;
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU;
PALATUL COPIILOR BUZĂU
ARGUMENT

Origami este o ocupatie universala pentru orice varsta: la orice etapa de dezvoltare a
copilului , adolescentului, tanarului, omului matur. Copiii admira grandoarea si vastele posibilitati
ale stravechii arte japoneze- origami- veche de peste 1000 de ani. O simpla bucata de hârtie
care se transforma intr- o floare, un animal sau un obiect util produce incantare , placere si
motivatie de a lucra. Plierea hartiei nu este doar lucru manual, ci necesita un aport considerabil’’
din partea creierului’’. Activitatea de tip origami dezvolta o serie de calitati morale: harnicie,
imaginatie creatoare, dragoste fata de natura, tenacitate, rabdare,etc. Totodata,contribuie la
dezvoltarea unor aptitudini si capacitati intelectuale,precum: indemanare , ingeniozitate,
capacitate de abstractizare , vedere bi si tridimensionala.
‘’ARTA PRIN ORIGAMI’’ isi propune sa lanseze un concurs de lucrari de tipurile: origami
modelator ( dintr-o singura bucata de hartie ) , origami geometric ( modele geometrice,
kusudama) si modular ( mai multe module imbinate).

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL : stimularea si valorificarea potentialului creativ al elevilor , prin utilizarea tehnicii


origami;
OBIECTIVE : formarea priceperilor si deprinderilor multiple de pliere , indemanare , simt practic
si estetic;
completarea , valorificarea si consolidarea cunostintelor de geometrie;
promovarea tinerelor talente;
GRUP TINTA: elevi din clasele pregătitoare, I- XII , din inv. special, preşcolari, cadre didactice
implicate, parinti;

SECTIUNI:
1. lucrari dintr-o singura bucata de hartie;
2. origami geometric, kusudama;
3. origami tridimensional,din module;

REGULAMENT:

Se pot inscrie elevi din clasele pregătitoare,I – XII , precum si din scolile din
Invatamantul Special , pe baza fisei de inscriere ce se afla in Anexa 1 .
Fiecare cadru didactic poate participa cu max. 3 lucrari pentru fiecare sectiune. In plicul
( coletul ) cu lucrari, trimiteţi acordul de parteneriat - Anexa 2 si un plic autoadresat,
timbrat , pentru trimiterea diplomelor, adeverintei pentru cadrele didactice indrumatoare.
Taxa de participare este de 8 lei pentru fiecare secţiune si se trimite in plicul (coletul) cu
lucrările.
Concurenții pot participa la 1 , 2 , sau la toate cele 3 secţiuni .
Lucrările se trimit pe adresa: prof. Panaite Maria , Scoala Gimnazială Nr. 11, str.
Chiristigii, nr. 5, O.P. nr. 3, cod postal 120024, Buzau, cu menţiunea :Pentru concursul :
’’Arta prin origami’’.
Pe fiecare lucrare (pe verso, sau dedesubt - origami modular ) se va scrie cu
majuscule: titlul lucrării, secţiunea, numele si prenumele elevului, clasa, scoala, localitatea,
numele si prenumele c. d . îndrumător .
Jurizarea se va face pe grupe de vârsta : clasa pregătitoare, I – II, III- IV, V-VIII, IX-XII,
Inv. Special si pe sectiuni . Se vor acorda premii I , II , III si mentiuni.

PROGRAMUL DE DESFASURARE:
Inscrierea si trimiterea lucrarilor:- 01. aprilie – 15 mai 2013;
Jurizarea : 16 – 20 mai;
Trimiterea diplomelor : 20- 31 mai;

EVALUARE: realizarea unei expozitii cu lucrarile premiate, realizarea portofoliului concursului,


realizarea de pliante, albume foto;

MEDIATIZARE SI DISEMINARE : Proiectul va fi postat pe Didactic. ro , pe site-ul scolii ,


prezentat in Comisii metodice si Cercul Pedagogic;

REZULTATE ASTEPTATE:
Petrecerea timpului liber in mod placut, organizarea de expozitii in scoli, la C C D ,
BUZAU, la ISJ, BUZAU, constituirea unor relatii de prietenie intre elevii Scolii Nr.11 , cu elevii
din alte scoli , organizarea de work-shop-uri pentru elevi , cadre didactice si parinti, .

SUSTENABILITATE: posibilitatea dezvoltarii proiectului la nivel national , lansarea ideii de


concurs direct , individual sau pe grupe, pentru elevi, cadre didactice si parinti;
ARTA PRIN ORIGAMI
Proiect interjudetean - ediţia a II-a
01 aprilie - 15 mai 2013

Anexa 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele îndrumătorului..........................................................................

Specialitatea:...............................................................................................................

Unitatea de învăţământ................................................................................................

Adresa e-mail îndrumător............................................................................................

Telefon fix/mobil.........................................................................................................

Adresa cadrului didactic îndrumător (unde se expediază diplomele):


.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele elevului Secţiunea Titlul lucrării


crt. Clasa

Semnătura cadrului didactic


Nr...................../........................... Nr...................../.....................
SCOALA GIMNAZIALĂ Nr.11 Buzău ……………………………………...
Loc. Buzău, Jud. Buzău Loc………………….
Jud………..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ………………. între şcolile:


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, BUZAU , iniţiator al proiectului
’’ARTA PRIN ORIGAMI’’, reprezentata de prof. POPA CONSTANTIN, in calitate de
director si prof. PANAITE MARIA / prof. înv. primar ALBU DANIELA in calitate de
coordonatori proiect;
Şcoala/Grădiniţa:……………………………………………………………………………
reprezentată de …………………………………………………………, în calitate de director
şi.................................................................................................în calitate de cadre didactice
îndrumătoare participante la concurs .
Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada anului şcolar 2012 – 2013.
Şcoala coordonatoare se obligă:
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele;
Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă să:
Să înscrie elevii în concurs;
Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute.
Să respecte prevederile regulamentului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr.11 Buzău
...........................................................
Director, Director,
Prof. POPA CONSTANTIN ..................................

S-ar putea să vă placă și