Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Oraşul Breaza

Tel. 0244340627, Fax 0244340907


e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com
web site: www.liceulteoreticurelvlaicu.ro

Planificarea şedinţelor cu părinţii


Clasa a III-a B- Anul şcolar: 2019 – 2020
Nr.
crt. Tema şedinţei Data Obiective Resurse
1. Prima zi de şcoală. Septembrie - prezentarea specificului fiecărei discipline referat
Regimul zilnic al 2019 care se studiază în clasa a III-a; chestionar
şcolarului - prezentarea normelor de protecţie a muncii şi
respectarea regulilor din Regulamentul de
ordine interioară;
- alegerea comitetului de părinţi al clasei.
2. Colaborarea dintre şcoală Octombrie - promovarea importanţei şcolii în viaţa referat
şi familie – condiţie 2019 copilului;
esenţială a actului - informarea părinţilor cu privire la importanţa
didactic implicării familiei în viaţa şcolii.
3. Valorile educative ale Noiembrie - informarea părinţilor cu privire la necesitatea prezentare
activităţilor din timpul 2019 existenţei timpului liber; ppt
liber - prezentarea modalităţilor de folosire a chestionar
timpului liber.
4. Prevenirea şi corectarea Decembrie - analiza situației școlare la sfârşit de semestru; referat
conduitelor greşite ale 2019 - eficientizarea colaborării dintre şcoală şi
copiilor familie.
5. A fi părinte – o profesie? Ianuarie - motivarea importanţei exemplului părinţilor referat
2020 în educarea copiilor;
- promovarea importanţei unui climat familial
potrivit pentru o educaţie adecvată.
6. Cât de bine ne cunoaştem Februarie - prezentarea drepturilor copiilor acasă şi la referat
copiii? 2020 şcoală; chestionar
- prezentarea îndatoririlor copiilor acasă şi la
şcoală.
7. Influenţele educative Martie - sensibilizarea părinţilor cu privire la prezentare
exercitate de mass-media 2020 respectarea recomandărilor privind limita de ppt
vârstă pentru vizionarea anumitor programe
TV;
- prezentarea consecinţelor nerespectării
acestora.
8. Sănătatea – lucrul cel mai Aprilie - stabilirea unui regim de muncă şi odihnă referat
de preţ 2020 corespunzător fiecărui copil; chestionar
- promovarea unei alimentaţii echilibrate
caloric.
9. Autoritate şi prietenie. Mai - prezentarea efectelor pozitive şi negative ale referat
Pedepse şi recompense 2020 autorităţii părinţilor;
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Oraşul Breaza
Tel. 0244340627, Fax 0244340907
e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com
web site: www.liceulteoreticurelvlaicu.ro

- analizarea măsurilor necesare privind


autoritatea faţă de copil.
10. Vacanţa mare – să ne Iunie - prezentarea Raportului de evaluare; prezentare
recreem împreună 2020 - motivarea necesităţii recreerii copiilor ppt
împreună cu părinţii.

Prof. înv. primar


Diana Corfu

S-ar putea să vă placă și