Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Şcoala
Clasa: a-VII-a
Profesor:
Unitatea de învăţare : Ritmul
Detaliere de conţinut: Masurile simple si compuse cu unitatea de
timp optimea- Masurile de 2\8 si 3\8
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Obiective de referinţă:
- să interpreteze vocal cântece în diferite măsuri;
- să utilizeze instrumente muzicale;
- să descopere în audiţie elementele de limbaj muzical învăţate;
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
. Sa recunoasca sa recunoasca dupa accente masurile de 2\8 si 3\8
2. Sa descifreze ritmic un cantec oferit de
manual
3. Sa exemplifice sa construiasca si sa delimiteze exercitii ritmice
4. Sa diferentieze sa compare si sa analizeze diferentele dintre
masuri.
1 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin
cântec, munca independentă.
2. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Activitati de invatare:
- exersare ritmică;
- citire şi aplicare în cântec şi exerciţiu;
- analizarea lucrărilor audiate
- acompanierea lucrărilor interpretate;

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului Timpul
LECŢIEI alocat
1.Moment Organizarea clasei pentru buna Preiau sarcinile
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
organizatoric psihică pentru o lecţie de muzică propuse de profesor

2.Verificarea temei şi Va pune întrebări legate de lecţia Răspund le întrebări


precedenta
a cunoştinţelor
teoretice

4. Anunţarea temei şi -Anunţa titlul lecţiei: „Masuri


simple si compuse cu unitatea de
a obiectivelor timp optimea – masurile de 2\8 si Notează în caiet
3\8 ” titlul lecţiei
-Se va enunta definitia masurii
„masura este gruparea ritmica
de timpi accentuati si
neaccentuati care se succed
periodic” Sunt atenţi si
- Măsura se notează prin doua colaborează cu
cifre una sub alta,imediat dupa
cheia sol. profesorul si
Cifra de sus arata numarul consemnează in
timpilor iar cea de jos arata
valoarea unitatii de timp caiete.
- --se va da definitia masurii de
doi timpi: „masura de doi timpi
este o grupare ritmica alcatuita
din doua unitati de timp-cu
intensitate diferita- una
accentuata una neaccentuata
- masura de 2\8 este
asemanatoare cu masura de 2\4
numai ca se canta mai vioi. Se
tacteaza la fel ca masura de 2\4
Schema de tactare a masurii de
2\8:

2
--Se va da definitia masurii de trei
timpi: „masura de trei timpi este o
grupare ritmica alcatuita din trei
unitati de timp-cu intensitate
diferita- prima accentuata iar
celalalte doua neaccentuate
Schema de tactare a masurii de
3\8:

- masura de 3\8 este


asemanatoare cu masura de 3\4
numai ca se canta mai vioi. Se
tacteaza la fel ca masura de 3\4.

5. Consolidarea Se va rezolva exercitiul de la pagina Sunt mai intai atenţi


19
conţinutului propus -
la profesor si apoi
repeta împreuna cu el

6. Evaluarea 10 - învăţarea întregului material


predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

3
7. Asigurarea feed-
back-ului