Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE OBSERVARE

 Numele, prenumele _________________________________________Vîrsta _______ clasa


__________ localitatea _____________________

 I. Dezvoltarea fizică a copilului

 1. Care este modalitatea de deplasare a copilului?

 2. Scrie singur/cu ajutorul cuiva? Care este vitezade scriere?

 3. Cum rezolvă dificultăţile în utilizarea grupuluisanitar (baia, WC-ul)?

 4. Este adaptat grupul sanitar la necesităţile copilului?

 5. Este implicat personalul ajutător (cadrul didactic de sprijin (CDS), asistentul personal) în
ajutorul fizic al copilului în școală?

 6. Cum se implică pedagogul și colegii de clasă însusţinerea copilului cu necesităţi speciale?

 II. Dezvoltarea intelectuală şi capacitatea de învăţare a copilului

1.Gradul de implicare la lecţii/activităţi

 (participă la discuţii; dorește să răspundă, ridicînd mîna; are răspunsuri pregătite)

2.Realizarea sarcinii didactice

 - înţelege conţinutul sarcinii- proiectează, realizează și evaluează


de sinestătător- realizează unele acţiuni după modelul (regu-la) propus de către învăţător- se
concentrează și își menţine atenţia asuprasarcinii de învăţare- depune eort pentru a depăși
dificultăţile laîndeplinirea sarcinii3. Prezenţa unui anumit nivel de cunoștinţe decultură generală
și de cunoștinţe școlare carenu solicită un nivel ridicat al proceselor gîndirii(

 cunoștinţe generale

4. Prezenţa unui anumit nivel de

 cunoștinţe practice

 (judecăţi ce ţin de evaluarea diverselor situ-aţii din viaţa cotidiană, situaţii sociale)

 5.Atenţia

 - se concentrează pentru o anumită perioadăde timp- volumul atenţiei- își distrage


atenţia repede, recvent în timpulrealizării sarcinii- predomină atenţia voluntară/involuntară
 6.

 Perceperea și spiritul de observare

 - identifică obiectul- stabilește elementele principale- deosebește însușirile de bază


ale unui obiect:culoarea, orma, mărimea

7.Realizarea calculului matematic și rezolvareade probleme

 - realizează calculul elementar, simplu- realizează raţionamente logice cu rezolvareasuccesivă a


mai multor operaţii8.

 8.Memoria- memorează ușor/dificil

 - predomină memorarea voluntară/involuntară

 - posedă anumite procedee de memorare

 - cît de mult memorează (volumul memoriei)

 III. Dezvoltarea socio-afectivă

 1. Starea dedispoziţie dominantă pe parcursulaflării la școală

 - liniștit- gălăgios- serios- distrat- timid2.

 Comunicarea

 • Predomină mijloacele de comunicare

 - verbale- nonverbale

 • În situaţii de soluţionare a conictelor

 - vine cu idei constructive- rămîne ca observator- se implică- evită astel de situaţii3.

 Atitudinea faţă de ceilalţi colegi

 - cooperantă- izolantă- acordă sprijin colegilor4.

 În caz de necesitate se adresează

 - colegilor- adulţilor- se descurcă singur- nu întreprinde nimic.

 Relaţiile cu adulţii

 - cum adresează întrebări- cum răspunde la întrebări