Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1

INDICATORI DE EXPLOATARE FOLOSIŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO DE MĂRFURI

OBIECTIV: Cunoaşterea principalilor indicatori de exploatare folosiţi în transportul rutier de


mărfuri şi aplicarea lor la analiza economică periodică a activităţii unei autobaze.

FUNDAMENT TEORETIC
Analiza economică financiară a activităţii unei întreprinderi de transport este de neconceput
fără folosirea unor indicatori de exploatare specifici, care sunt comuni până la un anumit grad
tuturor mijloacelor de transport. Cum transportul auto este cel mai răspândit în ţările
industrializate (şi nu numai), în cele ce urmează se vor prezenta principalii indicatori de
exploatare specifici acestui sistem de transport.

Documentul de bază al unui transport cu mijloace auto îl constituie FOAIA de PARCURS,


care conţine următoarele date: data, numărul de înmatriculare al autovehiculului, numele
şoferilor, ora plecării din autobază, locul de încărcare, sarcina utilă maximă, cantitatea de marfă
încărcată, felul mărfii, destinaţia transportului, distanţa în km, coeficientul de drum, timpul de
ajungere la destinaţie, certificarea descărcării (semnătura şi ştampila) de către beneficiar,
consumul de combustibil normat, etc. La fel şi pentru cursa de întoarcere.

Mijloace de urmărire a activităţii şoferului în parcurs. Pentru o urmărire eficace a


parcursului, fiecare autocamion trebuie să fie dotat cu un instrument special, comandat prin cablu
rotitor de arborele de ieşire din cutia de viteze, instrument numit TAHOGRAF, care înregistrează
automat mai mulţi parametri, şi anume:
 timpii de circulaţie şi staţionare;
 viteza de circulaţie în timpul parcursului;
 kilometrajul arătat de aparatul de bord.
La acestea se adaugă datele de identificare: numărul de identificare al autovehiculului şi
numărul foii de parcurs. Tahograful fiind sigilat, înregistrările lui sunt recunoscute de organele de
poliţie.

Clasificarea indicatorilor se face după mai multe criterii:


a. Timpul de utilizare a mijlocului de transport:

a.1) Coeficientul de utilizare a parcului:


A
CUP  za , unde: Aza – autovehicule zile active
Azi
Azi – autovehicule zile calendaristice

a.2) Coeficientul de stare tehnică a parcului:


A
CST  zb , unde: Azb – autovehicule zile bune
Azi

a.3) Coeficientul de utilizare a timpului unei zile de lucru:


Aoa
CUZ  , unde: Aoa – autovehicule ore active
Aoi
Aoi – autovehicule ore inventar

b. Modul de utilizare a parcursului:

b.1) Coeficient de utilizare a parcursului:


Lp
CUPs  , unde: Lp – parcurs cu încărcătură (productiv)
L
L – parcurs total

b.2) Parcursul mediu zilnic:


L
PMZ  tot , unde: Ltot – km parcurşi într-o anumită perioadă (an, trimestru, lună)
Za
Za – zile active în perioada considerată
Se calculează pentru un autovehicul sau pentru întregul parc.

b.3) Distanţa medie de transport:


nc

 Li , unde: nc

Dm  i 1  Li
i 1
- suma distanţelor parcurse pe cursă
nc
nc – numărul de curse

c. Utilizarea capacităţii de transport:

c.1) Coeficientul de utilizare a tonajului:


- pentru o cursă:
T
CUT  , unde: T – sarcina transportată
Tutil
Tutil – sarcina utilă maximă (posibil de încărcat)

- pentru mai multe curse:


nc

T i
CUT  i 1

ncTutil

c.2) Cantitatea de mărfuri transportată:

T = nc x Tutil x CUT = nc x Tp [tone],

unde: Tp – sarcina posibilă de încărcat (max.)


Se calculează pentru un autovehicul sau întregul parc pe o anumită perioadă de timp.
c.3) Volumul total al transportului (volumul prestaţiei):
Q = T x Lp x nc [tkm] – pentru o anumită perioadă de timp.
Se poate calcula pentru un autovehicul sau pentru întregul parc.

c.4) Coeficientul de utilizare a capacităţii de transport:


nc

Q nc

Q
i
, unde: , - volumul de transport în [tkm]
CUC  i 1
i 1
i
Q p nc
Qpnc – volumul posibil de transport în aceleaşi condiţii [tkm]

c.5) Viteza medie tehnică:


PMZ  km 
Vt  , unde: tc – timpul mediu de circulaţie în perioada considerată
t c  h 

c.6) Viteza medie de exploatare:


PMZ  km 
Ve  , unde: tm = tc + ts – timpul mediu efectiv în perioada considerată
t m  h 

c.7) Prestaţia orară specifică:


Q  tkm 
H 
t tot  h 

APLICAŢIE

O societate comercială de transporturi auto din Braşov are un parc compus din 15
autovehicule conform tabelului următor:

Categorie Bucăţi Masa totală Capacitatea de Vehicule


(coloană) [t] încărcare [t] disponibile*
1 3 40 25 2
2 5 16 10 5
3 5 8 4,5 4
*
) în stare de circulaţie

Situaţia operaţiilor de întreţinere


Numărul de km care mai pot fi parcurşi până la prima întreţinere rezultă din tabelul
următor:

Vehicule tip 1 Vehicule tip 2 Vehicule tip 3


Nr. crt. km Nr. crt.. km Nr. crt. km
1 2000 1 700 1 1900
2 1050 2 2100 2 4200
3 4350 3 5600 3 5300
4 3700 4 600
- - 5 100 - -

Durata unei întreţineri şi a unei revizii (inclusiv unele mici reparaţii) este de 24h (lucru în 2
schimburi).
Planul de transport pe luna octombrie 2006 asigurat prin contracte este arătat în tabelul
următor:

Nr. crt. Marfa Loc de Destinaţia Cantitatea Termen de


încărcare [t] livrare
1 Piese auto Codlea Stuttgart 70 Sfârşitul lunii
2 Cartofi Hărman Buzău 1100 Sfârşitul lunii
3 Cafea Munchen Braşov 84 Sfârşitul lunii
4 Porumb Buzău Hărman 1200 Sfârşitul lunii
5 Mărfuri generale Braşov Făgăraş 40 15.10.a.c.
6 Mărfuri generale Braşov Rupea 35 20.10.a.c.
7 Mărfuri generale Braşov Bran 20 25.10.a.c.
8 Mărfuri generale Braşov Înt.Buzău 30 31.10.a.c.

Se cer următoarele:
 Stabilirea planului de lucru pentru autovehiculele disponibile ale autobazei.
 Determinarea următorilor indici tehnico-economici:
a – coeficient de utilizare a parcului
b - coeficient de stare tehnică a parcului
c – coeficient de utilizare a timpului unei zile de lucru
d – coeficient de utilizare a parcursului
e – parcursul mediu zilnic
f – cantitatea de mărfuri transportate
g – volumul total al transportului
h – prestaţia orară specifică
i – distanţa medie de transport
j – coeficient de utilizare a tonajului
k – coeficient de utilizare a capacităţii de transport
l – viteza medie tehnică
m – viteza medie de exploatare