Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 4

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI FOLOSIŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO DE


PASAGERI

OBIECTIV: Cunoaşterea principalilor indicatori tehnico-economici folosiţi în transportul de


pasageri cu mijloace auto.

FUNDAMENT TEORETIC
Majoritatea indicatorilor care ajută la monitorizarea activităţii unei companii de transporturi
auto pentru pasageri sunt aceeaşi cu cei utilizaţi în transportul de mărfuri. Unii dintre aceşti
indicatori sunt specifici numai transportului de călători. Indicatorii tehnico-economici şi cei
specifici sunt următorii:

Indicatorii timpului de utilizare a mijloacelor de transport:


 coeficientul de utilizare a parcului CUP;
 coeficientul de stare tehnică a parcului CST;
 coeficientul de utilizare a timpului unei zile de lucru CUZ.

Indicatorii de utilizare a parcursului mijloacelor de transport:


 coeficientul de utilizare a parcursului CUPs;
 parcursul mediu zilnic PMZ;
 distanţa medie de transport Dm.

Indicatorii de utilizare a capacităţii mijloacelor de transport:


 coeficientul de utilizare a locurilor:

 Ce i
CUL  i 1
n , în care:
 Cp
i 1
i

Ce – numărul de călători transportaţi pe cursă


Cp – numărul de locuri disponibile
N – numărul de curse (sau de autovehicule).
CUL este supraunitar pentru autovehiculele de transport urbane, deoarece foarte mulţi
pasageri călătoresc în picioare; CUL≤1 pentru autovehiculele de transport interurban
(sau suburban).
 coeficientul de utilizare a capacităţii de transport

 Ce  Le
i i
CUC  i 1
n , în care:
 Cp
i 1
i  Lpi

Le – parcursul efectiv al călătorilor Ce


Lp – parcursul posibil al călătorilor Cp
CUC ≤ 1 se calculează pentru o anumită perioadă de timp: zi, lună, trimestru, an etc.

Indicatorii complementari se calculează pe baza coeficienţilor de mai sus:


 viteza medie tehnică, Vt
 viteza medie de exploatare, Ve
 volumul transportului de călători: Qc = C ∙ L [călători km]
 prestaţia orară specifică:
Q
H   calatorikm / h , în care: t este durata transportului.
t
Productivitatea transportului de călători:
Qc
pc  [călători km/loc capacitate]
Cp
pc se poate calcula pentru un autovehicul, notându-se cu pcA

Costul serviciilor de transport călători: Cc


Costul se compune din:
 costuri fixe CFC [lei/h]
 costuri variabile CVC [lei/km] sau [lei/căl.km].
Profitul brut şi net

APLICAŢIE

Să se stabilească graficul de circulaţie şi să se calculeze principalii indicatori tehnico-


economici specifici pentru o coloană de troleibuze, având ntot = 14 autovehicule, care acţionează
în Braşov pe linia 9 (stadionul Municipal – ASTRA), între orele 5 30 – 9. Prin sondaje s-a
determinat numărul de călători care apelează la serviciile acestei linii de troleibuze, rezultatele
sondajului fiind centralizate în următorul tabel:
Direcţia Direcţia
Nr STAD.MUNICIPAL-ROMAN S.A. ROMAN S.A.-STAD.MUNICIPAL
crt Tronson km Nr.călători Tronson km Nr.călători
530…7 7…8 530…7 7…8
1 Stad. Mun. – Crişan 2,5 120 50 Roman – Berzei 2,0 50 250
2 Stad. Mun. – Teatru 4,3 160 50 Roman – Hidrom. 4,7 30 100
3 Stad. Mun. – Hidrom. 5,8 150 50 Roman – Iorga 6,2 25 100
4 Stad. Mun. – Berzei 8,5 170 50 Roman – Crişan 8,0 30 50
5 Stad. Mun. – Roman 10,5 300 50 Roman – Stad. Mun. 10,5 20 50
6 Crişan – Teatru 1,8 150 50 Berzei – Hidrom. 2,7 40 50
7 Crişan – Hidrom 3,3 130 40 Berzei – Iorga 4,2 40 50
8 Crişan – Berzei 6,0 140 40 Berzei – Crişan 6,0 30 50
9 Crişan – Roman 8,0 180 20 Berzei – Stad. Mun. 8,5 50 50
10 Teatru – Hidrom. 1,5 150 50 Hidrom. – Iorga 1,5 100 40
11 Teatru – Berzei 4,2 100 40 Hidrom. – Crişan 3,3 50 40
12 Teatru – Roman 6,2 200 30 Hidrom. – Stad. Mun. 5,8 50 40
13 Hidrom. – Berzei 2,7 180 50 Iorga – Crişan 1,8 50 50
14 Hidrom. – Roman 4,7 150 40 Iorga – Stad. Mun. 4,3 50 50
15 Berzei – Roman 2,0 200 30 Crişan – Stad. Mun. 2,5 50 50
∑ = 2480; 640 ∑ = 665; 1020
Se dau următoarele date:
- capacitatea maximă de transport a unui troleibuz articulat este de C p = 100
locuri (pe scaune şi în picioare)
- timpul de parcurgere a traseului inclusiv opririle este ttot = 30 min.
- timpul unei opriri t0 = 45 secunde
- numărul de opriri n0 = 15
- numărul de troleibuze în stare de funcţionare ndisp = 12
- plasarea autovehiculelor la începerea programului:
 10 troleibuze în staţia Stad. Municipal
 2 troleibuze în staţia Roman S.A.
- costurile fixe pentru coloana de 14 troleibuze care deserveşte linia 9:
 amortizare 10 mil/zi
 salarii personal TESA 5,0 mil./zi
 întreţinere spaţii, reţele etc. 2,0 mil./zi
 Romtelecom 1,5 mil./zi
 Revizii planificate 4,0 mil./zi
Total 22,5 mil./zi
- cheltuieli variabile:
 salarii şoferi CV1 = 500.000 lei/zi (8ore)
 puterea motorului N = 150 kw
 costul CE CV2 = 3.000 lei/kwh