Sunteți pe pagina 1din 6

Literatura de specialitate identifica mai multe tipuri de consiliere (cf.

Adriana Baban,
2001, p. 16):
• informationala : ofera informatii pe domenii/teme specifice ;
• educationala: ofera repere psiho-educationale pentru sanatatea mentala, emotionala, fizica,
sociala si spirituala a copiilor si adolescentilor ;
• de dezvoltare personala : contribuie la formarea de abilitati si atitudini care sa permita o
functionare personala si sociala flexibila si eficienta in scopul atingerii starii de bine ;
• suportiva: ofera suport emotional, apreciativ si material;
• vocationaia: vizeaza dezvoltarea capacitatii de planificare a carierei;
• de criza: ofera asistenta psihologica persoanelor aflate in dificultate;
• Pastorala din perspectiva spirituala
Consilierea psihopedagogica poate fi definita ca fiind un proces prin care grupul de
elevi poate fi omogenizat si influentat cu scopul de a preveni situatiile de criza. In acest sens,
rolul consilierii este unul proactiv, adica urmareste dezvoltarea personala, educationala si
sociala a elevilor.
Consilierea scolara, ca proces intensiv de acordare a asistentei psihopedagogice elevilor,
are la baza legatura dintre familie – copil – scoala. Pentru desfasurarea unei educatii eficiente si
pentru optimizarea personalitatii copilului, aceasta legatura trebuie sa fie constanta si
armonioasa. Cu alte cuvinte, dezvoltarea armonioasa a personalitatii copilului, inlaturarea sau
ameliorarea comportamentelor dezadaptative care pot sa apara in cadrul acestui proces, cer cu
necesitate o activitate sistematica de consiliere si asistenta psihopedagogica la nivelul individului
si al grupurilor scolare. Importanta deosebita a actiunilor consilierii psihopedagogice este direct
proportionala cu valoarea pe care o are pentru scoala procesul de adaptare al copilului la
activitatile educative, de instruire, sociale.
2.Prezentati nivelurile de consiliere scolara;
Nivelurile de consiliere educationala:
a. Consilierea ca parte integranta a functiei didactice - metodica specifica
fiecarei discipline de invatamant.
b. Consilierea corelata cu functia didactica, caz in care este necesara o abilitare
suplimentara a cadrelor didactice.
c. Consilierea separata de functia didactica - este furnizata doar de psiholog.
Consilierea vocationala ofera informatii despre optiuni educationale si profesionale;
faciliteaza dezvoltarea personala pentru luarea unor decizii in concordanta cu aptitudinile
personale si realitatile sociale .
• Consilierea privind cariera asista individul in rezolvarea problemelor scolare,
profesionale, dezvolta si aplica interventii bazate pe cercetarile psihologiei
vocationale. Consilierea privind cariera = activitatea prin intermediul careia elevilor le
este facilitata cunoasterea obiectiva a propriilor capacitati, a competentelor si resurselor
personale.
• Orientarea vocationala {vocational guidance) este o forma de asistare in domeniul
carierei. Orientarea implica indrumarea clientului pentru a realiza decizii specifice.
3. Scopurile consilierii psihopedagogice. Enumerare si scurta argumentare;
Consilierea educationala poate fi definita ca o
relatie interumana de asistenta si suport dintre persoana
specializata in psihologia si consilierea educationala (profesorul-
consilier) si grupul de elevi, in scopul dezvoltarii personale si
preventiei situatiilor de criza. Consiliere educationala este activitatea prin intermediul careia
elevii, parintii si cadrele didactice devin constiente de factorii declansatori ai diferitelor
fenomene negative (Exemple de astfel de fenomene: delincventa juvenila, abandonul scolar
temporar sau definitiv, inadaptare la cerintele scolii, manifestarea agresivitatii etc.), cumulativ cu
identificarea variantelor actionale de prevenire/ameliorare/eliminare a acestora.
Obiectiv central al consilierii scolare: crearea premiselor necesare realizarii unui mediu
educogen, prin intermediul actiunii convergente a tuturor agentilor educationali implicati
in procesul educativ.
Trasaturile definitorii ale consilierii educationale sunt urmatoarele (P.M. Sanborn):
• este un proces de dezvoltare: prin activitatea de consiliere se initiaza un program care are
ca finalitate dezvoltarea personala, profesionala si sociala a persoanei;
• are un rol proactiv: ofera solutii, construieste proiecte de dezvoltare personala sau socio-
profesionala;
• implica responsabilitatea consilierului, oferind solutii care sa conduca la optimizarea
relatiei elev-scoala.
4.Caracteristicile activitatii de consiliere: asigurarile realizate de consilier;
PREGATIREA CONSILIERULUI
Consilierea este un proces complex care nu poate fi realizat intuitiv sau dupa simtul
comun. Consilierea incorporeaza informatii si metode din mai multe discipline
psihologice. Pregatirea consilierului presupune asimilarea unor repere teoretice si aplicative din
urmatoarele domenii:
• psihologia varstelor si a dezvoltarii
• psihologia personalitatii
• psihologia sociala
• teorii si tehnici de consiliere
• autocunoastere
Totodata, consilierea implica dezvoltarea unor atitudini si abilitati fundamentale, fara de care
procesul de consiliere nu poate duce la efectele conturate de insasi obiectivele consilierii.
Consilierul trebuie sa demonstreze capacitati empatice (empatia consta in capacitatea de a
percepe cadrul intern de referinta al interlocutorului, cu toate componentele emotionale ale
acestuia, fara a te identifica cu acesta.), capacitati care se dezvolta prin exersarea comunicarii
verbale si non-verbale eficiente.
Atitudinile fundamentale ale consilierului:
 Acceptarea neconditionata
 Empatia
 Congruenta
 Colaborarea
 Gandirea pozitiva
 Responsabilitatea
 Respectul
5.Realizati o comparatie intre Consiliere si Psihoterapie
Exista, de multe ori, confuzii intre ceea ce inseamna consiliere si ceea ce inseamna
psihoterapie. Deseori manualele destinate practicienilor din aceste domenii utilizeaza intr-o
maniera generica eticheta de „consiliere si psihoterapie”.
Daca terapia este un proces de tratarea deficientelor siimplica anamneza, diagnoza si
prognoza, consiliere psihologica este un proces focalizat pe autocunoastere si autoevaluare
obiectiva, cumulativ cu aspecte mentionate in cadrul consilierii educationale si a celei
privind carierea.
Paralela consiliere — terapie
CONSILIEREA TERAPIA
-Este orientata spre clienti. -Este centrata pe pacienti.

-Utilizeaza ipoteze socio-culturale, -Utilizeaza ipoteze strict medicale.


coroborat cu cele din sfera stiintelor educatiei.

-Este asociata cu procesul de invatare. -Este asociata cu procesul de vindecare.

-Este centrata pe comportamentul -Este centrata pe cazurile in care


normal sau pe disfunctii cu un caracter pasager, granita normalitatii a fost depasita, pe perturbari
deficiente care in general au fost generate de majore la nivelul
degradarea mediului educogen. personalitatii pacientului.

-Este indicata pentru -Este indicata pentru


problemele interpersonale problemele intrapersonale tin de structura
personalitatii (trairi afective, atitudini,
convingeri personale, ideal de viata).

-Subordoneaza preponderent sfera cognitiva -Subordoneaza preponderent sfera afectiva

- Presupune mai mult o schimbare evolutiva - Presupune mai mult o schimbare revolutiva

-Scopul consilierii este folosirea mai eficienta -Scopul psihoterapiei este restructurarea
a resurselor personale. personalitatii.
Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client, în cadrul căreia consilierul
asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale, emoţionale sau sociale. Consilierea 51 individuală se
desfăşoară în şedinţe care oferă clientului maximă confidenţialitate ceea ce permite explorarea ideilor,
sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o
echipă. Educatorul consilier va „proteja” clientul său, fie că acesta este părinte sau copil. În cadrul
primelor 2-3 şedinţe de consiliere individuală, consilierul se va axa pe construirea relaţiei terapeutice şi
definirea problemei. Pentru a ajuta ca problema să fie definită cu uşurinţă, consilierul trebuie să dea
dovadă de empatie, congruenţă, acceptare necondiţionată a clientului, colaborare şi gândire pozitivă.
Consilierul va discuta cu clientul despre expectanţe, confidenţialitatea şedinţelor individuale, cât şi a
celor de grup, obiectivele pe termen scurt şi pe termen lung, iar mai apoi i se va descrie in linii mari
despre şedinţele pe grup ce vor urma. În cadrul primelor 2-3 şedinţe de consiliere individuală, consilierul
se va axa pe construirea relaţiei terapeutice şi definirea problemei. Pentru a ajuta ca problema să fie
definită cu uşurinţă, consilierul trebuie să dea dovadă de empatie, congruenţă, acceptare
necondiţionată a clientului, colaborare şi gândire pozitivă. Consilierul va discuta cu clientul despre
expectanţe, confidenţialitatea şedinţelor individuale, cât şi a celor de grup, obiectivele pe termen scurt
şi pe termen lung, iar mai apoi i se va descrie in linii mari despre şedinţele pe grup ce vor urma.
Consilierea de grup presupune o relaţionare a consilierului cu un grup ai căror membri au o problemă
comună. Procesul de consiliere valorifică experienţa şi cunoştinţele fiecărei persoane asistate. La nivelul
grupului se stabileşte o reţea socială prin care sunt dezvoltate, pentru fiecare individ în parte, metodele
şi planurile de clarificare a situaţiei existente, ajungându-se la individualizarea problemei. Acest tip de
interacţiune contribuie nu numai la dezvoltarea individului dar şi a grupului ca întreg. În consilierea de
grup se cristalizează un sentiment de comunitate având la bază nevoia de afiliere, apartenenţă, se
clarifică dorinţe, nevoi şi opţiuni, iar autorealizarea pozitivă a fiecărui membru este raportată la
dinamica grupului. Obiectivele consilierii de grup vizează crearea unui mediu care să dezvolte
participanţilor capacitatea de a obţine informaţii şi abilităţi, de a-şi forma atitudini constructive. În
primele şedinţe de grup, la început se vor utiliza câteva metode de facilitare a interacţiunii şi comunicării
dintre elevi. Aceste metode sunt utilizate la începutul oricărei ore de consiliere în scopul realizării unei
atmosfere relaxante şi dezinhibate. Totodată, ele ajută la spargerea barierelor în relaţionarea
interpersonală şi în comunicare. Acestea ar putea fi : ghicirea unui cuvânt, cutremurul , oglinda,
bonboanele, pantomima etc. De asemenea ca şi metode şi tehnici de lucru în consiliere pe grupe se pot
utiliza jocul de rol, imageria, dezbaterea în grupuri şi perechi, problematizarea, evaluarea unor situaţii
problematice, comentarea unor texte şi imagini etc. În primele şedinţe de grup, la început se vor utiliza
câteva metode de facilitare a interacţiunii şi comunicării dintre elevi. Aceste metode sunt utilizate la
începutul oricărei ore de consiliere în scopul realizării unei atmosfere relaxante şi dezinhibate. Totodată,
ele ajută la spargerea barierelor în relaţionarea 52 interpersonală şi în comunicare. Acestea ar putea fi :
ghicirea unui cuvânt, cutremurul , oglinda, bonboanele, pantomima etc. De asemenea ca şi metode şi
tehnici de lucru în consiliere pe grupe se pot utiliza jocul de rol, imageria, dezbaterea în grupuri şi
perechi, problematizarea, evaluarea unor situaţii problematice, comentarea unor texte şi imagini etc.
Consilierea comunitară presupune implicarea în problemă a mai multor persoane care cunosc situaţia
din familie. Este foarte important ce atitudine vor lua membrii comunităţii în problema ştiută, care va fi
comportamentul membrilor comunitari. De reacţia acestora depinde dacă situaţia se agrevează sau se
stinge.