Sunteți pe pagina 1din 3

JOI, 14 NOIEMBRIE - SALA BANAT / THURSDAY, NOVEMBER 14 -

BANAT HALL
Sesiune postere - Cazuri clinice / Posters session - Clinic cases
Moderatori / Chair: To be announced

Posterele de la 1 la 4 (inclusiv) vor rula pe Plasma 1


1. Sindromul obezitate-hipoventilație- prezentare de caz / Obesity-hypoventilation syndrome - case
presentation - Claudia Magdalena Alexandru, Andreea Larisa Moldovan, Clement Eduard Beda,
Daniela Boișteanu

2. Tuberculoza cu determinare pulmonară și ganglionară – prezentare de caz clinic / Tuberculosis with


pulmonary and lymph node determination - clinical case presentation - Claudia Magdalena Alexandru,
Andreea Larisa Moldovan, Daniela Boișteanu, Clement Eduard Beda

3. Scleroza laterală amiotrofică și brohnopneumopatia obstructivă cronică. O asociere rară –


prezentare de caz / Amyotrophic lateral sclerosis and chronic obstructive pulmonary disease. A
rare association – case report - Amalia Ioana Găvriluț, Găvriluț Gabriel

4. Asocierea rară a unor afecțiuni complexe / Rare association of complex affections - Luiza
Iorga, Mara Bălteanu, Mihnea Orghidan, Beatrice Mahler

Posterele de la 5 la 8 (inclusiv) vor rula pe Plasma 2


5. Cancerul pulmonar la nefumatori - Prezentare de caz / Lung Cancer in Never Smokers - A
Case Report - Ramona Elena Nedelcu

6. Carcinomul adenoid chistic bronsic - o provocare diagnostică/ Challenging Diagnosis of


Adenoid Cystic Carcinoma of the Bronchus - Ramona Elena Nedelcu, Alina Stanca, Ioan
Cordoș, Ruxandra Ulmeanu

7. Diagnostic întârziat al sindromului Swyer-James-Macleod la adult/ Delayed diagnosis of


Swyer-James-Macleod syndrome in adult - Ramona Elena Nedelcu, Ruxandra Ulmeanu

8. Traheobronhomalacia la copii/ Traheobronhomalacia in children - Svetlana Şciuca, Rașcov


Victor, Tomacinschi Cristina, Cotoman Aliona, Rodica Selevestru
Posterele de la 9 la 11 (inclusiv) vor rula pe Plasma 3
9. Bronşiolita obliterantă în Sindromul Swyer-James-MacLeod/ Bronchiolitis obliterans in
Swyer-James-Macleod syndrome - Svetlana Şciuca, Rodica Selevestru, Cotoman Aliona, Guțu
Galina, Ada Negru
10. Coexistența tuberculozei pulmonare cu sarcoidoza - o dilemă diagnostică/ Coexistence of
pulmonary tuberculosis and sarcoidosis: a diagnostic dilemma - Irina Ionela Stoia Djeska,
Stelian Stoia Djeska
11. Infecția pulmonară cu pneumocystis jirovecii în imunodeficiența primară sindromul wiskott-
aldrich/ Pulmonary infection with pneumocystis jirovecii in wiskott-aldrich syndrome - Cristina
Tomacinschii, Rodica Selevestru, Vitalie Bologa, Svetlana Sciuca

VINERI, 15 NOIEMBRIE - SALA BANAT / FRIDAY, NOVEMBER 15 -


BANAT HALL
Sesiune postere - Studii, metode de diagnostic / Posters session - Studies,
diagnosis methods
Moderatori / Chair: To be announced

Posterele de la 1 la 4 (inclusiv) vor rula pe Plasma 1


1. Capacitatea de difuziune pulmonară la pacienții cu fibroza chistică / Lung diffusion capacity
in patients with cystic fibrosis - Svetlana Șciuca, Scaletchi Valentina, Balanetchi Ludmila, Elena
Papadie, Aliona Cotoman, Adam Ianoș, Selevestru Rodica
2. Manifestări bronhopulmonare în imunodeficiențele primare la copii / Bronhopulmonary
manifestations of primary immunodeficiencies in children - Svetlana Șciuca, Cristina
Tomacinschii, Ana Ceban, Rodica Selevestru
3. Caracteristici bronhoscopice în aspirații de corpi străini organici în căile respiratorii la copil /
The endoscopic characteristic in the aspiration of organic foreign bodies in the children’s
bronchial tree - Victor Rașcov, Iná Garbi, Valentina Rașcov, Rodica Selevestru, Svetlana Șciuca
4. Sindromul de Apnee obstructivă de somn la subiecții non-obezi - un fenotip distinct /
Obstructive Sleep Apnea Syndrome in non-obese subjects - a distinct phenotype - Ramona Elena
Nedelcu, Florin Dumitru Mihălțan

Posterele de la 5 la 8 (inclusiv) vor rula pe Plasma 2


5. Atitudini terapeutice în “Non-Small Cell Lung Cancer” incipient rezecat non-anatomic / Early
Stage Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) resected non-anatomically – variants of therapeutic
management - Natalia Motas, Mihnea Davidescu, Corina Bluoss, Ovidiu Rus, Elena Jianu,
Veronica Manolache, Mădălina Iliescu, Vlad Alexe, Maria Lungu, David Achim, Teodor Horvat

6. Chirurgia Toracică Video-Asistată (CTVA) uniportală în 2019 la Institutul Oncologic București


/ Uniportal Video-Assisted Thoracic Surgery (uni-VATS) in 2019 at Institute of Oncology
Bucharest - Natalia Motas, Veronica Manolache, Ovidiu Rus, Mihnea Davidescu, Elena Jianu,
Mădălina Iliescu, Vlad Alexe, Maria Lungu, Teodor Horvat
7. Complianța CPAP la pacienții cu apnee obstructivă în somn în funcție de tipul de mască utilizată
/ CPAP compliance in obstructive sleep apnea patients according to the type of mask used - George
Mihele, Lavinia Davidescu

8. Valoarea EBUS-TBNA în diagnosticul limfomului / The contribution of EBUS-TBNA in the


diagnosis of lymphoma - Antonia Haranguș, Mărioara Șimon, Lăcrămioara Toma, Ioan Șimon

Posterele de la 9 la 12 (inclusiv) vor rula pe Plasma 3

9. Efectele tratamentului cu CPAP pe termen lung asupra frecvenței cardiace la pacienții cu


sindrom de apnee în somn și hipertensiune rezistentă – un studiu retrospectiv de tip caz-control /
Long-term effects of CPAP therapy on heart rate in patients with resistant hypertension and
obstructive sleep apnea - a retrospective case-control study - S. Frent, V. Tudorache, C.
Ardelean, I. Marincu, C. Serban, S. Mihăicuță
10. Tratamentul pe termen lung cu CPAP la pacienții cu sindrom de apnee în somn și
hipertensiune rezistentă ar putea contribui în mod independent la reducerea indicelui de masă
corporală / Long-term CPAP therapy in patients with Obstructive Sleep Apnea and Resistant
Hypertension may independently contribute to BMI reduction - S. Frent, V. Tudorache, I.
Marincu, C. Serban, S. Mihăicuță
11. Displazia bronhopulmonară la copii / The bronchopulmonary dysplasia in children - Aliona
Cotoman, Selevestru Rodica, Mariana Ceahlau, Svetlana Şciuca

12. Calitatea vieții pacienților români cu tuberculoză sensibilă și multi-drog rezistentă în timpul și
după tratament / Quality of life of sensitive and multidrug-resistant tuberculosis patients in romania
during and after treatment - Teodora Butnaru, Florin Mihălțan

S-ar putea să vă placă și