Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Data: 18.11.2008
Instituţia Scoala Gimnaziala Nr. 1, Tandarei
Clasa : a III-a
Disciplina: Limba română
Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor
Timpul: 45 min.

Subiectul: Poezia „Balada unui greier mic” de George Topîrceanu. Comunicare în baza
textului

Nivelul experienţei la tema dată:


o Elevii trebuie să cunoască de la lecţiile precedente şi să aplice corect
mijloace expresive ale vorbirii (ritmul, intonaţie, intensitate),
o să deosebească tipurile de comunicare (în proză, în versuri)

Obiective de referinţă:
 Să deosebească poezia de alte specii literare, evidenţiind trăsăturile ei caracteristice;
 Să citească expresiv un text literar, modelînd vocea conform mijloacelor expresive ale
vorbirii;
 Să-şi dezvolte imaginaţia reproductivă şi creaţia în baza celor zugrăvite în poezie.

Obiective operaţionale:
O1 – să deducă independent anumite idei;
O2 – să colaboreze cu colegii în grup;
O3 – să citească cursiv, expresiv poezia;
O4 – să aprecieze valoric activitatea;
O5 – să precizeze, cu ajutorul textului, caracteristicile anotimpului toamna.

Aspecte de motivare:
o Intrinsecă - imaginile video, secvenţele video să le stimuleze interesul
elevilor pentru studiul textului literar;

1
Strategii didactice:

a) Metode şi procedee de predare –învăţare:


 Expozitive - problematizare,
 Conversative – dialogul,
 De învăţare după un text scris – lucrul cu manualul, lectura,
activităţi cu întrebări şi situaţii de problemă,
 Mediate – instruirea programată, alegerea multiplă, autoinstruirea
 De explorare a realităţii – descoperirea, analiza, sinteza, observaţia,
 Bazate pe acţiune – dramatizare, joc de rol
 Integrative – lucrul în grup

b) Tehnici didactice:
 Salutul
 „Plicul cu întrebări”
 „Soarele literar”
 Lectura „ştafetă”, „selectivă”
 „Pălăriile gînditoare”
 „Cadranele atitudinale”
 Păianjenul mic
 Diamantul
 „Reportajul”

c) Metode de evaluare:
 Observarea curentă
 Verificarea orală
 Aprecieri verbale şi prin strîngere de mînă
 Probă aplicativă
 Tehnica sendwich
 Autoevaluare

d) Mijloace de învăţămînt:
 Mijloace de învăţămînt obiectuale – tablă, foi albe AX4, carioci,
creioane, mînuţe decupate, plic, fişă cu întrebări şi răspunsuri, fişe
pentru lucrul în grup şi independent, manualul, pălării de diferite
culori, expresii de buzunar;
 Mijloace de învăţămînt–imagistice – planşă cu imaginea Zînei
Toamnă, frunze decupate;
 MTI – casetofon, casetă cu înregistrarea melodiei, lap-top,
proiector, ecran, materiale în PPS

2
e) Forme de organizare:
 Frontal (macrogrupuri)
 În trei grupuri (microgrupuri)
 Independentă

Metode de evaluare:
f) Tipuri de evaluare
 iniţială
 formativă
 sumativă

Suport bibliografic:
 Curriculum şcolar, clasele I -IV, Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
 Niculcea T., Marin M., Limba română, manual cl. III, Cartier,
2007.
 Niculcea T., Marin M., Limba română, Ghid pentru învăţători, cl.
III, Cartier, 2007.
 www.didactic.ro

3
Demersul lecţiei

Obiective operaţionale

Dozarea
Tehnologii didactice

Evaluare
Predare - învăţare

Forme

mijloace
Metode şi
procedee
Evenimente
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
instrucţionale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frontal
Salutul, dialogul.
Captarea - Bună ziua, zi frumoasă de - Bine te-am gasit, clasă 1
atenţiei octombrie. luminoasă.
- Bună ziua, colibă
albastră.
- Bine te-am găsit, d-nă
- Bine aţi venit, greieraşi şi învăţătoare.
furnicuţe, sunteţi gata să - Sigur, ca albinele în
începem munca? luncă.
- Vă urez succes, atenţie şi o
zi bună în continuare.

4
Activitate frontală
Observaţia, descoperirea, lectura

decupatePlanşă cu imaginea Zînei Toamnă, frunze


Anunţarea - Priviţi atent în jurul vostru. 2
obiectivelor şi Ce vedeţi pe bănci? - Frunze.
a subiectului - Ale cui credeţi că sînt - Frunzele sînt ale toamnei.
lecţiei frunzele?
- Vă propun să le strîngem şi
să i le întoarcem. - Elevii vor citi obiectivele
Elevii împreună cu scrise pe frunze:
învăţătoarea strîng frunzele. Să citim;
Pe unele din ele sînt scrise Să descriem;
obiectivele lecţiei. Frunzele Să cercetăm;
se afişează pe tablă, pe Să scriem;
imaginea Zînei Toamnă. Să desenăm;
Să dramatizăm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Toate aceste activităţi le
vom lucra în cadrul lecţiei de
azi, care are subiectul: Poezia
„Balada unui greier mic” de
George Topîrceanu.
Comunicare în baza textului.

5
Activitate individuală
Plicul cu întrebări, tehnica

Plic, întrebare, mînuţe decupate

Evaluare iniţială
Prezentarea Activitate de prezumţie: 3
optimă a O1 plicul în care se află ceva.

„Soarele literar”
conţinutului - Cum credeţi, elevi, ce se - O poezie, o afirmaţie, o
află în acest plic? ghicitoare, o întrebare etc.
- În plic se află întrebarea:
Cum este toamna? Scriu răspunsurile pe
Răspundeţi la această mînuţele decupate. Le
întrebare folosindu-vă de afişează la tablă sub formă
poezia „Balada unui greier de cerc.
mic” de George Topîrceanu.
Înscrieţi răspunsurile pe
mînuţele decupate.

Activitate frontală

Material PPS, proiector, lap-top


Instruirea programată, activitate cu
- Acum, vă rog să fiţi atenţi la 10

Curentă
întrebări şi situaţie de problemă
ecranul de la tablă.
Se prezintă materialul în PPS.
Să răspundem la
întrebări:
- Care este titlul poeziei? - „Balada unui greier mic”
- Cine este autorul? - George Topîrceanu
O5 - Ce anotimp este prezentat în - Toamna
poezie?
- Ce sentimente ţi-a trezit - Tristeţe, bucurie, fericire,
lectura acestui fragment de mîhnire etc.
poezie?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
Material PPS, proiector, lap-top
Activitate frontală reprezentată de cîte un membru al grupului
Instruirea programată, dialogul, alegerea multiplă, analiza, sinteza
O5 Bifaţi semnele sosirii

Curentă
toamnei: Copiii răspund:
Este cald
Cade bruma Cade bruma
Se îngălbenesc frunzele Se îngălbenesc frunzele
Plouă des Plouă des
Vremea se răceşte Vremea se răceşte
Zilele devin mai scurte Zilele devin mai scurte
Ninge Pleacă păsările călătoare
Pleacă păsările călătoare Animalele îşi fac provizii
Înmuguresc pomii
Animalele îşi fac provizii

Alegeţi lunile de Copiii aleg:


toamnă.
Iunie Octombrie Septembrie
Septembrie Iulie Octombrie
Decembrie Noiembrie Noiembrie
August Mai

Alegeţi răspunsurile
corecte. Darurile Copiii aleg:
toamnei sînt:
Fructele Fructele
Culorile minunate ale pomilor Legumele
Ploile Cerealele
Zăpezile
Legumele
Cerealele

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7
Material PPS, proiector, lap-top
Activitate frontală reprezentată de cîte un membru al grupului
Instruirea programată, problematizare, alegerea multiplă, analiza
O5 Completaţi:

Curentă
Toamna a colorat natura ca un Copiii răspund:
adevărat... (focul, pictor, Pictor
aurul, oameni)
Pomii sînt îmbrăcaţi cu haine
galbene şi ruginii ca niste... Oameni
(focul, pictor, aurul, oameni)
Merele sînt roşii ca... (focul,
pictor, aurul, oameni) Focul
Perele sînt galbene ca...
(focul, pictor, aurul, oameni) Aurul

Toamna a venit... Copiii vor raspunde:


Peste dealuri zgribulite
Peste ţarini zdrenţuite Peste dealuri zgribulite
Deodată Peste ţarini zdrenţuite
Fericită Deodată
Blestemînd şi lăcrămînd Blestemînd şi lăcrămînd
Cu straie multicolore Cu straie multicolore

Notă: Pentru fiecare răspuns


corect grupurile vor primi cîte
un cerculeţ de diferite culori.

8
Lectura ştafetă, selectivă,

Manualul
Dirijarea O3 Lectura ştafetă a poeziei. 5

Frontală

Formativă
învăţării
- Găseşte în text descrierea Copiii citesc fragmentul.

dramatizare
greieraşului. Citeşte-o
expresiv.
- Dramatizaţi fragmentul în Dramatizează fragmentul.
care greieraşul vorbeşte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tehnica „Pălăriile gînditoare”, problematizare,

Lucrul pe grupe

Formativă
Pălării de diferite culori
O2 - Jucaţi rolul pălăriilor 5
gînditoare. Joacă rolul pălăriilor
gînditoare utilizînd expresii
* Pălăria albă – povesteşte de buzunar propuse.

analiză, sinteză, joc de rol


situaţia greieraşului.
* Pălăria roşie – Ce
sentimente îţi trezeşte situaţia
greieraşului?
* Pălăria neagră – Ce
atitudine ai tu faţă de
greieraş? (dezaprobă)
* Pălăria verde – Cum ai fi
procedat tu în locul
greieraşului?
* Pălăria galbenă – Găseşte
un alt final al poeziei.
* Pălăria albastră –
Generalizează activitatea.

9
atitudinale,

Frontal

Curentă
Expresii de buzunar
Cadranele
O4 - Să apreciem activitatea Apreciază activitatea 2
pălăriilor gînditoare folosind pălăriilor
expresiile din cadranele

aprecierea
atitudinale.

Obţinerea - Dragi elevi, greieraşul 5


performanţelor nostru merge şi el la şcoală. A
primit cîteva însărcinări şi nu
ştie cum să le rezolve. Ce
ziceţi, îl ajutăm?
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
Activitate în grup

Fişe cu însărcinări, manual, carioci, creioane colorate

Orală, verbală, apreciere reciprocă


Lucrul în grup, păianjenul mic, diamantul, problematizare, lucrul cu manualul
O2 Lucrul în grup
Grupul I
Completaţi schema cu cuvinte Completează cu cuvinte
din text: din text care arată obiecte,
acţiuni şi însuşiri.
BALADA UNUI
GREIER MIC

O
A Î

Grupul II
Completaţi diamantul
Completează cu:
2 însuşiri ale
greieraşul greieraşului
3 acţiuni ale
greieraşului
O propoziţie din
patru cuvinte despre
greieraş.
Sinonim al
cuvîntului sau un
verb la gerunziu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11
Activitate în grup
Lucrul în grup, problematizare

colorateFişe pentru lucrul în grup, creioane

Orală, verbală, apreciere reciprocă


Grupul III
Cum crezi ce este toamna? Să aleagă una din sugestii
Sugestii: sau toate şi să motiveze
 O elevă veselă. alegerea.
 Una dintre fiicele
anului. Ilustrează anotimpul
 O zînă a recoltelor toamna.
bogate.
 O prinţesă dintr-un
castel vrăjit.
Ilustraţi anotimpul toamna.

12
Activitate frontală
Autoinstruire, joc de rol, tehnica „Reportajul”

Apreciere verbală
Fişe cu întrebări şi răspunsuri
O1 - Vă propun să jucaţi astăzi Elevii primesc fişe cu 5
rolul de corespondent sau de întrebări sau răspunsuri.
scriitor. Corespondentul va Eu consider că
adresa întrebările, iar fiecare îşi are rostul
scriitorul va răspunde. său în lume.
Domnule scriitor, cum Greieraşul trebuie să
credeţi e bine că cînte vara.
greieraşul a cîntat toată Pentru mine
vara şi acum nu are ce anotimpul toamna
mînca? este o perioadă
Domnule scriitor, d-ră frumoasă a anului şi
ce atitudine aveţi faţă mai ales că atunci se
de anotimpul toamna? culeg roadele unui
Iubite scriitor, aş vrea an întreg.
să ştiu ce l-aţi sfătui pe L-aş sfătui pe
greieraş? greieraş să meargă la
vecina furnică că ea
e bună la inimă şi o
să-l primească la ea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
Apreciere prin strîngerea mîinii

Activitate independentă

Fişe pentru lucru independent


Evaluarea O4 - Veţi primi acum nişte fişe pe Completează desenul 5

Finală
lecţiei care le veţi completa conform criteriilor:
respectînd indicaţiile. Pe diplomă: Azi la lecţia
de.... am aflat.....
Pe burtică: Deja ştiu că....
Pe inimă: Mi-a plăcut...
Pe piciorul stîng: Nu am
înţeles...
Pe piciorul drept: Consider
că am lucrat de nota....

Tehnica sendwich
Apreciere Apreciere prin strîngerea Copiii interpretează 3
mîinii. cîntecul „Greieraşul”
pentru ca acesta să nu mai
Teme pentru Desenează greieraşul după fie trist.
acasă imaginaţia ta.

14