Sunteți pe pagina 1din 3

Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr.

4, Judeţul Iaşi, cod 705200


Telefon / Fax: 0232 762637; E-mail: contact@colegiulsadoveanu.ro

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA APLICATA


“SPERANTE OLIMPICE”-EDITIA a XIX-a, 02.11.2019

SUBIECTE CLASA A IV-A

Subiectul I
1. Produsul a doua numere este 77. Daca se aduna 5 la primul numar, produsul devine 112.
Aflati cele doua numere.
2. Bunicul are atatia ani cate luni are nepotelul lui, iar impreuna au 78 de ani. Cati ani are
fiecare?
3. Determinati numerele natural 𝑎, 𝑏, 𝑐 daca 4𝑎𝑐 + 6𝑏𝑐 − 16𝑐 = 60 si 2𝑎 + 3𝑏 = 13.
Subiectul II
1. Se considera sirul de numere naturale:
7; 18; 29; 40; 51; …
a) Aflati al 317-lea termen al sirului.
b) Stabiliti daca numerele 2019, 2020 sunt termeni ai sirului.
c) Calculati suma primilor 25 de termeni ai sirului.
Subiectul III
1. Suma a sapte numere este 360. Aratati ca produsul celor sapte numere nu se poate termina cu
87.
2. Doua numere naturale sunt scrise numai cu cifrele 2,3,7 si 8. Poate fi unul dintre numere de 7
ori mai mare decat celalalt?
3. Impartind numarul natural 𝑝 la numarul natural 𝑟 obtinem catul 7 si restul 30. Sa se afle
produsul 𝑝 ⋅ 𝑟, daca 𝑝 − 2𝑟 < 200.

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 2 ore
Fiecare subiect va fi notat cu cate 7 puncte.
Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr. 4, Judeţul Iaşi, cod 705200
Telefon / Fax: 0232 762637; E-mail: contact@colegiulsadoveanu.ro

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA APLICATA


“SPERANTE OLIMPICE”-EDITIA a XIX-a, 02.11.2019
clasa a IV-a
BAREM

Subiectul I
1. Fie 𝑎, 𝑏 cele doua numere, avem
𝑎 ⋅ 𝑏 = 77, (𝑎 + 5) ⋅ 𝑏 =
112……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..1p
𝑎𝑏 + 5𝑏 = 112, 77 + 5𝑏 =
112………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………1
p
Finalizare: 𝑎 = 11, 𝑏 =
7……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
……1p
2. 𝑏 varsta bunicului, 𝑛 varsta nepotului in ani avem 𝑏 = 12𝑛 si
13𝑛 =
78…….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
……………………………………1p
Finalizare: 𝑏 = 12𝑛 si 𝑛=
6 𝑎𝑛𝑖………………...…………..…………..………………………………….…………1p
3. Putem scrie
2𝑐 ⋅ (2𝑎 + 3𝑏) − 16𝑐 = 60 26𝑐 − 16𝑐 =
60……..…………..………………………………….…………….1p
Finalizare: 𝑎 = 2, 𝑏 = 3, 𝑐 = 6 𝑠𝑎𝑢 𝑎 = 5, 𝑏 = 1, 𝑐 =
6…..………………………………….……………..1p
Subiectul II
1. Termenul cautat este 11 ⋅ 316 + 7 =
3483……..…..…………………………………….….……………..2p
2. 2019 = 183 ⋅ 11 +
6 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖………………………………….………….….………………….
1p
2020 = 183 ⋅ 11 +
7 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖………………………………….…….………….….………………
….1p
3. 𝑆 = (11 ⋅ 0 + 7) + (11 ⋅ 1 + 7) + (11 ⋅ 2 + 7) + ⋯ + (11 ⋅ 24 +
7)……………………………………1p
𝑆 = 11 ⋅ (1 + 2 + 3 + ⋯ + 24) + 7 ⋅
25………………………………….…………..….………….….………………….1p
Finalizare 𝑆=
3475………………………………….…………..….………….….……………………………
…………………….1p
Subiectul III
1. Cel putin un termen al sumei este numar
par……………………………………………………1p
Produsul va fi numar par, deci nu se poate termina in 87……………….…….1p
2. Fie 𝑥, 𝑦 cele doua numere, daca am avea 𝑥 = 7𝑦, atunci daca ultima cifra a lui 𝑦 este 2, atunci
ultima cifra a lui 𝑥 va fi 4(nu se poate 𝑥 scrie folosind cifrele
2,3,7,8)……………….…………….…………….…………….…………….…………….……
…..1p
Finalizare: Analizeaza celelalte trei cazuri.
Trage concluzia ca raspunsul este negativ.
……….…………….…………….…………….……..1p
3. Avem
𝑝 = 7𝑟 + 30, 𝑟 > 30 (1)
𝑝 − 2𝑟 = 5𝑟 +
30………………………………………………………………………………………………
…………………………………1p
𝑝 − 2𝑟 < 200, deci 5𝑟 + 30 < 200 rezulta 𝑟 <
34 (2)………………………..…………..………….1p
Din (1) si (2) obtinem
Finalizare: 𝑟 = 31, 𝑝 = 247, 𝑝 ⋅ 𝑟 = 7657
𝑟 = 32, 𝑝 = 254, 𝑝 ⋅ 𝑟 = 8128
𝑟 = 33, 𝑝 = 261, 𝑝 ⋅ 𝑟 =
8613………………………………………………………………………………1p