Sunteți pe pagina 1din 5

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI SI SERVICII -FIN 1

CENTRALIZATOR
Proiectarea si executia rezervoarelor rectangulare inchise - HABE

VALOARE TOTALA aferenta cantitatii


Tip haba maxime estimate de lucrari si servicii
(lei, fara TVA)
H10 -
H20 -
H30 -
H50 -
VALOARE TOTALA aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara
TVA), fara procentul de diverse si nepravazute -
Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute [10%] din valoarea totata
aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara TVA)
-
Pret total Oferta aferent cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii inclusiv
procentul de 10% aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute (lei,fara TVA)
-

Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sa semneze in numele Ofertantului]

1/5
H10
Estimare
Valoare totala aferenta
cantitati pentru Pret unitar (lei,
Lucrari si Servicii Elemente Descriere U.M. cantitatii estimate in scopul
scopul evaluarii fara TVA)
evaluarii (lei, fara TVA)

Proiectare de detaliu a habei si a fundatiei de


Servicii de proiectare beton / fundatiei din dale de beton, constituind
Documentatia tehnica de executie Ua 40,00 0,00
Documentatie aferenta Certificatului de
urbanism Ua 40,00 0,00
Obtinerea Certificatului de urbanism Ua 40,00 0,00
Servicii de obtinere Documentatie aferenta permiselor, avizelor,
Autorizatiei de acordurilor Ua 800,00 0,00
Construire/Desfiintare, a Obtinerea permiselor, avizelor, acordurilor(pe
permiselor, acordurilor si a baza documenatiei) Ua 800,00 0,00
Certificatului de Urbanism Documentatie aferenta (PAC) Autorizatiei de
Construire si/sau Desfiintare Ua 40,00 0,00
Obtinerea Autorizatiei de Construire si/sau
Desfiintare(pe baza documentatie aferente) Ua 40,00 0,00
Haba Haba H10 buc 40,00 0,00
R1 Incarcare buc 40,00 0,00
R2 Descarcare buc 40,00 0,00
Racorduri de R3 Scurgere buc 40,00 0,00
proces R4 Ventilare buc 40,00 0,00
R5 Intrare abur buc 40,00 0,00
R6 Iesire abur buc 40,00 0,00
R7/R8 Indicator de nivel buc 80,00 0,00
R9 Indicator local de temperatura buc 40,00 0,00
R10 Comutator de nivel Low-Low buc 40,00 0,00
R11 Comutator de nivel Low buc 40,00 0,00
Racorduri R12 Comutator de nivel High buc 40,00 0,00
auxiliare si R13 Comutator de nivel High-High buc 40,00 0,00
pentru R14 Rezerva buc 40,00 0,00
instrumentatie R15 Rezerva buc 40,00 0,00
R16 Rezerva buc 40,00 0,00
R17 Rezerva buc 40,00 0,00
R18 Rezerva buc 40,00 0,00
R19 Rezerva buc 40,00 0,00
Serpentine de incalzire cu abur Ua 40,00 0,00
Sistem de incalzire electric Ua 40,00 0,00
Supapa respiratie mecanica buc 40,00 0,00
Prefabricare haba
Supapa respiratie hidraulica buc 40,00 0,00
Cupla DN100 buc 40,00 0,00
Gura de vizitare buc 120,00 0,00
Opritor de flacari buc 40,00 0,00
Indicator local de nivel de tip magnetic buc 40,00 0,00
Indicator local de nivel de tip mecanic buc 40,00 0,00
Intreruptor de nivel buc 160,00 0,00
Izolatiei termice cu vata minerala, tabla
aluminiu* mp 960,00 0,00
Izolatiei termice cu spuma poliuretanica** mp 960,00 0,00
Protectie la coroziune - captusire/acoperire
interioara(lining) mp 960,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
grund mp 1.600,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
vopsea mp 1.600,00 0,00
Scari si cai de acces kg 8.000,00 0,00
Legare la pamant / Impamantare buc 80,00 0,00
Placuta de identificare buc 40,00 0,00
Logo OMV Petrom (inclusiv inscriptii) buc 40,00 0,00
Inspectare/Auditare Ua 40,00 0,00
Examinarea radiografica / ultrasonica buc 40,00 0,00
Examinare cu particule magnetice buc 40,00 0,00
Servicii de Examinare,
Test vizual UA 40,00 0,00
Inspectie, Testare si
Inspectia cu lichide penetrante UA 40,00 0,00
Certificare
Test de etanseitate / Incercarea hidrostatica Ua 40,00 0,00
Marcaj CE Ua 40,00 0,00
Calibrare Ua 40,00 0,00
Servicii de livrare la Locatie Transport haba km 40.000,00 0,00
Lucrari si servicii pentru Organizare de santier Ua 40,00 0,00
montajului habei la Locatie Executie fundatie beton Ua 20,00 0,00
(inclusiv Organizare de Executie fundatie dale de beton Ua 20,00 0,00
santier) Lucrari si servicii pentru montajul habei Ua 40,00 0,00
Servicii de inchidere a
proiectului Documentatie finala haba
Ua 40,00 0,00
VALOARE TOTALA aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara TVA) 0,00
Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute [10%] din valoarea totata aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari
si servicii (lei, fara TVA) 0,00
Pret total Oferta aferent cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii inclusiv procentul de 10% aferent cheltuielilor de diverse
si neprevazute (lei,fara TVA) 0,00
Ua - unitate de activitati
* - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu vata minerala de 70mm,
** - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu spuma poliuretanica
se va cota pentru o grosime de 50mm.

Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sa semneze in numele Ofertantului]

2/5
H20
Estimare
Valoare totala aferenta
cantitati pentru Pret unitar (lei,
Lucrari si Servicii Elemente Descriere U.M. cantitatii estimate in scopul
scopul evaluarii fara TVA)
evaluarii (lei, fara TVA)

Proiectare de detaliu a habei si a fundatiei de


Servicii de proiectare beton / fundatiei din dale de beton, constituind
Documentatia tehnica de executie Ua 45,00 0,00
Documentatie aferenta Certificatului de
urbanism Ua 45,00 0,00
Obtinerea Certificatului de urbanism Ua 45,00 0,00
Documentatie aferenta permiselor, avizelor,
Servicii de obtinere
acordurilor Ua 900,00 0,00
Autorizatiei de
Obtinerea permiselor, avizelor, acordurilor(pe
Construire/Desfiintare, a
baza documenatiei) Ua 900,00 0,00
permiselor, acordurilor si a
Documentatie aferenta (PAC) Autorizatiei de
Certificatului de Urbanism
Construire si/sau Desfiintare Ua 45,00 0,00

Obtinerea Autorizatiei de Construire si/sau


Desfiintare(pe baza documentatie aferente) Ua 45,00 0,00
Haba Haba H20 buc 45,00 0,00
R1 Incarcare buc 45,00 0,00
R2 Descarcare buc 45,00 0,00
Racorduri de R3 Scurgere buc 45,00 0,00
proces R4 Ventilare buc 45,00 0,00
R5 Intrare abur buc 45,00 0,00
R6 Iesire abur buc 45,00 0,00
R7/R8 Indicator de nivel buc 90,00 0,00
R9 Indicator local de temperatura buc 45,00 0,00
R10 Comutator de nivel Low-Low buc 45,00 0,00
R11 Comutator de nivel Low buc 45,00 0,00
Racorduri R12 Comutator de nivel High buc 45,00 0,00
auxiliare si R13 Comutator de nivel High-High buc 45,00 0,00
pentru R14 Rezerva buc 45,00 0,00
instrumentatie R15 Rezerva buc 45,00 0,00
R16 Rezerva buc 45,00 0,00
R17 Rezerva buc 45,00 0,00
R18 Rezerva buc 45,00 0,00
R19 Rezerva buc 45,00 0,00
Serpentine de incalzire cu abur Ua 45,00 0,00
Sistem de incalzire electric Ua 45,00 0,00
Supapa respiratie mecanica buc 45,00 0,00
Prefabricare haba
Supapa respiratie hidraulica buc 45,00 0,00
Cupla DN100 buc 45,00 0,00
Gura de vizitare buc 135,00 0,00
Opritor de flacari buc 45,00 0,00
Indicator local de nivel de tip magnetic buc 45,00 0,00
Indicator local de nivel de tip mecanic buc 45,00 0,00
Intreruptor de nivel buc 180,00 0,00
Izolatiei termice cu vata minerala, tabla
aluminiu* mp 1.800,00 0,00
Izolatiei termice cu spuma poliuretanica** mp 1.800,00 0,00
Protectie la coroziune - captusire/acoperire
interioara(lining) mp 1.800,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
grund mp 2.925,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
vopsea mp 2.925,00 0,00
Scari si cai de acces kg 11.250,00 0,00
Legare la pamant / Impamantare buc 90,00 0,00
Placuta de identificare buc 45,00 0,00
Logo OMV Petrom (inclusiv inscriptii) buc 45,00 0,00
Inspectare/Auditare Ua 45,00 0,00
Examinarea radiografica / ultrasonica buc 45,00 0,00
Examinare cu particule magnetice buc 45,00 0,00
Servicii de Examinare, Test vizual UA 45,00 0,00
Inspectie, Testare si Inspectia cu lichide penetrante UA 45,00 0,00
Certificare
Test de etanseitate / Incercarea hidrostatica Ua 45,00 0,00
Marcaj CE Ua 45,00 0,00
Calibrare Ua 45,00 0,00
Servicii de livrare la Locatie Transport haba km 22.500,00 0,00
Lucrari si servicii pentru Organizare de santier Ua 45,00 0,00
montajului habei la Locatie Executie fundatie beton Ua 22,00 0,00
(inclusiv Organizare de Executie fundatie dale de beton Ua 23,00 0,00
santier) Lucrari si servicii pentru montajul habei Ua 45,00 0,00
Servicii de inchidere a
proiectului Documentatie finala haba
Ua 45,00 0,00
VALOARE TOTALA aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara TVA) 0,00
Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute [10%] din valoarea totata aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari 0,00
Pret total Oferta aferent cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii inclusiv procentul de 10% aferent cheltuielilor de diverse
si neprevazute (lei,fara TVA) 0,00
Ua - unitate de activitati
* - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu vata minerala de 70mm,
** - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu spuma poliuretanica
se va cota pentru o grosime de 50mm.

Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sa semneze in numele Ofertantului]

3/5
H30
Estimare
Valoare totala aferenta
cantitati pentru Pret unitar (lei,
Lucrari si Servicii Elemente Descriere U.M. cantitatii estimate in scopul
scopul evaluarii fara TVA)
evaluarii (lei, fara TVA)

Proiectare de detaliu a habei si a fundatiei de


Servicii de proiectare beton / fundatiei din dale de beton, constituind
Documentatia tehnica de executie Ua 75,00 0,00
Documentatie aferenta Certificatului de
urbanism Ua 75,00 0,00
Obtinerea Certificatului de urbanism Ua 75,00 0,00
Documentatie aferenta permiselor, avizelor,
Servicii de obtinere
acordurilor Ua 1.500,00 0,00
Autorizatiei de
Obtinerea permiselor, avizelor, acordurilor(pe
Construire/Desfiintare, a
baza documenatiei) Ua 1.500,00 0,00
permiselor, acordurilor si a
Documentatie aferenta (PAC) Autorizatiei de
Certificatului de Urbanism
Construire si/sau Desfiintare Ua 75,00 0,00

Obtinerea Autorizatiei de Construire si/sau


Desfiintare(pe baza documentatie aferente) Ua 75,00 0,00
Haba Haba H30 buc 75,00 0,00
R1 Incarcare buc 75,00 0,00
R2 Descarcare buc 75,00 0,00
Racorduri de R3 Scurgere buc 75,00 0,00
proces R4 Ventilare buc 75,00 0,00
R5 Intrare abur buc 75,00 0,00
R6 Iesire abur buc 75,00 0,00
R7/R8 Indicator de nivel buc 150,00 0,00
R9 Indicator local de temperatura buc 75,00 0,00
R10 Comutator de nivel Low-Low buc 75,00 0,00
R11 Comutator de nivel Low buc 75,00 0,00
Racorduri R12 Comutator de nivel High buc 75,00 0,00
auxiliare si R13 Comutator de nivel High-High buc 75,00 0,00
pentru R14 Rezerva buc 75,00 0,00
instrumentatie R15 Rezerva buc 75,00 0,00
R16 Rezerva buc 75,00 0,00
R17 Rezerva buc 75,00 0,00
R18 Rezerva buc 75,00 0,00
R19 Rezerva buc 75,00 0,00
Serpentine de incalzire cu abur Ua 75,00 0,00
Sistem de incalzire electric Ua 75,00 0,00
Supapa respiratie mecanica buc 75,00 0,00
Prefabricare haba
Supapa respiratie hidraulica buc 75,00 0,00
Cupla DN100 buc 75,00 0,00
Gura de vizitare buc 225,00 0,00
Opritor de flacari buc 75,00 0,00
Indicator local de nivel de tip magnetic buc 75,00 0,00
Indicator local de nivel de tip mecanic buc 75,00 0,00
Intreruptor de nivel buc 300,00 0,00
Izolatiei termice cu vata minerala, tabla
aluminiu* mp 3.975,00 0,00
Izolatiei termice cu spuma poliuretanica** mp 3.975,00 0,00
Protectie la coroziune - captusire/acoperire
interioara(lining) mp 3.975,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
grund mp 5.625,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
vopsea mp 5.625,00 0,00
Scari si cai de acces kg 22.500,00 0,00
Legare la pamant / Impamantare buc 150,00 0,00
Placuta de identificare buc 75,00 0,00
Logo OMV Petrom (inclusiv inscriptii) buc 75,00 0,00
Inspectare/Auditare Ua 75,00 0,00
Examinarea radiografica / ultrasonica buc 75,00 0,00
Examinare cu particule magnetice buc 75,00 0,00
Servicii de Examinare, Test vizual UA 75,00 0,00
Inspectie, Testare si Inspectia cu lichide penetrante UA 75,00 0,00
Certificare
Test de etanseitate / Incercarea hidrostatica Ua 75,00 0,00
Marcaj CE Ua 75,00 0,00
Calibrare Ua 75,00 0,00
Servicii de livrare la Locatie Transport haba km 37.500,00 0,00
Lucrari si servicii pentru Organizare de santier Ua 75,00 0,00
montajului habei la Locatie Executie fundatie beton Ua 37,00 0,00
(inclusiv Organizare de Executie fundatie dale de beton Ua 38,00 0,00
santier) Lucrari si servicii pentru montajul habei Ua 75,00 0,00
Servicii de inchidere a
proiectului Documentatie finala haba
Ua 75,00 0,00
VALOARE TOTALA aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara TVA) 0,00
Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute [10%] din valoarea totata aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari 0,00
Pret total Oferta aferent cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii inclusiv procentul de 10% aferent cheltuielilor de diverse
si neprevazute (lei,fara TVA) 0,00
Ua - unitate de activitati
* - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu vata minerala de 70mm,
** - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu spuma poliuretanica
se va cota pentru o grosime de 50mm.

Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sa semneze in numele Ofertantului]

4/5
H50
Estimare
Valoare totala aferenta
cantitati pentru Pret unitar (lei,
Lucrari si Servicii Elemente Descriere U.M. cantitatii estimate in scopul
scopul evaluarii fara TVA)
evaluarii (lei, fara TVA)

Proiectare de detaliu a habei si a fundatiei de


Servicii de proiectare beton / fundatiei din dale de beton, constituind
Documentatia tehnica de executie Ua 15,00 0,00
Documentatie aferenta Certificatului de
urbanism Ua 15,00 0,00
Obtinerea Certificatului de urbanism Ua 15,00 0,00
Documentatie aferenta permiselor, avizelor,
Servicii de obtinere
acordurilor Ua 300,00 0,00
Autorizatiei de
Obtinerea permiselor, avizelor, acordurilor(pe
Construire/Desfiintare, a
baza documenatiei) Ua 300,00 0,00
permiselor, acordurilor si a
Documentatie aferenta (PAC) Autorizatiei de
Certificatului de Urbanism
Construire si/sau Desfiintare Ua 15,00 0,00

Obtinerea Autorizatiei de Construire si/sau


Desfiintare(pe baza documentatie aferente) Ua 15,00 0,00
Haba Haba H50 buc 15,00 0,00
R1 Incarcare buc 15,00 0,00
R2 Descarcare buc 15,00 0,00
Racorduri de R3 Scurgere buc 15,00 0,00
proces R4 Ventilare buc 15,00 0,00
R5 Intrare abur buc 15,00 0,00
R6 Iesire abur buc 15,00 0,00
R7/R8 Indicator de nivel buc 30,00 0,00
R9 Indicator local de temperatura buc 15,00 0,00
R10 Comutator de nivel Low-Low buc 15,00 0,00
R11 Comutator de nivel Low buc 15,00 0,00
Racorduri R12 Comutator de nivel High buc 15,00 0,00
auxiliare si R13 Comutator de nivel High-High buc 15,00 0,00
pentru R14 Rezerva buc 15,00 0,00
instrumentatie R15 Rezerva buc 15,00 0,00
R16 Rezerva buc 15,00 0,00
R17 Rezerva buc 15,00 0,00
R18 Rezerva buc 15,00 0,00
R19 Rezerva buc 15,00 0,00
Serpentine de incalzire cu abur Ua 15,00 0,00
Sistem de incalzire electric Ua 15,00 0,00
Supapa respiratie mecanica buc 15,00 0,00
Prefabricare haba
Supapa respiratie hidraulica buc 15,00 0,00
Cupla DN100 buc 15,00 0,00
Gura de vizitare buc 15,00 0,00
Opritor de flacari buc 15,00 0,00
Indicator local de nivel de tip magnetic buc 15,00 0,00
Indicator local de nivel de tip mecanic buc 15,00 0,00
Intreruptor de nivel buc 60,00 0,00
Izolatiei termice cu vata minerala, tabla
aluminiu* mp 1.200,00 0,00
Izolatiei termice cu spuma poliuretanica** mp 1.200,00 0,00
Protectie la coroziune - captusire/acoperire
interioara(lining) mp 1.200,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
grund mp 1.800,00 0,00
Protectie la coroziune - vopsirea exterioara a
mantalei, capacul si toate accesoriile habei cu
vopsea mp 1.800,00 0,00
Scari si cai de acces kg 6.000,00 0,00
Legare la pamant / Impamantare buc 30,00 0,00
Placuta de identificare buc 15,00 0,00
Logo OMV Petrom (inclusiv inscriptii) buc 15,00 0,00
Inspectare/Auditare Ua 15,00 0,00
Examinarea radiografica / ultrasonica buc 15,00 0,00
Examinare cu particule magnetice buc 15,00 0,00
Servicii de Examinare, Test vizual UA 15,00 0,00
Inspectie, Testare si Inspectia cu lichide penetrante UA 15,00 0,00
Certificare
Test de etanseitate / Incercarea hidrostatica Ua 15,00 0,00
Marcaj CE Ua 15,00 0,00
Calibrare Ua 15,00 0,00
Servicii de livrare la Locatie Transport haba km 7.500,00 0,00
Lucrari si servicii pentru Organizare de santier Ua 15,00 0,00
montajului habei la Locatie Executie fundatie beton Ua 7,00 0,00
(inclusiv Organizare de Executie fundatie dale de beton Ua 8,00 0,00
santier) Lucrari si servicii pentru montajul habei Ua 15,00 0,00
Servicii de inchidere a
proiectului Documentatie finala haba
Ua 15,00 0,00
VALOARE TOTALA aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii (lei, fara TVA) 0,00
Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute [10%] din valoarea totata aferenta cantitatii maxime estimate de lucrari 0,00
Pret total Oferta aferent cantitatii maxime estimate de lucrari si servicii inclusiv procentul de 10% aferent cheltuielilor de diverse
si neprevazute (lei,fara TVA) 0,00
Ua - unitate de activitati
* - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu vata minerala de 70mm,
** - In scopul evaluarii Autoritatea Contractanta face precizarea ca se va cota pentru o grosime a izolatiei rezervorului in varianta cu spuma poliuretanica
se va cota pentru o grosime de 50mm.

Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sa semneze in numele Ofertantului]

5/5