Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE EVALUARE

Numele și prenumele ……………………………………………………………………………….................

Data ………… Școala / Clasa ………………………………………... Disciplina ………………………….

Subiectul lecției / activității …………………………………………………………………...........................

NOTA
INDICATORI DE EVALUARE Sub OBSERVAȚII
4 5 6 7 8 9 10
4
I. PROIECTAREA LECȚIEI
1) – documentarea (științifică și
metodică)

2) – definirea obiectivelor pedagogice

3) – elaborarea conținutului lecției

4) – corelarea obiectivelor pedagogice


cu celelalte componente ale lecției

II. DESFAȘURAREA LECȚIEI


1) – conținutul științific al lecției
2) – concordanța între proiect și
activitatea concretă

3) – strategii didactice folosite:

a) tipuri de învățare

b) organizarea învățării

c) metode activ - participative

d) integrarea adecvată a mijloacelor


de învățământ

e) tratarea diferențiată a elevilor

4) – densitatea lecției, sarcini


didactice și timpului acordat
5) – crearea motivației pentru
activitate
6) – valorificarea valențelor educative
ale lecției
7) – evaluarea formativă / sumativă
NOTA
INDICATORI DE EVALUARE Sub OBSERVAȚII
4 5 6 7 8 9 10
4
III. COMPORTAMENTUL
PROPUNĂTORULUI:
1) – organizarea, îndrumarea,
conducerea și controlul activității

2) – conduita în relațiile cu elevii

3) – limbaj activ-expresiv

4) – elemente de creativitate pentru


realizarea obiectivelor propuse
IV. AUTOEVALUAREA
1) – capacitatea de autoapreciere
obiectivă

2) – sesizarea aspectelor pozitive și


negative ale lecției

PUNCTE TARI ……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………..
PUNCTE SLABE ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
CALIFICATIV / NOTĂ ACORDATĂ ………………………………………………………………………………

SEMNĂTURĂ CADRU DIDACTIC, SEMNĂTURĂ DIRECTOR,

ACTIVITATEA
ELEVILOR: