Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala Gimnaziala Nr.

2 NEGRENI
Judeţul Botosani
CLASA a III-a / Clasa a IV-a
Cadru Didactic: Pinghireac Ancuta Larisa
AN ŞCOLAR: 2019-2020, Semestrul I

PROCES VERBAL NR 1 din 09 septembrie 2019.

Încheiat astăzi, 9 septembrie 2019, în şedinţa cu părinţii elevilor clasei a III-a / clasei a IV-a,
şedinţă organizată şi coordonată de Prof. Inv. Primar Pinghireac Ancuta Larisa. La şedinţă au participat
toţi părinţii precum şi elevii clasei a III-a / clasei a IV-a.

Ordinea de zi:
1. Analiza clasei la începutul anului scolar 2019-2020; Factorii ce favorizează succesul şcolar;
2. Prezentarea tabelului cu elevii responsabili pentru diferite activităţi şcolare. Alegerea
Comitetului de Părinţi. Responsabilităţile membrilor Comitetului de părinţi.
3. Stabilirea elementelor principale care vor face parte din tradiţia clasei;
4. Planificarea anuală a activităţilor şcolare şi extraşcolare, clasei a III-a / clasei a IV-a, an şcolar
2019-2020 (inclusiv educaţie rutieră, protecţia muncii, P.S.I. şi educaţie pentru sănătate);
5. Planificarea anuală a şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii;
6. Colectarea datelor personale ale copiilor şi părinţilor, a documentelor şi informaţiilor necesare
pentru completarea documentelor şcolare şi a fişelor psihopedagogice ale elevilor;
7. Completarea de către părinţi a chestionarului Bine aţi venit la şcoală! (Anexa);
8. Norme şi reguli elementare de circulaţie pe drumurile publice, protecţia muncii şi P.S.I.;
9. Discuţii

1. La primul punct din ordinea de zi învăţătorul prezintă analiza clasei la începutul clasei a III-a /
clasei a IV-a.
Nu s-au remarcat diferenţe foarte mari între elevi, din punctul de vedere al nivelului intelectual,
comportamental, al trăsăturilor de caracter, al capacităţilor, priceperilor şi deprinderilor dobândite etc. .
Sunt reamintite condiţiile necesare pentru bunul mers a procesului de predare – învăţare,
importanţa cooperării şcolii cu ceilalţi factori educaţionali, importanţa educaţiei copiilor în familie,
condiţiile succesului sau insuccesului şcolar precum şi alte probleme care influenţează educaţia
multilaterală a tinerelor generaţii. Se mai discută despre probleme generale legate de modul de a învăţa
al copiilor, de comportamentul acestora, de necesitatea conştientizării importanţei unei învăţări continue,
de îmbogăţirea culturii generale şi prin alte mijloace decât cele oferite de şcoală, de importanţa
bibliotecii în dezvoltarea multilaterală a copiilor etc.

1. Cadrul Didactic face cunoşcuţi elevii responsabili pentru diferite activităţi şcolare, conform
borderoului de mai jos, şi precizează sarcinile fiecăruia:

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR
RESPONSABILI. MEMBRI
NUMELE ŞI
NUMELE ŞI PRENUMELE
NR. PRENUMELE
RESPONSABILITĂŢI
CRT
Clasa a III-a Clasa a IV-a
2019-2020 2019-2020
1. Şeful clasei
Responsabil materiale
2.
dulap
3. Responsabil cu disciplina
4. Responsabil cu curăţenia
5. Responsabil cu frecvenţa
Responsabil educaţie
6.
rutieră
Responsabil educaţie
7.
pentru sănătate
Responsabil activităţi de
8.
protecţie a mediului

Este ales prin vot Comitetul de Părinţi şi, de asemenea, învăţătorul precizează responsabilităţile
membrilor Comitetului de părinţi
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI

NR. Funcţia în cadrul Comitetului de


Numele şi prenumele părintelui
CRT. părinţi

1. Preşedinte
2. Vicepreşedinte
3. Membru
4. Membru
5. Membru
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

2. Sunt stabilite elementelor principale care vor face parte din tradiţia clasei. Astfel:
- Motto-ul clasei: ......................................................................................
- Cântecul clasei: .......................................................................................
- Simbolurile clasei pentru discipline (inclusiv orarul cu simboluri), evenimente speciale şi alte
activităţi;

- Alte elemente din tradiţia clasei:


Data / perioada Eveniment
O dată la trei luni Ziua mea de naştere – sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor o
dată la trei luni;
De ziua de naştere a La mulţi ani, mami!, La mulţi ani, tati! – Realizarea şi transmiterea
părinţilor felicitărilor pentru părinţi cu ocazia zilelor de naştere;
1 iunie Ziua clasei; Ziua Copilului

Penultima săptămână a Săptămâna politeţii;


lunii mai
Ultima săptămână a lunii Săptămâna micului pieton;
mai
Prima săptămână a lunii Săptămâna mediului;
iunie
Ultima joi a anului şcolar Impresii la sfârşitul clasei I. –activitate având ca scop exprimarea
gândurilor şi impresiilor elevilor, învăţătoarei şi părinţilor la sfârşitul
clasei...., în legătură cu activităţile, întâmplările, problemele, relaţiile
interumane etc. de la începutul şi până la sfârşitul anului şcolar ;

4. Cadrul Didactic face cunoscută părinţilor Planificarea anuală a activităţilor şcolare şi


extraşcolare, clasei a III-a / clasei a IV-a , an şcolar 2019-2020 (inclusiv educaţie rutieră, protecţia
muncii, P.S.I. şi educaţie pentru sănătate);
5. Împreună cu părinţii, se realizează Planificarea anuală a şedinţelor şi lectoratelor cu
părinţii; (se ţine cont de condiţiile şcolare dar şi de programul părinţilor), explicându-se părinţilor
diferenţa dintre şedinţele şi lectoratele cu părinţii, şi anume faptul că lectoratele cu parintii presupun
o colaborare mai strânsă între profesori şi părinţii elevilor, prin implicarea acestora din urmă în viaţa
şcolii. Lectoratul este o activitate formala si informala in acelasi timp.
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU INSTITUTOR:
TUDORACHE IONELA

Şedinţa cu părinţii presupune discutarea comportamentului elevilor, situaţia la învătătura


etc., lectoratele venind să formeze părinţii în scopul educării copiilor lor dar şi să creeze o conexiune
între aceştia şi şcoală, respectiv comunitate.
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA
6. Cadrul Didactic colectează datele personale ale copiilor şi părinţilor, documentele şi informaţiile
necesare pentru completarea documentelor şcolare şi a fişelor psihopedagogice ale elevilor (Copii
după certificate de naştere, cărţi de identitate, adresa de domiciliu, număr de telefon la care părinţii pot
fi apelaţi, înălţimea şi greutatea copiilor la începutul clasei I, studiile / specializarea/ profesia şi locul
de muncă actual al părinţilor;
7. Completarea de către părinţi a chestionarului Bine aţi venit la şcoală! (Anexa 1);
Învăţătorul distribuie părinţilor spre completare un chestionar, în urma analizei acestuia învăţătorul
având posibilitatea de a desprinde informaţii esenţiale pentru cunoaşterea copilului şi pentru
organizarea şi dirijarea activităţii lui în cadrul şi în afara şcolii.
8. Deoarece copiii sunt încă mici şi, de asemenea, deoarece părinţii sunt obligaţi prin lege să informeze
copilul despre toate actele şi faptele care i-ar putea afecta (fizic, psihic, moral etc.). , învăţătorul
prelucrează în cadrul şedinţei şi Norme şi reguli elementare de circulaţie pe drumurile publice,
protecţia muncii şi P.S.I.; având în vedere următoarele teme şi reguli:
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA
EDUCAŢIE RUTIERĂ:
CIRCULAŢIA PIETONULUI PE DRUMURILE PUBLICE:
Pietonul trebuie :
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu
vizibilitate, asigurându-se în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când este cazul;
 Să nu părăsească curtea şcolii în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor
MERSUL PE BICICLETĂ :
 Un copil poate conduce bicicleta pe drumuri publice numai dacă are mai mult de
14 ani ;
 Copiii sub varsta de 14 ani pot circula cu bicicletele numai pe drumurile publice fara trafic
intens;
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN
 Copiii de această vârstă trebuie însoţiţi obligatoriu de părinţi în timpul deplasării cu mijloacele
de transport în comun, cu excepţia deplasării cu microbuzul şcolar ;
 Nu trebuie să stea în picioare pe culoar sau pe scara autobuzului, troleibuzului, tramvaiului etc.
 În cazul în care autovehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranţă, este obligatorie folosirea
acestora.
 Este interzisă orice acţiune care ar putea deranja ceilalţi călători sau şoferul.
LOCURI DE JOACĂ
 în timpul pauzelor, copiii au voie să se joace exclusiv în curtea şcolii, fiind interzisă părăsirea
acesteia; iar
 după orele de curs elevii nu trebuie să se joace pe stradă, în locuri unde se desfăşoară lucrări de
demolare/construcţie sau în orice alte zone în care există riscul provocării de accidente.
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA
NORME ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI
În timpul pauzelor, elevii nu au voie:
 Să folosească obiecte ascuţite, tăioase, dure, care pot provoca accidente;
 Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să umble la prize sau întrerupătoare;
 Să umble la sobele sau caloriferele din clase;
 Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să alerge pe holurile şcolii sau prin clase;
 Să se urce pe bănci, pe scaune sau pe dulapuri;
 Să umble la dulapurile cu geamuri;
 Să folosească grupul sanitar în mod necorespunzător;
 Să se urce pe balustradă, pe ferestre sau pe garduri.
În timpul orelor de curs, elevii nu au voie:
 Să folosească în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni, instrumente
necesare la unele ore, în special la orele de educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie fizică
(instrumente de scris, pensule, instrumente geometrice, foarfece, ace etc.);
 Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic;
 Să intre în sala de sport fără permisiunea cadrului didactic;
 Să folosească aparatele de gimnastică fără permisiunea şi supravegherea învăţătorului.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice trebuie să
respecte măsurile prevăzute in planul de evacuare afişat pe holurile şcolii (după caz).
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA
9. Discuţii
Învăţătorul face aprecieri şi observaţii în legătură cu alte aspecte observate în prima lună de
şcoală. În ceea ce priveşte punctele tari/oportunităţi ale clasei, apreciază în mod deosebit interesul şi
implicarea părinţilor în viaţa şi cunoaşterea copiilor lor dar şi în activitatea şcolară, receptivitatea
părinţilor faţă de propunerile învăţătorului, prezenţa foarte bună a acestora la şedinţe, nivelul
intelectual ridicat al elevilor şi capacitatea unui număr mare de elevi de a face performanţă, existenţa
unor relaţii destul de bune între părinţii elevilor, dar şi între copii.
Ca puncte slabe, respectiv posibile ameninţări, învăţătorul a constatat o oarecare lipsă de
disciplină la nivelul clasei, manifestată atât în timpul pauzelor cât şi al activităţilor colective
(organizate pe grupe, echipe etc). De asemenea, ca priorităţi sunt semnalate unele situaţii care ar putea
afectează prin obstaculare bunul mers al activităţilor din clasă: existenţa unor elevi cu probleme de
atenţie şi comportamentale.. Pentru aceste situaţii este necesară realizarea de către învăţător a unei
diagnoze corecte şi elaborarea şi aplicarea unor strategii de intervenţie în posibilele situaţii de criză
educaţională în clasa de elevi.
Cadru Didactic,
Pinghireac Ancuta Larisa
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA

Am luat cunostinta,

Nr. Crt. Data Numele Semnatura Observatii


1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Negreni Prof. Inv. Primar PINGHIREAC ANCUTA LARISA

20

21

22

23

24

S-ar putea să vă placă și