Sunteți pe pagina 1din 2

Caiet de sarcini

Obiectivul lucrării: „Studiu privind integrarea urbanistică a pârâului Iazul Morilor”

Tema program
În prezent, pârâul Iazul Morilor este alimentat din râul Buzău, de la stăvilarul de la
Vernești, curge între DN 10 și râul Buzăului, apoi în dreptul Galeriei Mall (intersecţia B-dul
Unirii cu strada Frăsinet) albia se descarcă într-un canal subteran Dn 1000mm amplasat sub
strada Frăsinet.
Prin acest studiu, se vor determina posibilităţile de integrare urbanistică a pârâului Iazul
Morilor în infrastructura edilitară a municipiului Buzău, luând în considerare următoarele
aspecte:
- Se va studia posibilitatea tehnică ca prelevarea să se facă în amonte de stăvilarul de la
Vernești, în scopul evitării plăţii duble (UHE şi Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare),
- Se va prevedea amenajarea tronsonului de canal suprateran din punctul de intrare în
intravilan până în dreptul Galeriei Mall (intersecţia B-dul Unirii cu strada Frăsinet).
Amenajarea secţiunii de transport va permite prelevarea în viitor a unor debite pentru
amenajarea diferitor obiective urbanistice (lucii de apa în viitoare zone rezidenţiale, lucii
de apă utilizabile pentru irigaţii, prize de apă pentru irigaţii spaţii verzi, fântâni arteziene,
etc).
- Din canalul subteran DN1000mm existent se va devia în măsura posibilităţilor
(gravitaţional sau prin pompare), un canal cu apă curată spre zona centrală pe bulevardul
Unirii şi în continuare până în cartierul Crâng, unde se vor propune în viitor lucii de apă
multifuncţionale.
- Limitrof zonelor de amplasament a noii reţele de deviere a canalului spre cartierul Crâng,
se va studia echiparea străzilor şi a cartierelor rezidenţiale cu un sistem de colectare a
apelor pluviale, în scopul valorificarii urmabistice.
- Se va analiza posibilitatea colectării apelor pluviale din zona industrială şi în continuare
din noile zone noi rezidenţiale în scopul creării unor lucii de apă amenajate în scop
urbanistic.
- Se vor analiza posibilităţile de separare a colectării apei pluviale de pe trama stradală
principală printr-o reţea de canalizare independentă pentru apele pluviale, cu colectarea
lor si valorificarea în scop productiv, pentru irigaţii spatii verzi, terenuri agricole, etc.

Soluţiile propuse vor avea în vedere necesitatea asigurării cerinţelor esenţiale din Legea
10/1995 actualizată la nivelul anului curent.

S-ar putea să vă placă și