Sunteți pe pagina 1din 5

IOVAN IONUT-DUMITRU

IFR

TEMA DE CONTROL 1

1. Colectivitatea statica – elevii unui liceu;


Unitatea statistica – clasa de elevi;
Variabila cercetata – notele de la examenul de capacitate.

2. D.

3. ADEVĂRAT.

4. FALS, deoarece MODA este observatia de selectie cu frecventa cea mai mare.

5. Se dau urmatoarele date: 5, 7, 4, 5, 20, 6, 4.

a) valoarea minima =4
valoarea maxima=20
b) M =∑ X/ N, unde M= media; ∑X – suma numerelor; N – nr. numere.
M = 5+7+4+5+20+6+4 = 51 = 7,28
7 7

Locul medianei (Md) = (n+1)/2.


4,4,5,5,6,7,20
Locul Md = (7+1)/2 = 8:2 = 4, deci al patrulea număr din șir este mediana Md = 5.
c) 5,7,4,5.8.6,4.
M =∑ X/ N, unde M= media; ∑X – suma numerelor; N – nr. numere.
M = 5+7+4+5+8+6+4 = 39 = 5,8
7 7

Locul medianei (Md) = (n+1)/2.


4,4,5,5,6,7,8
Locul Md = (7+1)/2 = 8:2 = 4, deci al patrulea număr din șir este mediana Md = 5.
6.
I. a) Media = M
M = ∑ fi * xi, unde fi reprezintă frecvența grupată și xi centrul intervalului.
∑ fi

PUNCTAJ/INTERVAL CENRUL FRECVENȚA x*f


INTERVALULUI (fi)
(x)
0–4 2 5 10
4–8 6 20 120
8 -12 10 35 350
12 – 16 14 60 840
16 – 20 18 40 720
20 – 24 22 35 770
24 – 28 26 15 390
TOTAL 98 210 3200

∑ fi = 210; ∑ xi*fi = 3200;

M = 3200 : 210
M = 17,09.

Mediana = Md

Unde: l este limita inferioara a intervalului de clasa care contine mediana;

fc este frecventa cumulata precedând clasa care contine mediana;

fi este frecventa clasei intervalului care contine mediana;

N este numarul total al cazurilor;

j este marimea intervalului (i) care cuprinde mediana.

PUNCTAJ/INTERVAL CENRUL FRECVENȚA FRECVENȚA


INTERVALULUI (fi) CUMULATĂ
(x) (fc)
0–4 2 5 210
4–8 6 20 205
8 -12 10 35 185
12 – 16 14 60 150
16 – 20 18 40 90
20 – 24 22 35 50
24 – 28 26 15 15
TOTAL 210
Intervalul în care se situează mediana este 12 - 16
l = 11,5;
fi = 60;
N = 210;
N/2 = 210:2 =105;
fc = 32;
Se calculeaza marimea intervalului (j=5) pentru ca putem întâlni valorile 12,13,14,15
și 16 si pentru ca diferenta dintre limita mixima si cea minima a intervalului ce contine
mediana este 5 (16,5 -11,5).
Md = 11,5 + 105 – 66 * 5
60
Md= 11,5+0,65*5
Md=11,5+5,65
Md=17,15.

Modul

Pentru date grupate, se cauta intervalul care are cea mai mare frecventa. În cazul nostru,
acest interval este 12-16 în interiorul caruia se afla 60 valori.

Valoarea modala este egala cu valoarea gasita în centrul acestui interval, în cazul de
fata Mo = 14.

INTERVAL (i) FRECVENȚA (f)


0 – 4 (2) 5
4 – 8 (6) 20
8 – 12 (10) 35
12 – 16 (14) 60
16 – 20 (18) 40
20 – 24 (22) 35
24 – 28 (26) 15

b) Abaterea medie pătratică

Unde: fi este frecventa datelor =210

X sunt valorile individuale;

M este media esantionului=17,09


Interval Centrul (xi-M) (xi-M)(xi-M) Frecvența fi*(xi-M)(xi-M)
(i) intevalului(xi)
(fi)
0–4 2 -15,09 227,70 2 1138,5
4–8 6 -11,09 122,98 20 2459,6
8 – 12 10 -7,09 50,27 35 1759,45
12 – 16 14 -3,09 9,55 60 573
16 – 20 18 0,91 0,83 40 33,2
20 – 24 22 4,91 24,10 35 843,5
24 – 28 26 8,91 79,38 15 1190,7

∑ fi*(xi-M)(xi-M)=7997,95

S=√7997,95:210

S=6,17.

Dispersia este egală cu abterea standard la pătrat (Ms)

Ms=S2, unde S=6,17

Ms=6,172

Ms=38,06.

Coeficientul de variație (V)

V= 6,17 *100
17,09

V=0,36*100
V=36,10%.