Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul

Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba C
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată
pe parcursul învăţământului liceal

Proba orală la Limba engleză

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

Model

1. Answer the following question: Do you like eating junk food? Why (not)?

2. Describe your ideal friend.

3. It is widely considered that city dwellers are suffering the most because of traffic. What
might be the biggest problems caused by traffic? What solutions would you propose in
order to alleviate the problem? What would the beneficial effects be? Use relevant
arguments and examples to support your ideas.

Proba C – Limba engleză