Sunteți pe pagina 1din 6

Cine suntem?

World Youth Alliance

World Youth Aliance (WYA) şi-a început activitatea în 1999, când Anna
Halpine, în vârstă de 21 de ani, a militat pentru demnitatea umană în timpul unei conferințe la
Națiunile Unite.
De atunci, WYA a ajuns să includă peste un milion de membri din întreaga lume cu șase
birouri regionale, toate dedicate apărării demnității persoanei prin cele trei departamente:
educațional, cultural și advocacy.
WYA coopereazǎ cu instituții internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, Uniunea
Europeană și Organizația Statelor Americane, precum și cu tinerii din întreaga lume pentru a
construi o cultură care să susțină și să apere demnitatea fiecărei persoane.
WYA organizeazǎ conferințe internaționale pentru a pune tinerii în dialog cu
ambasadorii, diplomații și liderii politici. De asemenea, ajută tinerii în a crea proiecte cu impact
real socio-cultural și civic. Nu în ultimul rând, crează sau caută să influențeze politic publice
relevante scopurilor sale. Activitatea WYA se concentreazǎ asupra:
 politicii internaționale
 drepturilor omului
 dezvoltǎrii economice
 dezvoltǎrii sociale
 sănătǎţii globale
 educaţiei

WYA pregătește tineri de toate vârstele din fiecare colț al lumii în fiecare dintre aceste
domenii, antrenându-i să promoveze persoana umană și să dezvolte soluții creative pentru
problemele din lumea reală.

Misiunea: WYA urmǎreşte sǎ promoveze demnitatea persoanei prin construirea unei


coaliții globale de tineri capabili să apere demnitatea umanǎ și să influențeze comunitățile și
lumea în care trăiesc ȋn acest spirit.

WYA se angajează să construiască societăți libere și drepte printr-o cultură a vieții.


Această cultură afirmă demnitatea inalienabilă a persoanei, apără dreptul intrinsec la viață,
protejeazǎ familia și promovează un climat social favorabil dezvoltării integrale, solidarității și
respectului reciproc.
Ce ne recomandă?
Scopul: Scopul Asociației de la înființare a reprezentat apărarea și susținerea demnității
fiecărei persoane, sub egida instituțiilor internaționale, precum Națiunile Unite, Uniunea
Europeană și Organizația Statelor Americane. Totodată, beneficiem de susținerea tuturor
membrilor World Youth Alliance.

Asociație de top: Ca parte a sistemului dezvoltat de World Youth Alliance Europe, cu sediul în
Bruxelles, promovăm o varietate de proiecte de sprijin civic, dezvoltarea abilităților diplomatice
și organizarea de conferințe internaționale cu diplomați, ambassadori și lideri politici în dreptate
spre nevoile comunității.

Impact: Impact major asupra comunității:


Facebook:
Reach aproximativ per postare:
Membrii actuali activi:
Proiecte:
Participanți/an:
Sponsori și parteneri cu care am colaborat:

REZULTATE!!

Descrierea proiectului
De Data Asta Votăm este unul dintre proiectele Asociației World Youth Alliance
România, care își propune să determine implicarea cetățenilor români în procesul electoral,
precum și promovarea unui dialog între comunitățile locale și viitorii europarlamentari.
Acest proiect, presupune organizarea unor campanii de informare și a două conferințe finale care
vor avea loc în Iași și Cluj-Napoca, care au ca OBIECTIV:
 stimularea participării la vot a cetățenilor români în cadrul alegerilor
europarlamentare din 26 mai 2019
 evidențierea principalelor doleanțe și deziderate pe care le au comunitățile
locale în raport cu europarlamentarii români.
În cadrul acestor campanii, voluntarii organizației vor oferi cetățenilor români informații
privind procesul electoral european, atribuțiile și rolul europarlamentarilor, importanța
angajamentului civic în societate, etc. Mai mult decât atât, cetățenii vor fi încurajați să
evidențieze doleanțele și dezideratele comunităților locale, care pot fi soluționate sau
materializate prin intermediul europarlamentarilor.
Astfel, prin intermediul acestui proiect dorim să le oferim cetățenilor suportul
informațional necesar pentru a conștientiza importanța implicării directe în procesul
electoral și consecințele pozitive care rezultă în urma acestui demers.
Ulterior, doleanțele și dezideratele cetățenilor vor fi materializate într-un document care
va fi distribuit candidaților la alegerile europarlamentare. Acest suport informațional va fi
folosit pentru a-i ajuta să-și dezvolte strategii privind soluționarea problemelor, precum și
stimularea dialogului și cooperării cu cetățeni pe care îi reprezintă.
Următoarea etapă este reprezentată de conferința de închidere a proiectului prin care ne
dorim să încurajăm tinerii să se implice în procesul politic, oferindu-le oportunitatea de a intra în
dialog și de a se familiariza cu candidații și cu problemele importante care îi preocupă pe aceștia
și cărora se adresează în discursurile sale pentru alegerile europarlamentare. Conferința va consta
în două pannel-uri interactive conduse de tineri, unde participanții au oportunitatea de a înțelege
modul în care ar trebui să îi preocupe alegerile și de ce ar trebui să se implice. Mai mult decât
atât, participanții vor avea șansa să aducă la cunoștința factorilor de decizie politică lucrurile de
care au nevoie și pe care le doresc.
Prin urmare, prin proiectul De Data Asta Votăm, dorim să contribuim la creșterea
implicării cetățenilor români în procesul decizional, prin dobândirea unor informații care să
determine dezvoltarea culturii civice și implicit participarea la vot. De asemenea, acest proiect
urmărește construirea unei relații de cooperare între europarlamentari și cetățeni, care va avea
implicații pozitive asupra României.
Scopul proiectului
World Youth Alliance România prin membrii ei își propune, în cadrul proiectului ”De
data asta votăm”, bazat pe alegerile Europarlamentarilor din luna Mai 2019, pe de-o parte să
afle opinia cetățenilor din regiunile apropriate orașului Cluj-Napoca și Iași, iar pe de altă parte să
traseze directivele pe care aceștia cred că ar trebui să le urmeze viitorii candidați la alegerile
Europarlamentare.

Scopul nostru este de a realiza două conferințe, unde va avea loc cate o dezbatere la
fiecare locație între viitorii Europarlamentari și cetățenii țării pentru a afla interesul acordat din
ambele părți atât Uniunii Europene, cât și propriei țări.

Astfel, prin acest proiect dorim să atragem un număr cât mai mare de participanți la
conferințe, pe care să îi motivăm să se implice activ în procesul european electoral.

Analiza S.W.O.T.
STRENGHTS
 Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în sfera politică prin oferirea unui
cadru de informare și participare în procesul electoral european
 Oferirea unei platforme relevante de încurajare a liberii exprimări pentru cetățeni
 Oferirea unui context favorabil conectării directe, prin dialog, între potențialii
europarlamentari și electoratul lor
 Oferirea unui cadru informațional vital la nivel social prin care cetățenii pot
influența pozițiile adoptate de europarlamentari și direcțiile pe care aceștia le
urmează
 Oferirea unei oportunități de practicare a unui voluntariat de calitate, bazat pe
mecanisme profesionale și principii puternice tinerilor români

WEAKNESS
 Lipsa de experiență a unora dintre voluntarii noi intrați în organizație sau a celor
contractați
 Conectarea mai dificilă cu potențialii parteneri sau sponsori datorită apariției
relativ recente pe piață a WYA România
 Dificultatea promovării proiectului sub un spectru cât mai neutru din punct de
vedere politic, ce poate fi întâmpinată în selectarea vorbitorilor

OPPORTUNITIES
 Informarea în privința subiectului nu doar a cetățeniilor, ci și a membrilor
asociației
 Șansa de a colabora cu alte organizații din regiunea căreia se adresează proiectul
 Oportunitatea dezvoltării skill-urilor organizatorice ale voluntarilor noi intrați în
WYA România, fiind primul proiect național de la înființare
 Creșterea vizibilității organizației și a partenerilor ei în orașele Cluj-Napoca și Iași
datorită naturii de un grad ridicat de importanță socială a subiectului vizat
 Creșterea nivelului de cultură politică în rândul societății civile
 Responsabilizarea potențialilor candidați la alegerile europarlamentare
 Implicare cetățenilor români în procesul socio-politic european

THREATS
 Lipsa voluntarilor
 Lipsa spațiului de organizare
 Posibilitatea de a nu a primi aviz pozitiv din partea primăriilor pentru campanie
 Posibilitatea de a exista un număr mic de opinii relevante pentru proiect
 Neatingerea numărului de participanți propus în cadrul conferințelor
 Riscul de a nu obține finanțările necesare realizării proiectului

Metode de reducere/prevenire a riscurilor


 Contractarea de voluntari exteriori asociației în momentul constatării unei
deficiențe
 Asigurare a cel puțin 3 planuri de rezervă (3 locații diferite) la care putem apela
din timp
 Distribuirea chestionarelor în medii alternative spațiilor publice, cum ar fi: mediul
online, mediul academic, mediul personal
 Regândirea și particularizarea întrebărilor din chestionar în conformitate cu
feedback-ul primit din partea participanților
 Asigurarea unei campanii online puternic promovată, respectiv solicitarea
ajutorului cadrelor didactice academice relevante subiectului conferințelor
 Accesarea, în caz de urgență, a bugetului asociației și concentrarea campaniei de
fund raising pe sponsorizări în materiale și alte necesități non-valutare