Sunteți pe pagina 1din 10

CINE SUNTEM?

World Youth Aliance (WYA) şi-a început activitatea în 1999,


când Anna Halpine, în vârstă de 21 de ani, a militat pentru
demnitatea umană în timpul unei conferințe la Națiunile Unite.
De atunci, WYA a ajuns să includă peste un milion de
membri din întreaga lume cu șase birouri regionale, toate
dedicate apărării demnității persoanei prin cele trei
departamente: educațional, cultural și advocacy.

WYA coopereazǎ cu instituții internaționale, cum ar fi Națiunile


Unite, Uniunea Europeană și Organizația Statelor Americane, precum
și cu tinerii din întreaga lume pentru a construi o cultură care să
susțină și să apere demnitatea fiecărei persoane.
WYA organizeazǎ conferințe internaționale pentru a pune tinerii
în dialog cu ambasadorii, diplomații și liderii politici. De asemenea,
ajută tinerii în a crea proiecte cu impact real socio-cultural și civic. Nu
în ultimul rând, crează sau caută să influențeze politic publice
relevante scopurilor sale. Activitatea WYA se concentreazǎ asupra:

 politicii internaționale
 drepturilor omului
 dezvoltǎrii economice
 dezvoltǎrii sociale
 sănătǎţii globale
 educaţiei

WYA pregătește tineri de toate vârstele din fiecare colț al lumii


în fiecare dintre aceste domenii, antrenându-i să promoveze persoana
umană și să dezvolte soluții creative pentru problemele din lumea
reală.

1
WYA urmǎreşte sǎ promoveze demnitatea
persoanei prin construirea unei coaliții globale de tineri
MISIUNEA capabili să apere demnitatea umanǎ și să influențeze
comunitățile și lumea în care trăiesc ȋn acest spirit.

WYA se angajează să construiască societăți libere și drepte printr-o cultură a vieții.


Această cultură afirmă demnitatea inalienabilă a persoanei, apără dreptul intrinsec la viață,
protejeazǎ familia și promovează un climat social favorabil dezvoltării integrale, solidarității și
respectului reciproc.

2
CE NE
RECOMANDĂ?
ScopulAsociației de la înființare a reprezentat
apărarea și susținereademnității fiecărei persoane,
SCOPUL sub egida instituțiilor internaționale, precum
Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Organizația
Statelor Americane. Totodată, beneficiem de
susținerea tuturor membrilor World Youth Alliance.

Ca parte a sistemului dezvoltat de World Youth


Alliance Europe, cu sediul în Bruxelles, promovăm
o varietate de proiecte de sprijin civic, dezvoltarea
abilităților diplomatice și organizarea de conferințe
internaționale cu diplomați, ambassadori și lideri
politici în dreptate spre nevoile comunității. ASOCIAȚIE DE TOP

Impact major asupra comunității:


Facebook:
Reach aproximativ per postare:
IMPACT Membrii actuali activi:
Proiecte:
Participanți/an:
Sponsori și parteneri cu care am colaborat:

Rezultate de care ne bucurăm astăzi și prin


care promovăm ideile și oportunitățile
asociației oriunde în lume, cu ajutorul REZULTATE
sponsorilor și partenerilor noștri.

3
DE DATA ASTA VOTĂM!

DESCRIEREA PROIECTULUI

De Data Asta Votăm este unul dintre proiectele Asociației World Youth Alliance România, care își
propune să determine implicarea cetățenilor români în procesul electoral, precum și promovarea unui
dialog între comunitățile locale și viitorii europarlamentari. Acest proiect, presupune organizarea unor
campanii de informare și a două conferințe finale care vor avea loc în Iași și Cluj-Napoca, care au ca
OBIECTIV:
 stimularea participării la vot a cetățenilor români în cadrul alegerilor europarlamentare din
26 mai 2019
 evidențierea principalelor doleanțe și deziderate pe care le au comunitățile locale în raport
cu europarlamentarii români.
În cadrul acestor campanii, voluntarii organizației vor oferi cetățenilor români informații privind
procesul electoral european, atribuțiile și rolul europarlamentarilor, importanța angajamentului civic în
societate, etc. Mai mult decât atât, cetățenii vor fi încurajați să evidențieze doleanțele și dezideratele
comunităților locale, care pot fi soluționate sau materializate prin intermediul europarlamentarilor.
Astfel, prin intermediul acestui proiect dorim să le oferim cetățenilor suportul informațional
necesar pentru a conștientiza importanța implicării directe în procesul electoral și consecințele pozitive
care rezultă în urma acestui demers.
Ulterior, doleanțele și dezideratele cetățenilor vor fi materializate într-un document care va fi
distribuit candidaților la alegerile europarlamentare. Acest suport informațional va fi folosit pentru a-i
ajuta să-și dezvolte strategii privind soluționarea problemelor, precum și stimularea dialogului și cooperării
cu cetățeni pe care îi reprezintă.
Următoarea etapă este reprezentată de conferința de închidere a proiectului prin care ne dorim să
încurajăm tinerii să se implice în procesul politic, oferindu-le oportunitatea de a intra în dialog și de a se
familiariza cu candidații și cu problemele importante care ii preocupă pe aceștia și cărora se adresează în
discursurile sale pentru alegerile europarlamentare. Conferința va consta în două pannel-uri interactive

4
conduse de tineri, unde participantii au oportunitatea de a intelege modul în care ar trebui sa ii preocupe
alegerile și de ce ar trebui sa se implice. Mai mult decat atât, participanții vor avea sansa să aducă la
cunoștința factorilor de decizie politică lucrurile de care au nevoie și pe care le doresc.
Prin urmare, prin proiectul De Data Asta Votăm, dorim să contribuim la creșterea implicării
cetățenilor români în procesul decizional, prin dobândirea unor informații care să determine dezvoltarea
culturii civice și implicit participarea la vot . De asemenea, acest proiect urmărește construirea unei relații
de cooperare între europarlamentari și cetățeni, care va avea implicații pozitive asupra României.

SCOPUL PROIECTULUI

World Youth Alliance România prin membrii ei își propune, în cadrul proiectului ”De data
asta votăm”, bazat pe alegerile Europarlamentarilor din luna Mai 2019, pe de-o parte să afle
opinia cetățenilor din regiunile apropriate orașului Cluj-Napoca și Iași, iar pe de altă parte să
traseze directivele pe care aceștia cred că ar trebui să le urmeze viitorii candidați la alegerile
Europarlamentare.

Scopul nostru este de a realiza două conferințe, unde va avea loc cate o dezbatere la fiecare
locație între viitorii Europarlamentari și cetățenii țării pentru a afla interesul acordat din ambele
părți atât Uniunii Europene, cât și propriei țări.

Astfel, prin acest proiect dorim să atragem un număr cât mai mare de paricipanți la
conferințe, pe care să îi motivăm să se implice activ în procesul european electoral.

5
ANALIZA S.W.O.T.

STRENGHTS
 Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în sfera politică prin oferirea unui cadru de
informare și participare în procesul electoral european
 Oferirea unei platforme relevante de încurajare a liberii exprimări pentru cetățeni
 Oferirea unui context favorabil conectării directe, prin dialog, între potențialii
europarlamentari și electoratul lor
 Oferirea unui cadru informațional vital la nivel social prin care cetățenii pot influența
pozițiile adoptate de europarlamentari și direcțiile pe care aceștia le urmează
 Oferirea unei oportunități de practicare a unui voluntariat de calitate, bazat pe
mecanisme profesionale și principii puternice tinerilor români

WEAKNESS
 Lipsa de experiență a unora dintre voluntarii noi intrați în organizație sau a celor
contractați
 Conectarea mai dificilă cu potențialii parteneri sau sponsori datorită apariției relativ
recente pe piață a WYA România
 Dificultatea promovării proiectului sub un spectru cât mai neutru din punct de vedere
politic, ce poate fi întâmpinată în selectarea vorbitorilor

OPPORTUNITIES
 Informarea în privința subiectului nu doar a cetățeniilor, ci și a membrilor asociației
 Șansa de a colabora cu alte organizații din regiunea căreia se adresează proiectul

6
 Oportunitatea dezvoltării skill-urilor organizatorice ale voluntarilor noi intrați în WYA
România, fiind primul proiect național de la înființare
 Creșterea vizibilității organizației și a partenerilor ei în orașele Cluj-Napoca și Iași
datorită naturii de un grad ridicat de importanță socială a subiectului vizat
 Creșterea nivelului de cultură politică în rândul societății civile
 Responsabilizarea potențialilor candidați la alegerile europarlamentare
 Implicare cetățenilor români în procesul socio-politic european

THREATS
 Lipsa voluntarilor
 Lipsa spațiului de organizare
 Posibilitatea de a nu a primi aviz pozitiv din partea primăriilor pentru campanie
 Posibilitatea de a exista un număr mic de opinii relevante pentru proiect
 Neatingerea numărului de participanți propus în cadrul conferințelor
 Riscul de a nu obține finanțările necesare realizării proiectului

Metode de reducere/prevenire a riscurilor


 Contractarea de voluntari exteriori asociației în momentul constatării unei deficiențe
 Asigurare a cel puțin 3 planuri de rezervă (3 locații diferite) la care putem apela din
timp
 Distribuirea chestionarelor în medii alternative spațiilor publice, cum ar fi: mediul
online, mediul academic, mediul personal
 Regândirea și particularizarea întrebărilor din chestionar în conformitate cu feedback-ul
primit din partea participanților
 Asigurarea unei campanii online puternic promovată, respectiv solicitarea ajutorului
cadrelor didactice academice relevante subiectului conferințelor
 Accesarea, în caz de urgență, a bugetului asociației și concentrarea campaniei de fund
raising pe sponsorizări în materiale și alte necesități non-valutare

PACHET DE BENEFICII

7
Sponsor Partener Premium
Afișarea siglei pe materialele de promovare
ale proiectului, online cât și în format fizic
Promovarea pe toate canalele de
comunicare online

Afișarea siglei pe site-ul proiectului

Posibilitatea de a avea afișat propriul


Roll Up In cadrul evenimentului

Promovarea în cadrul evenimentului de


către organizatori
Afișarea siglei pe site-ul Asociației
Distribuirea propriilor materiale
promoționale la eveniment (flyere, broșuri)
Partenerul va fi menționat în toate
comunicatele de presă aferente proiectului
lnvitarea unui reprezentant al companiei/
instituției la eveniment
Afișarea siglei pe Roll Up-ul proiectului

Posibilitatea realizării unor proiecte în


conformitate cu scopurile Asociației în
colaborare directă

8
9