Sunteți pe pagina 1din 1
C ă utare 2

C

ă utare

2
2
C ă utare 2 Desc ă rca ț i Acum Nervii Cranieni Tabel ( 10 )

Descă rca ț i Acum

Nervii Cranieni Tabel

( 10 ) 0 · 7.0K (de) vizualiză ri · 2 pagini

Informa ții document

Descă rca ț i Acum

-

*

-

NERVII CRANIENI

Ganglion vegetativ N 2 (localizarea Nerv Origine aparentă Tipuri de fibre Origine reală (pentru fibrele
Ganglion
vegetativ
N 2
(localizarea
Nerv
Origine aparentă
Tipuri de fibre
Origine reală
(pentru fibrele
Distribuţie
neuronului
senzitive)
ganglionar al
eferenţei)
Olfactiv (I)
Senzoriale
Optic (II)
Senzoriale
Neuronii bipolari (mucoasa
olfactivă)
Neuronii bipolari (retină)
Celulele
mitrale
Mucoasa olfactivă
(bulb olfactiv)
Celulele
Retină
multipolare
(retină)
Oculomotor
Fosa
Somatomotorii
Nucleul oculomotorului
Muschii extrinseci ai globului ocular (drept
comun (III)
interpedunculară
(mezencefal)
superior, drept inferior, drept intern, oblic inferior)
pe
faţa
medială
a
şi m. ridicător al pleoapei superioare
pedunculului
Visceromotorii
Nucleul accesor al
oculomotorului
(mezencefal)
Nucleul motor al
trohlearului (mezencefal)
Ganglionul ciliar Fibrele circulare ale irisului (şi ale muşchiului
cerebral
ciliar)
Trohlear (IV)
Faţa posterioară
a
Somatomotorii
Muşchiul oblic superior al globului ocular
trunchiului
cerebral
sub
coliculii
cvadrigemeni
inferiori
Trigemen (V)
Faţa antero-laterală
V1
Senzitive
Ganglionul trigeminal
Nucleii trigeminali
Corneea, conjuctiva, sclerotica, coroida, glanda
a
punţii – între
oftalmică
Gasser (semilunar)
din TC
lacrimală
piramida pontină şi
braţul punţii
V2
Senzitive
Ganglionul trigeminal
Nucleii trigeminali
Mucoasa
nazală, bolta palatină,
gingia, dinţii
maxilară
Gasser (semilunar)
din TC
superiori
V3
Senzitive
Ganglionul trigeminal
Nucleii trigeminali
Regiunea temporală, pavilionul urechii şi canalul
mandibulară
Gasser (semilunar)
din TC
auditiv extern, planşeul bucal, glandele salivare
sublinguale şi submandibulare, gingia şi dinţii
inferiori
Somatomotorii
Muşchii masticatori şi muşchiul tensor al
timpanului şi m. tensor al vălului palatin
Abducens (VI)
Şanţul bulbopontin –
Somatomotorii
Nucleul motor al
trigemenului = n. masticator
(punte)
Nucleul motor al
abducensului (punte)
Ganglionul geniculat
Muşchiul drept extren al globului ocular
medial
Facial(VII) Şanţul bulbopontin –
intermendiar
Senzoriale
Nucleul
solitar
Mugurii gustativi din 2/3 anterioare ale limbii
(bulb)
Somatomotorii
Muşchii
mimicii şi muşchiul scăriţei
Visceromotorii
Nucleul motor al facialului
(punte)
Nucleul salivator superior
(punte)
Ganglionul
Glandele salivare submandibulară, sublinguală
submandibular (şi
sublingual)
Nucleul nazo-lacrimal
Ganglionul
Glanda lacrimală şi glandele muscoasei nazale
(punte)
sfenopalatin
şi glandele muscoasei nazale (punte) sfenopalatin Peste un milion de membri au încredere în noi Încerca

Peste un milion de membri au încredere în noi

Încerca ți Scribd GRATUIT timp de 30 de zile pentru a accesa peste 125 de milioane de titluri fă ră reclame sau întreruperi!

Începeț i Perioada Gratuită De Probă

Anula ț i oricând.

Acustico- vestibular Şanţul bulbopontin – lateral r. acustică Senzoriale Ganglionul Corti Nucleii cohleari
Acustico-
vestibular
Şanţul bulbopontin –
lateral
r.
acustică
Senzoriale
Ganglionul Corti
Nucleii
cohleari
Receptorii auditivi din organul Corti
(punte)
(VIII)
r.
vestibulară
Senzoriale
Ganglionul Scarpa
Nucleii
vertibulari
Receptorii vestibulari din crestele ampulare şi
(bulb)
maculele otolitice
Gloso-
Şanţul retroolivar –
superior
Somatosenzitive
Ganglionul superior
Nucleii
trigeminali
Muscoasa urechii medii
faringian (IX)
din TC
Viscerosenzitive
Ganglionulinferior
Nucleul
solitar
Zonele reflexogene cardiovasculare
inferior (bulb)
Senzoriale
Ganglionul inferior
Nucleul
solitar
Mugurii gustativi din 1/3 posterioară a limbii
(bulb)
Somatomotorii
Nucleul ambiguu (bulb)
Nucleul salivator inferior
(bulb)
Ganglionul superior
Muşchii faringelui
Visceromotorii
Ganglionul otic
Glanda parotidă
Vag (X)
Şanţul retroolivar –
intemediar
Somatosenzitive
Nucleii
trigeminali
Tegumentul urechii externe şi conductul auditiv
din TC
extern
Viscerosenzitive
Ganglionulinferior
Nucleul
solitar
Interoceptorii din viscere şi vase sangvine
partea
inferioară
(bulb)
şi
nucleul
dorsal
al
vagului
(bulb)
Senzoriale
Ganglionul inferior
Nucleul
solitar
Mugurii gustativi din mucoasa limbii, epiglotei şi
(bulb)
Somatomotorii
Nucleul ambiguu (bulb)
faringelui
Muşchii laringelui, faringelui, părţii superioare
a
esofagului
Visceromotorii
Nucleul dorsal al vagului
(bulb)
Ganglioni
Musculatura netedă a organelor interne din torace
previscerali
şi
şi abdomen; glandele din torace şi abdomen
intramurali
Accesor spinal
Şanţul retroolivar –
Somatomotorii
Rădăcina bulbară
Nucleul ambiguu (bulb)
Muşchii laringelui
(XI)
inferior
Somatomotorii
Rădăcina spinală
CAale măduvei cervicale
superioare C 1 – C 5
Nucleul motor al
hipoglosului (bulb)
Muşchii sternocleidomastoidieni şi trapezi
Hipoglos (XII)
Şanţulpreolivar
Somatomotorii
Muşchii limbii

Ră spl ăti ț i-vă curiozitatea

Tot ce dori ț i să citi ț i.

Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți Gratuit

Anula ț i oricând

Orice dispozitiv. Citi ț i Gratuit Anula ț i oricând Partaja ț i acest document !

Partaja ți acest document

! "
!
"
Anula ț i oricând Partaja ț i acest document ! " # $ % Related Searches
Anula ț i oricând Partaja ț i acest document ! " # $ % Related Searches
Anula ț i oricând Partaja ț i acest document ! " # $ % Related Searches

# $ %

Related Searches

Nervii Cranieni

Documente similare cu Nervii Cranie…

Nervii Cranieni Documente similare cu Nervii Cranie… Anatomie Si Fiziologie Umana… ÎNC Ă RCAT DE smurd112

Anatomie Si Fiziologie Umana…

ÎNC ĂRCAT DE

smurd112Cranie… Anatomie Si Fiziologie Umana… ÎNC Ă RCAT DE NERVII CRANIENI ÎNC Ă RCAT DE deea_r

Anatomie Si Fiziologie Umana… ÎNC Ă RCAT DE smurd112 NERVII CRANIENI ÎNC Ă RCAT DE deea_r

NERVII CRANIENI

ÎNCĂ RCAT DE

ÎNC Ă RCAT DE smurd112 NERVII CRANIENI ÎNC Ă RCAT DE deea_r . Teste Admiter Medicina

deea_r

.
.

Teste Admiter Medicina si…

ÎNC ĂRCAT DE

Liana MoisDE deea_r . Teste Admiter Medicina si… ÎNC Ă RCAT DE DESPRE ASISTEN ȚĂ Despre Scribd

DESPRE

ASISTEN ȚĂ

Despre Scribd

Ajutor / Întrebări frecvente

Pres ă

Accesibilitate

Blogul nostru

Ajutor achizi ț ionare

Al ătura ț i-vă echipei noastre!

AdChoices

Contacta ț i-ne

Editori

Al ătura ț i-vă azi

Invita ți prieteni

Cadouri

JURIDIC

Termeni

Confiden ț ialitate

Drepturi de autor

& ! " '

ț ialitate Drepturi de autor & ! " ' Drepturi de autor © 2019 Scribd Inc.
ț ialitate Drepturi de autor & ! " ' Drepturi de autor © 2019 Scribd Inc.
ț ialitate Drepturi de autor & ! " ' Drepturi de autor © 2019 Scribd Inc.

Drepturi de autor © 2019 Scribd Inc.

Scribd

/

/ / / 0

.

Ră sfoi ț i căr ț i

Că r ț i, că r ț i audio ș i multe altele.

Limba site-ului: român

Descă rcaț i aplica ția noastră gratuită

.

Director site

1

.